Skip to content

Kloosters en kluizenaars

Cisterciënzers en Karmelieten zijn gevestigd op het eiland Schiermonnikoog. Kluizenaar Broeder Hugo bewoont een kerk te Warfhuizen (Groningen).

Cisterciënzer Klooster Schiermonnikoog

Op het eiland Schiermonnikoog is sinds 2017 een Cisterciënzer kloostergemeenschap gevestigd. Het klooster bestaat uit vijf monniken en een kluizenaar. De Cisterciënzer gemeenschap is een contemplatief klooster. Tot in de 16e eeuw was het eiland een uithof van de monniken van het Cisterciënzer klooster Claercamp op het vasteland bij Dokkum. De ‘schiere’ (= grijze) lekenbroeders van de Cisterciënzers gaven de naam aan dit waddeneiland.

Het huidige Klooster Schiermonnikoog biedt bezoekers de mogelijkheid tot gastenverblijf en aanwezigheid bij de dagelijkse ritus van getijden en gebedsdiensten. Het Klooster Schiermonnikoog is in 2020 ingewijd door bisschop mgr. Ron van den Hout. Adres: Klooster Schiermonnikoog, Knuppeldam 2, 9166 NZ Schiermonnikoog.

Meer informatie

Karmelgemeenschap Ad Montem

Op Schiermonnikoog is ook een kleine leefgemeenschap van de orde der Karmelieten gevestigd. De twee kloosterlingen zijn ondermeer bekend met het werk en gedachtengoed van hun 20e eeuwse ordegenoot, de bekende Friese mysticus en pater Titus Brandsma (1881-1942) uit Bolsward. Pater Karmeliet Titus Brandsma ontplooide een veelzijdig kerkelijk en maatschappelijk bestaan als journalist, persadviseur van de aartsbisschop, docent en oprichter van middelbare scholen (Oss, Oldenzaal), wetenschappelijk onderzoeker, hoogleraar Mystiek en Filosofie en mede-oprichter van de katholieke universiteit van Nijmegen. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij nationale bekendheid vanwege zijn principiële verzetshouding voor en tijdens de oorlogsjaren jegens het Duitse fascisme. Na arrestatie door de Duitse bezetter in 1942 stierf hij tijdens zijn gevangenschap in het concentratiekamp Dachau. Titus zette zich ook in voor de Friese taal en katholieke emancipatie in het noorden. In Dokkum was hij aanjager van nationale Bonifatiusbedevaarten en totstandkoming van de Bonifatiuskapel en Processiepark als hernieuwd pelgrimsoord voor Bonifatius in noord Friesland. In 1985 is Titus Zalig verklaard door Paus Johannes Paulus en op 15 mei 2022 is hij Heilig verklaard door paus Franciscus. Dit maakt hem tot bekendste 20e eeuwse vertegenwoordiger van de internationale Karmel Orde. Adres: Karmel Gemeenschap, Langestreek 2, 9166 LA Schiermonnikoog.

Meer informatie Bonifatiuskapel

Kluizenaar Broeder Hugo in Warfhuizen

Onder de naam Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin biedt het voormalig kerkje van het Noord-Groningse dorp Warfhuizen onderdak aan kluizenaar Broeder Hugo. De kluizenaar is sinds 2001 hier gevestigd met toestemming van mgr. Gerard de Korte, oud-bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Broeder Hugo biedt de mogelijkheid liturgische vieringen in zijn kerk te volgen. Zijn website geeft veel kennis en beeldopnamen van zijn kluizenaarschap, mystiek geloof en kennis van mystici. Adres: Kluizenarij OLV de Besloten Tuin, Baron van Asbeckweg 13, 9963 PA Warfhuizen.

Meer informatie
KLUIS WARFHUIZEN