Skip to content

Fonds Diaconie

Dit bisdomfonds steunt diaconale initiatieven in de brede zin van het woord. In vele parochies van het bisdom zijn gelovigen actief op het terrein van de diaconie: voor contact en materiële hulp aan armoede- en achterstandsgroepen in onze samenleving. Daarmee geven zij gehoor aan de evangelische oproep voor het doen van werken van barmhartigheid in hun leven. Om deze goede werken te ondersteunen bestaat het Fonds Diaconie. Uw bijdrage maakt mede mogelijk dat deze initiatieven uitgevoerd blijven worden door de kerk in onze wereld! 

Geef een donatie

Bankrekening

NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Fonds Diaconie

Doneer via tikkie

€ 10,00

€ 25,00

vrije gift