Skip to content

Bonifatius Academie

De Bonifatius Academie is een plaats voor scholing en inspiratie.

Voor gelovigen en andere geïnteresseerden

Voor professionals en vrijwilligers

Online en op locatie

De Bonifatius Academie is ‘meer dan een boek’: gesprek en persoonlijke ontmoeting is even belangrijk als kennisoverdracht. Wij bieden cursussen, trainingen, theologische gespreksgroepen en publiekslezingen. Bedoeld voor het kerkelijk vrijwilligerskader van parochies en voor overige belangstellenden in de samenleving.

In de Downloads (zie onder) vindt u ondermeer gastpresentaties voor de jaarlijkse Bonifatius Academie lezing. De Folder en Studiegids schetsen het cursusaanbod van de Bonifatius Academie.

Downloads:

2023

Aanbod Bonifatius Academie modules voorjaar 2023

Aanbod module Liturgie Lente 2023

Aanmeldformulier voorjaar 2023

2022

Cursussen Bonifatius Academie Lente 2022

Aanbod cursussen Bonifatius Academie najaar 2022

2021

Aanmeldformulier najaar 2021

Bonifatius Academie lezing 2021 Roderick von Hӧgen ‘De kerk van morgen begint vandaag’ (online presentatie)

Folder Bonifatius Academie Lente 2021

2020

Bonifatius Academielezing 2020 ‘Waterschaarste en Laudato-sí’

Folder Bonifatius Academie Najaar 2020

Een Testimonium of een Oorkonde behalen

Bonifatius Academie – Studiegids 2019-’20

Poster Bonifatius Academie