Skip to content

Kerkopbouw aan de basis

Het fonds Kerkopbouw is bedoeld voor steun aan katholieke kerkopbouw in brede zin in het noordelijk bisdom. Het fonds wordt ook gebruikt om in parochies en op plaatsen waar dit volgens de bisschop nodig is, aanvullend bij te dragen aan de kosten van pastorale zorg. Aanvragen en toewijzing van gelden uit het fonds Kerkopbouw zijn in een reglement geregeld. De bisschop wijdt bijdragen toe aan initiatieven van gelovigen die de kerkopbouw in parochies/geloofsgemeenschappen bevorderen.

Geef een donatie

Bankrekening

NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Fonds Kerkopbouw

Doneer via tikkie

€ 10,00

€ 25,00

vrije gift