Bonifatius Academie

De Bonifatius Academie is in het najaar gestart met een vervolg van de cursussen die in het voorjaar gestart waren maar in verband met de coronamaatregelingen stopgezet zijn. Dit najaar start ook de nieuwe cursus  Parochievernieuwing. Zolang de huidige maatregelingen van de overheid van kracht zijn, worden de bijeenkomsten online gegeven.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

In verband met updates en wijzigingen raden wij u aan regelmatig op deze pagina te kijken.

Downloads

Hieronder treft u de link aan van de Bonifatiuslezing d.d. 29 september jl. met sprekers prof. C. Buisman, dijkgraaf Hein Pieper en vicaris drs. A. Bultsma

bisdomgl.nl/bonifatiuslezing-2020-waterschaarste-en-laudato-si

Start cursussen september 2020

Meer informatie en het cursusaanbod staat in de studiegids die hieronder te downloaden is.

Folder BA Najaar 2020
Aanmeldformulier najaar 2020
Diaconale Leerroute extra informatie

Bonifatius Academie – Studiegids
Poster Bonifatius Academie