Winkel

Bij het secretariaat van het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn verschillende publicaties verkrijgbaar.
U kunt de publicaties bestellen door een mail te sturen aan het bisdomsecretariaat of te bellen met Lisette Winter 050-4065888.

Uitgaven:

Bidden naar het oosten.
Gebedsrichting in spiritualiteit en liturgie.
Johan te Velde. Valkhofpers 2010
ISBN 9789056253233
€ (informeer bij secretariaat)

Charta Oecumenica
Handvest voor samenwerking tussen de kerken in Europa
Diocesane werkgroep Oecumene
Eigen uitgave 2011
€ 5,-

Doen tot Zijn gedachtenis
De Heilige Eucharistie in de parochiekerk
Pater L.M. van Ulden o.f.m.
Eigen uitgave 2006
€ 3,50,-

Een feest om te vieren!
Suggesties voor een levendige eucharistieviering.
Diocesane werkgroep Liturgie
Eigen uitgave 2011
€ 4,-

Ga met God
De eerste communie van woonwagenbewoners
Diocesane werkgroep Woonwagenpastoraat
Eigen uitgave 2011
€ 4,-

Het Geheim van de Eucharistie.
Mijn eerste communieboek (begeleidersmap)
Peter Vermaat. Eigen uitgave (met muziekbegeleiding CD)
ISBN 978907608829
€ 19,50

Het Geheim van de Eucharistie
Mijn eerste communieboek (werkboek)
Peter Vermaat. Eigen uitgave (met liederen CD)
ISBN 9789076088112
€ 15,00

Opzoekboek voor misdienaars
L.R. van der Wal (red). Eigen uitgave. 2e druk 2005
ISBN 9076088101
€6,-

Uw naam worde geheiligd
Gebedenboek voor thuis
Diocesane werkgroep Liturgie. Eigen uitgave 2008
Deze uitgave is al wat langer geleden uitgegeven en daardoor zijn sommige teksten niet meer kloppend zoals ‘Het Onze Vader’.
De uitgave is gratis verkrijgbaar.


N.B. Het bisdom heeft met betrekking tot deze webwinkel geen Algemene voorwaarden geformuleerd, maar conformeert zich aan de wettelijke regelgeving ter zake.