Skip to content

Actie Kerkbalans

De Kerk is het waard om je voor in te zetten en aan bij te dragen. De landelijke Actie Kerkbalans is elk jaar in januari en richt zich op de werving van gelden voor deelnemende kerken. De campagne is de grootste jaarlijkse fondswervingsactie in het land. Protestantse en katholieke kerkgenootschappen werken samen in deze campagne. Voor meer informatie, zie: www.kerkbalans.nl

De Actie Kerkbalans hoeft niet beperkt te zijn tot januari. Parochies kunnen het hele jaar door aandacht vragen voor fondswerving. Digitaal collecteren en doneren behoort tegenwoordig tot de mogelijkheden.

Coördinator van Actie Kerkbalans in het bisdom Groningen-Leeuwarden is het Economaat, mw. Mariska Lulofs-van Rijnberk.

Nieuwsbrieven Actie Kerkbalans 2022 en 2023 en 2024
Doneer nu