Bonifatius Academie

Bisdom lanceert de Bonifatius Academie

De Bonifatius Academie is met de start van dit nieuwe jaar begonnen.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

 

 

Cursusdagen Diaconie en Spiritualiteit:
2 februari, 13 februari, 27 februari, 19 maart, 6 april

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Meer informatie en het cursusaanbod staat in de studiegids die hieronder te downloaden is.