Skip to content

Leef je geloof

Vieren, leren en dienen zijn kenmerken van het katholieke geloof. U bent van harte welkom bij onze vieringen en activiteiten. Volg onze nieuwsberichten en opinies over geloof, kerk en samenleving.

Vieren

Vieren staat centraal in het kerkelijk leven in ons bisdom. Het samenkomen voor vieringen en sacramenten van de kerk is, naast andere vormen van gebed, voor ons onmisbaar. Speciaal op zondag verzamelen we ons voor de viering van de Eucharistie. We luisteren naar woorden uit de Bijbel en met de gaven van brood en wijn verbinden we ons dagelijks leven met Jezus’ lijden, sterven én verrijzen om Gods niet ophoudende liefde te ontvangen.

Leren

Katholiek geloof waait je niet aan. Je raakt er mee bekend doordat anderen het laten zien en er over vertellen. Je ouders bijvoorbeeld, maar ook anderen kunnen je op het spoor zetten van Christus en de Kerk. Door inspirerende verhalen en goede uitleg in de kerk, in lessen op school, in cursussen of gespreksgroepen. We delen geloof en helpen elkaar te verlangen naar God. Dat kan in elke parochie. Het bisdom Groningen-Leeuwarden biedt gastlezingen, kadercursussen en catechese via de Bonifatius Academie, fysiek en online. Open voor iedereen.

Dienen

Wat zijn woorden zonder daden? Wat is geloof in Gods onvoorwaardelijke liefde zonder oog voor de medemens en de aarde waarop we leven? ’’Het is onze plicht gewone dingen op grootse wijze te doen, met zuivere intentie en inzet van heel de persoonlijkheid’’, schreef de Friese pater Titus Brandsma. Hij was zijn leven lang actief op veel maatschappelijke terreinen, sociaal en intellectueel. Zijn geweldloze verzetshouding in WO II, tot het laatst bereid tot waardig respect voor de tegenstander als mens, maakte diepe indruk. Christelijke bezieling is vertrouwen, barmhartigheid en inzet voor de goede zaak in deze wereld.

Waar vieren we

1 BANNER HOMEPAGE scaled

Vieringen in
parochiekerken

Parochievieringen zijn wekelijks, veelal op zaterdagavond of zondagmorgen. Waar relevant vermelden parochiewebsites een eventuele on-line service: de live-streaming van de Mis. Hier op alfabetische volgorde de lokale kerken, aanvangstijden en websites van alle parochies. Van Ameland tot Emmeloord en het Drentse Zwartemeer.

Online vieringen

Eucharistievieringen zijn behalve op locatie ook te volgen via televisie en/of internet (computerscherm). Sinds de coronacrisis bieden diverse parochies eenlive-stream uitzending van hun parochieviering via internet.

ONLINE VIERINGEN scaled

Internet / live-stream

Elke zondagmorgen is vanuit de H. Nicolaaskerk in Haren een live-uitzending van de Eucharistieviering vanaf 9.30 uur. Dit is online te volgen via het kanaal kerkdienstgemist.nl. Eerdere vieringen zijn hier terug te kijken.

Live-stream uitzendingen door andere parochies in het bisdom: raadpleeg de website van de parochie in uw regio.

Televisie NPO2

Op zondagmorgen, 10.00 uur, zendt de christelijke omroep KRO-NCRV op NPO 2 een Eucharistieviering uit. De viering is elke week in een andere katholieke kerk in Nederland. Kerken in alle bisdommen komen aan bod.

Voorafgaand aan de televisiemis is elke zondag om 9.45 uur eveneens op NPO2 het ‘Geloofsgesprek’ door RK-presentator Leo Fijen. In het Geloofsgesprek komen priesters en lekengelovigen aan het woord. Er zijn ook gastinterviews met de Nederlandse bisschoppen.

Berichten van het bisdom

Via de wekelijkse mailservice Berichten van het bisdom worden door het bisdomsecretariaat nieuws en mededelingen verstuurd naar pastorale teams, parochiewebsites en parochiebladen.

Opgave van berichten kan via redactie@bisdomgl.nl.

25 COMMUNIE 4 scaled

voorkant oktober
Spreek! Oktober 2023
Thema: trouw

Bisdommagazine Spreek!

Vier keer per jaar wordt de betekenis van kerk en geloof ter sprake gebracht in het tijdschrift SPREEK! Door gastinterviews met prominenten en parochianen, een column van de bisschop, berichten uit het bisdom en verdiepende artikelen. Voor ieder bisdommagazine wordt een actueel thema bepaald op het grensvlak van geloof, kerk en samenleving. Eerder verschenen nummers die u kunt inzien op deze site (digitale PDF-
uitgave).

Een abonnement thuis kost € 15,- per jaar. Een abonnement kan op elk tijdstip ingaan en wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd. Opzegging kan per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, mits dit voor 1 december van het lopend jaar per mail is gedaan bij: v.bouwman@bisdomgl.nl. Of per brief naar: Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen.

Spreek oktober 2022
Cover Titus Magazine.thumbnail High

Voor de heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma door Paus Franciscus (15 mei 2022) is het publieksmagazine Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen’ uitgebracht. Een portret van Titus’ veelzijdige activiteiten voor kerk en samenleving in Nederlanden van zijn martelaarsrol als verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog en dood in het concentratiekamp Dachau (26 juli 1942). In het blad staan tevens opinies van betrokkenen en prominenten over de actuele betekenis van Titus’ werk en gedachtegoed. Het magazine is een uitgave van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Nederlandse Karmel Orde.

Bestellingen bij het bisdom Groningen-Leeuwarden:  l.winter@bisdomgl.nl.  Kosten: 1 Euro per nummer plus verzendkosten.