Skip to content

Sociale veiligheid in de R.-K. Kerk
De Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk spant zich in om de sociale veiligheid in de Kerk te bevorderen en hulp, erkenning en genoegdoening te bieden aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de Kerk. Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de R.-K. Kerk is van groot belang. Hiervoor hanteert de Kerk een preventiebeleid dat wordt uitgelegd op www.rkkerk.nl/preventiebeleid. Wanneer er sprake is van een ervaring van grensoverschrijdend gedrag binnen de R.-K. Kerk, is de oproep om zich te melden bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Heeft u te maken of te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk?

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk dan nodigen wij u uit om dat te melden bij de meldpuntfunctionaris van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, mevrouw Ineke Meulendijk-Giese. Dat mag ook anoniem. Mevrouw Meulendijk-Giese luistert naar uw verhaal en geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen. Als blijkt dat u bij het meldpunt niet aan het juiste adres bent, dan laat zij u weten waar u wel terecht kunt.

Vertrouwenspersoon

Mevrouw Meulendijk-Giese kan u desgewenst in contact brengen met de vertrouwenspersoon van het bisdom Groningen – Leeuwarden. U kunt ook zelf contact opnemen met Lysbeth Minnema, de vertrouwenspersoon van ons bisdom, op telefoonnummer 06-24843682 of per e-mail: pastor.minnema@sintvitusparochie.nl.

Bereikbaarheid meldpuntfunctionaris

De meldpuntfunctionaris mevrouw Ineke Meulendijk-Giese is doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u altijd haar voicemail inspreken, haar een brief schrijven of een mail sturen. Dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Website van het meldpunt: R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Postbus 9769

3506 GT in Utrecht

E contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

T 06 24 955 899