Skip to content

Diocesane Dienstverlening

Het bisdom ondersteunt geloofsgemeenschappen met Diocesane dienstverleners en Bisschoppelijk gedelegeerden. Voor de werkvelden Kerkopbouw, Diaconie en Caritas, en Communicatie zijn ‘diocesane dienstverleners’ aangesteld met professionele kennis en ervaring op deze gebieden. Parochies kunnen op hen een beroep voor ondersteuning van bestaande of ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Coördinatie op bisdomniveau, zo nodig, is daarbij een tweede hoofdtaak.

Diocesane dienstverleners

Bisschoppelijk
gedelegeerden

Het bisdom kent tevens ‘Bisschoppelijk gedelegeerden’ voor werkvelden die ondermeer raken aan geestelijk-pastorale zorg. Vaak zijn dit deeltijdfuncties van priesters/pastoors in het noordelijk bisdom.

Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Liturgie

drs. V.A.H. Maagd pr
Tel. 0527 – 612061
E-mail: pastoormaagd@gmail.com.

Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Oecumene

lic. drs. A. Bultsma pr.
Tel: 0515-572206
E-mail: a.bultsma@bisdomgl.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Priesters

P.H.H. Wellen pr.
tel: 0528-262756
E-mail: p.wellen@bisdomgl.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Geestelijke verzorging in zorginstellingen

P.H.H. Wellen pr.
tel: 0528-262756
E-mail: p.wellen@bisdomgl.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde voor Jongerenwerk

H.J. Garcia Léon pr. geeft leiding aan het Jongerenplatform.
Tel. 0592-312181/ 06-26336116
E-mail: priesterfranciscusparochie@gmail.com

Bisschoppelijk gedelegeerde voor het Onderwijs

P.J.J. Stiekema pr.
Tel. 0591-646773
E-mail: p.j.j.stiekema@gmail.com

Bisschoppelijk gedelegeerde voor Emeriti

M.M.J. Schilder-Reijrink
Tel. 06-12529410
E-mail: magdaschilder@hotmail.com

Overige
dienstverleners

Het bisdom biedt voor parochies en PCI’s ondersteuning aan bij het voeren van de financiële administratie. Onder de dienstverlening rekenen we ook de ceremoniarius van de bisschop.

Dienstverlener financiële administratie

B. Broekman
E-mail: b.broekman@bisdomgl.nl
G.M. de Winter-Bolmer

Ceremoniarius van de bisschop

J.M.C. Krijnsen
E-mail: johankrijnsen@hotmail.com