Skip to content

Bedevaarten en processies

In bedevaarten, pelgrimages en processies geven (katholieke) gelovigen uiting aan hun geloof. Individueel en in groepsverband. Bedevaarten kunnen naar veraf gelegen plaatsen zijn, zoals Rome, Lourdes of Santiago de Compostela. Het bisdom Groningen-Leeuwarden kent ook eigen processies en bedevaarttradities.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert ook bedevaarten naar heilige plaatsen elders in Europa.