Skip to content

Adviesraden en Commissies

Kapittel

drs. J.J.G. Tolboom, pastoor (proost)
drs. L.R. van der Wal, pastoor (secretaris)
drs. V.A.H. Maagd, pastoor
P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
P.H.W. Verheijen, pastoor
drs. A. Bultsma, bisschoppelijk vicaris
P.J.J. Stiekema, pastoor

Priesterraad

mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bisschop (voorzitter)
P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
drs. J.J.G. Tolboom, pastoor
drs. A.K.H. Jellema, pastoor
P.H.W. Verheijen, pastoor
P.J.J. Stiekema, pastoor
drs. T.T. Tjepkema, pastoor
B.J.J. Buit, pastoor

Auditores priesterraad:
F.J.M. Wielens, diaken
mevr.drs. N.G. ten Wolde, pastoraal werker
mevr. A.T. Oosting, pastoraal werker

Diocesane vergadering van pastoraal werkers (DVPW)

Secretariaat:
bestuurder: drs. J.M. F. van Beek

Diocesane Pastorale Raad (DPR)

Voorzitterschap:

Bisschop C.F.M van den Hout (voorzitter) en drs. D.T.T. Kamsma (dagvoorzitter)

Leden/pastores:

drs. A.K.H. Jellema (pastoor),
P.J.J. Stiekema (pastoor),
drs. T.T. Tjepkema (pastoor),
drs. J.J.G. Tolboom (pastoor),

P.H.W. Verheijen (pastoor),
B.J.J. Buit (pastoor),
mw. A.T. Oosting (pastoraal werker),
F.J.M. Wielens (diaken),

drs. N.G. ten Wolde-Hijwegen (pastoraal werker),
drs. P.G.M. Hamersma-Sluis (pastoraal werker),
mw. L. Langendijk (pastoraal werker),
dhr. J.F.G. Specken (Franciscanen),

Leden/leken:

dr. S.M.J. Bakker,
drs. A. Wachter-van Veen,
dhr. B. Zonderland,
dhr. J.L.R. Coppes,
mw. M.H. Stiekema-Zweep,

mw. A.M.M. Thijsseling,
drs. A.T. Bokkers,
mw. M. Vennix,
dhr. F. Meijer,
mw. M.B.T. Korsten,

mw. H.E.C. Witteveen,
dhr. T. van der Werf,
mw. L.J.M. Hobert,
drs. M.J.C. Boersen-Rigter,
mw. drs. A.M. Eerhart, dhr. P.J.N. Bijl.

Bisdomstaf:

dr. C.F.M. van den Hout (bisschop)

A. Bultsma (kanselier/vicaris)

P.H.H. Wellen (vicaris/pastoor)

drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk (econoom)

Faciliterende ondersteuning:

Dienstverleners

M.m.v. J.G.M. Klaassen l.i.c. (kerkopbouw)

drs. L. de Hoop (hoofd Communicatie)

Centrum v. Parochie Spiritualiteit

mevr. M. Spruit

Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)

bisschop C.F.M. van den Hout (voorzitter)
mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk (Econoom, adviseur)
mr. J.N.G.J. Kuin
dhr. A.M.A.J. Minnema AA

mw. A.J.M. Schouten-Laan
dhr. J.J.C. Hettinga
dhr. A.H.P. van Berckel

Diocesane Commissie Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit (DCKK)

prof. dr. S.L. de Blaauw (voorzitter)
mw. E. de Jong
mw. drs. S. van Lier
mw. I. Blok

drs. P.L. van der Weide, pastoor
drs. V.A.H. Maagd, pastoor
dhr. J.P. Jorna

Benoemingencommissie (voor kandidaten van buiten het bisdom)

P.H.H. Wellen, vicaris-generaal (voorzitter)
drs. G.M.H. Kamsma-Kunst
drs. V.A.H. Maagd, pastoor
lic. J.G.M. Klaassen

Commissie archieven van kerkelijke instellingen

drs. E.O. van der Werff (voorzitter)
drs. Th. M. van Mierlo (auditor-secretaris)
dhr. O.J. Nienhuis (lid)
drs. A. Bultsma, (lid)
Dhr. T.J. Jongsma (extern lid, kerkelijke archieven)

Bouwadviseur Stichting Oude Groninger Kerken

Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen
Contactpersoon: M. van Santen, bouwkundige
Tel.: 050-3123569, fax: 050-3142584
e-mail: info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl