Skip to content

Bonifatius Academie-lezing 2020: Waterschaarste en Laudato Sí

Bij de Bonifatius Academie-lezing op 29 september jl. in Leeuwarden gaven prof. Cees Buisman, directeur van het Wetsus instituut, en dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap Noord Overijssel hun visie ten beste. Waterschaarste in Nederland en de wereld in het kader van de pauselijke encycliek Laudato Sí was aanleiding voor een pleidooi voor ecologisch verantwoord leven en kiezen voor een economie van het genoeg. Volledige teksten en beeldpresentaties zijn terug te vinden op deze website bij de Bonifatius Academie. De Bonifatiuslezing 2020 was de aftrap van Bonifatius Academie cursussen en was georganiseerd in samenwerking met het christelijk opinieplatform Het Goede Leven.

Wetsus is een gerenommeerd internationaal onderzoekinstituut voor watertechnologie in Leeuwarden. Als betrokken katholieken pleitten beide gastsprekers in de geest van paus Franciscus voor versobering van welvaart en meer ‘Rijnlands denken’ bij bedrijven en bestuurders. Economische en politieke keuzes moeten gemaakt worden vanuit christelijke en ecologische waarden voor het leven en de schepping: een economie van het genoeg en acceptatie van eindig leven.Vasthouden aan blind geloof in groei en technische innovatie is een heilloze weg die uitputting van de aarde en wereldwijd zoetwatertekort dichtbij brengt.

Afbeelding5

Verdroging
De Nederlandse delta verdroogt: door klimaateffecten en intensief bodemgebruik door landbouw en verstedelijking. Zoetwatertekort en bodemverzilting beginnen op te spelen. Verschraling van biodiversiteit en mondiale opwarming van de aarde veroorzaken in tropische gebieden verwoestijning, die ook vluchtelingstromen blijven veroorzaken. Een omslag maken naar een economie van het genoeg is volgens Buisman en Pieper een haalbaar alternatief voor heilloos vasthouden aan onbegrensde groei en technologie als oplossing. Ook toenemende ongelijkheid tussen een rijke elite en armere groepen wordt tegengegaan. ‘’Niet alleen olie en gas, maar ook onze zoetwatervoorraad op de planeet is eindig,‘ stelde prof. Buisman. ‘En voor water als levensvoorwaarde bestaat geen alternatief. We kunnen het niet maken, en oceaanwater grootschalig ontzilten voor landbouw en drinkwater kost teveel.’ De huidige wereldbevolking kan zich 2300 liter water per jaar/per bewoner veroorloven gelet op de totale zoetwatervoorraad op aarde. Maar daar houden we ons niet aan. De Nederlandse waterconsumptie zit op 4000 liter per jaar; de Verenigde Staten op 7000 liter per bewoner. China zit dankzij welvaartsgroei inmiddels op 3000 liter.

Economie van het genoeg
De ombuiging eist een stap terug in leefstijl en welvaart door het rijke deel van de wereld: een economie van het genoeg. Vleesconsumptie bijvoorbeeld, kost gemiddeld 23% van ons watergebruik. Minder vlees eten heeft dus al veel effect. “Maakt 10% van de mensen een bewuste omslag in deze richting, dan kunnen ze een beïnvloedbare 60-70% van de bevolking meenemen”, stelt Buisman. ’Elk intelligent en bewust persoon heeft de plicht optimistisch te zijn. Wees een zon in je omgeving… wees stralend!’’

Hieronder treft u de lezingen aan:

Cees Buisman.Bonifatius lezing 2020

Hein Pieper.Bonifatiuslezing 2020

Vicaris Bultsma. Intro Wetsus lezing

Discussieverslag Bonifatiuslezing.2020

PowerPointpresentaties Buisman en Pieper.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *