Winkel

Bij het secretariaat van het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn verschillende publicaties verkrijgbaar.
U kunt de publicaties bestellen door een mail te sturen aan het bisdomsecretariaat of te bellen met Lisette Winter 050-4065888.

Boeken van bisschop G.J.N. de Korte:

Geroepen tot hoop
Bouwen aan een barmhartige kerk
Uitgeverij Kok 2016
€ 16,50
Bouwen in vertrouwen
Gedachten van een bisschop
Uitgeverij Adveniat geloofseducatie bv. 2013
€ 16,50
Hartelijk katholiek
Spiritualiteit van een liefdevolle God
Uitgeverij Kok 2012
€ 16,50

Andere uitgaven:

Bidden naar het oosten.
Gebedsrichting in spiritualiteit en liturgie.
Johan te Velde. Valkhofpers 2010
ISBN 9789056253233
€ (informeer bij secretariaat)

Charta Oecumenica
Handvest voor samenwerking tussen de kerken in Europa
Diocesane werkgroep Oecumene
Eigen uitgave 2011
€ 5,-

Doen tot Zijn gedachtenis
De Heilige Eucharistie in de parochiekerk
Pater L.M. van Ulden o.f.m.
Eigen uitgave 2006
€ 3,50,-

Een feest om te vieren!
Suggesties voor een levendige eucharistieviering.
Diocesane werkgroep Liturgie
Eigen uitgave 2011
€ 4,-

Ga met God
De eerste communie van woonwagenbewoners
Diocesane werkgroep Woonwagenpastoraat
Eigen uitgave 2011
€ 4,-

Het Geheim van de Eucharistie.
Mijn eerste communieboek (begeleidersmap)
Peter Vermaat. Eigen uitgave (met muziekbegeleiding CD)
ISBN 978907608829
€ 19,50

Het Geheim van de Eucharistie
Mijn eerste communieboek (werkboek)
Peter Vermaat. Eigen uitgave (met liederen CD)
ISBN 9789076088112
€ 17,00

Heel het jaar
Teksten en gebaren om thuis te bidden
Diocesane werkgroep Liturgie. Eigen uitgave 1990
€ 2,25

Om kracht in zwakte
Bezinning en gebed rond ziek zijn
Diocesane werkgroep Liturgie. Eigen uitgave, tweede druk januari 2001
ISBN 9076088098
€ 2,25

Opzoekboek voor misdienaars
L.R. van der Wal (red). Eigen uitgave. 2e druk 2005
ISBN 9076088101
€6,-

Uw naam worde geheiligd
Gebedenboek voor thuis
Diocesane werkgroep Liturgie. Eigen uitgave 2008
Deze uitgave is al wat langer geleden uitgegeven en daardoor zijn sommige teksten niet meer kloppend zoals ‘Het Onze Vader’.
De uitgave is gratis verkrijgbaar.