Skip to content

Bisdommagazine
Spreek!

Vier keer per jaar wordt de betekenis van kerk en geloof ter sprake gebracht in het tijdschrift SPREEK! Door gastinterviews met prominenten en parochianen, een column van de bisschop, berichten uit het bisdom en verdiepende artikelen. Voor ieder bisdommagazine wordt een actueel thema bepaald op het grensvlak van geloof, kerk en samenleving. Eerder verschenen nummers kunt u inzien op deze site (digitale PDF-uitgave).

Een abonnement thuis kost € 15,- per jaar. Een abonnement kan op elk tijdstip ingaan en wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd. Opzegging kan per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, mits dit voor 1 december van het lopend jaar per mail is gedaan bij: v.bouwman@bisdomgl.nl. Of per brief naar: Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen.

Cover Titus Magazine.thumbnail High

Voor de heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma door Paus Franciscus (15 mei 2022) is het publieksmagazine Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen’ uitgebracht. Een portret van Titus’ veelzijdige activiteiten voor kerk en samenleving in Nederlanden van zijn martelaarsrol als verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog en dood in het concentratiekamp Dachau (26 juli 1942). In het blad staan tevens opinies van betrokkenen en prominenten over de actuele betekenis van Titus’ werk en gedachtegoed. Het magazine is een uitgave van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Nederlandse Karmel Orde.

Bestellingen bij het bisdom Groningen-Leeuwarden:  l.winter@bisdomgl.nl.  Kosten: 1 Euro per nummer plus verzendkosten.