Bonifatius Academie

De Bonifatius Academie start in het voorjaar 2020  met nieuwe cursussen.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

In verband met updates en wijzigingen raden wij u aan regelmatig op deze pagina te kijken.

Downloads

Start cursussen september 2020

Meer informatie en het cursusaanbod staat in de studiegids die hieronder te downloaden is.

Folder BA Najaar 2020
Aanmeldformulier najaar 2020
Diaconale Leerroute extra informatie

Bonifatius Academie – Studiegids
Poster Bonifatius Academie