Skip to content

Bonifatius Academie

De Bonifatius Academie is een plaats voor scholing en inspiratie.

Voor gelovigen en andere geïnteresseerden

Voor professionals en vrijwilligers

Online en op locatie

De Bonifatius Academie is ‘meer dan een boek’: gesprek en persoonlijke ontmoeting is even belangrijk als kennisoverdracht. Wij bieden cursussen, trainingen, theologische gespreksgroepen en publiekslezingen. Bedoeld voor het kerkelijk vrijwilligerskader van parochies en voor overige belangstellenden in de samenleving.

In de Downloads (zie onder) vindt u ondermeer gastpresentaties voor de jaarlijkse Bonifatius Academie lezing. De Folder en Studiegids schetsen het cursusaanbod van de Bonifatius Academie.

BONIFATIUS ACADEMIE

Downloads:

2024
Icon awesome download

Aanbod basiscursus Kerk Lente 2024

Icon awesome download

Aanmeldformulier basiscursus Kerk Lente 2024

2023
Icon awesome download

Aanbod module basiscursus Jezus Christus

Icon awesome download

Aanmeldformulier Najaar 2023

Icon awesome download

Aanbod module Liturgie Lente 2023

Icon awesome download

Aanmeldformulier voorjaar 2023

2022
Icon awesome download

Cursussen Bonifatius Academie Lente 2022

Icon awesome download

Aanbod cursussen Bonifatius Academie najaar 2022

2021
Icon awesome download

Aanmeldformulier najaar 2021

Icon awesome download

Bonifatius Academie lezing 2021 Roderick von Hӧgen ‘De kerk van morgen begint vandaag’ (online presentatie)

Icon awesome download

Folder Bonifatius Academie Lente 2021

2020
Icon awesome download

Bonifatius Academielezing 2020 ‘Waterschaarste en Laudato-sí’

Icon awesome download

Folder Bonifatius Academie Najaar 2020

Icon awesome download

Een Testimonium of een Oorkonde behalen

Icon awesome download

Bonifatius Academie – Studiegids 2019-’20

Icon awesome download

Poster Bonifatius Academie