Skip to content

Bisdommagazine
Spreek!

Vier keer per jaar wordt de betekenis van kerk en geloof ter sprake gebracht in het tijdschrift SPREEK! Door gastinterviews met prominenten en parochianen, een column van de bisschop, berichten uit het bisdom en verdiepende artikelen. Voor ieder bisdommagazine wordt een actueel thema bepaald op het grensvlak van geloof, kerk en samenleving. Eerder verschenen nummers kunt u inzien op deze site (digitale PDF-uitgave).

Een abonnement thuis kost € 15,- per jaar. Een abonnement kan op elk tijdstip ingaan en wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd. Opzegging kan per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, mits dit voor 1 december van het lopend jaar per mail is gedaan bij: v.bouwman@bisdomgl.nl. Of per brief naar: Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen.