Bisschop Van den Hout wijdt nieuwe diakens voor bisdom Groningen-Leeuwarden

Zaterdag 30 april a.s. wijdt bisschop Ron van den Hout twee nieuwe diakens in de Sint Jozefkathedraal te Groningen. Diaconaal werker Kees van Kordelaar uit Witmarsum en aalmoezenier Niek Nijhuis uit Hengelo ontvangen hun wijding tot permanent diaken bij een feestelijke eucharistieviering vanaf 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal aan de Radesingel 2 in Groningen. Het bisdomblad Spreek! presenteert persoonlijke interviews met beide diakens over hun roeping. 

Kees van Kordelaar werkt sinds 2012 als diaconaal werker in de parochie Zalige Titus Brandsma in Bolsward e.o.  Zijn diakenwijding bouwt voort op jarenlange inzet voor de zorg en voor de kerk als diaconaal werker en initiatiefnemer van sociale projecten. Zoals een tweede hands kledingbus en sinds kort de opzet van het inloop centrum ‘Huis van Compassie’ in Bolsward. Van Kordelaar daarover in gesprek met het bisdomblad Spreek!: ‘’Willen we het als kerk redden dan moeten we naar buiten gaan. Voor elkaar zorgen binnen de gemeenschap en waar het kan naar buiten om de blijde boodschap te laten zien. Geloven op maandag. Niet zozeer om te evangeliseren maar om te laten zien dat we uit Zijn naam goede dingen doen en present zijn om bij te dragen aan een goede samenleving.’’

Niek Nijhuis begon in 2006 als pastoraal werker in Hengelo en koos na negen jaar voor het aalmoezenierschap bij de Nederlandse landmacht: de luchtmobiele brigade in Assen. Hij was ondermeer betrokken bij buitenlandse militaire vredesmissies, zoals in Mali, en legeroefeningen in NAVO-verband in Oost-Europese landen. Sinds 2020 werkt Nijhuis voor de landmachtstaf in Utrecht. De aalmoezenier functioneert als geestelijk verzorger en vertrouwensfiguur voor militairen in een sterk hiërarchische organisatie. Geestelijke verzorging betekent ook in gesprek zijn over de humanitaire waarden van militair werk. De diakenwijding ziet Nijhuis als een verdieping van zijn geestelijke roeping, zegt hij in het bisdomblad Spreek!: ‘’Het verlangen mij sterker met de Heer en de kerk te verbinden bestond al bij mijn priesteropleiding. (….) Naast mijn aalmoezenierschap sta ik als diaken de bisschop en parochies van het noordelijk bisdom graag ter beschikking. Bijvoorbeeld invallen bij vieringen, catechese of gastlezingen over actuele vraagstukken zoals vrede en veiligheid.’’

Het aprilnummer van Spreek! biedt naast uitgebreide interviews met Kees van Kordelaar en Niek Nijhuis ook een beschouwing van Karmeliet Hein Blommestijn over de verrassend actuele visie op vrede en vredespolitiek van pater Karmeliet Titus Brandsma in een toespraak uit 1931.

 

 

 

 

Gastlezing prof. Inigo Bocken: Maria en het godsbegrip van Titus Brandsma  

Bonifatius Academie dag in Heerenveen, 23 april a.s.  – ook online te volgen

Wat was het godsbeeld van de a.s. heilige en pater Karmeliet Titus Brandsma?  Zaterdag a.s. houdt filosoof en theoloog prof. Inigo Bocken, Vlaams hoogleraar Mystiek en Theologie in Leuven en toekomstig Titus-biograaf, een lezing voor geïnteresseerden in de Petrus en Pauluskerk te Heerenveen. Aanvang 10.30 uur. Open voor geïnteresseerden en georganiseerd door de Bonifatius Academie van het noordelijk bisdom.  Aanmelding: per mail via het bisdom Groningen-Leeuwarden bij l.dehoop@bisdomgl.nl . De gastlezing van prof. Bocken is online te volgen via Kerkdienstgemist.nl/Heerenveen/Petrus en Pauluskerk. Vanaf 10.30 uur (dd. 23 april 2022).   Lees verder

Viering 375 jaar Sint Clemens op Ameland : van statie tot rectoraat

Katholieken op Ameland vierden zondag 21 november jl. hun 375 jarig bestaan als  geloofsgemeenschap op het waddeneiland. Bisschop Ron van den Hout trad op als hoofdcelebrant in een feestelijke misviering met parochianen. Concelebranten waren pastoor Paul Verheijen van de Pax Christi Parochie, waar de Amelander gemeenschap tegenwoordig onder valt, en priester Henk Nota in zijn functie als rector van de Amelander Clemenskerk. Het rectoraat draagt zorg voor vieringen en een pastoraatsgroep rond de fraai vernieuwde kerk. Oorsprong van de Clemensgemeenschap is de oprichting in 1646 van een ‘statie’ op Ameland: een katholieke missiestandplaats. In de 19e eeuw verwierf deze de status van Clemensparochie. Lees verder

Campagnemateriaal Vier Kerstmis voor parochies: let ook op de coronamaatregelen!

 

Met de campagne VierKerstmis.nl willen de Nederlandse bisschoppen mensen stimuleren om Kerstmis te vieren, bij voorkeur in kerstvieringen van de parochie in hun omgeving. Begin november is via de bisdommen campagnemateriaal naar de parochies gestuurd. Met de aanscherping van  coronamaatregelen in de R.-K. Kerk geldt dat de campagne daar ook op wordt afgestemd. Lees verder

Noordelijk bisdom initieert gebouwenbeleid bij parochies

Toekomst kerken vraagt integrale aanpak

Parochiebestuurders in het noordelijk bisdom van de RK kerk gaan een stap verder in het nadenken over de toekomst van geloofsgemeenschappen en meer specifiek de kerkgebouwen. Dat is de insteek van het Gebouwenbeleid van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Van parochiebesturen wordt een integraal plan gevraagd dat alle gebouwen van de parochie omvat. Lees verder

‘Kopen is ook een morele handeling’

Bisschop Van den Hout pleit voor ‘ecologische bekering’ door consumenten

‘’Als 40% van onze online bestellingen geretourneerd en vernietigd wordt, is er iets mis met onze economie.  Als wij binnen 10 minuten een bezorgdienst boodschappen laten brengen, terwijl de supermarkt om de hoek zit is er ook iets mis met onze economie.’’  ‘Ecologische bekering’ is een opdracht voor de hedendaagse consument, vindt mgr. Ron van den Hout bisschop van Groningen-Leeuwarden. In een gastlezing op de Friese kerkendag in Joure, zondag 24 oktober .a.s., spreekt hij zich uit over Kerk en klimaatverandering.  ‘’De kerk kan ook spreken over persoonlijke levensstijl’’, zegt Van den Hout. Hij verwijst ondermeer naar visies op natuur en mens verwoordt door Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Sí (2015). Christelijk geïnspireerde waarden in het leven vragen om ecologisch verantwoord leven en consumeren.  ‘’Want kopen is ook een morele handeling’’ stelt de bisschop. ‘’Waar alleen technocratie en technische kennis overheerst, komen  menselijke waarden over kwetsbaar leven in het gedrang. Dat is een gevolg van ‘scheefgegroeid antropocentrisme’.’’

De Friese kerkendag in Joure is een oecumenische ontmoetingsprogramma voor breed publiek van protestantse kerkgenootschappen en de RK kerk.

De volledige lezingtekst kunt u opvragen bij het bisdom Groningen-Leeuwarden. Contactpersoon: Pers & Communicatie,  Lammert de Hoop, M 06 – 109 14 645. E l.dehoop@bisdomgl.nl.  

 

 

Mgr. Smeets van bisdom Roermond ernstig ziek

Vrijdag 2 juli jl. ontvingen we het bericht dat bij mgr. Harrie  Smeets van het bisdom Roermond een hersentumor is geconstateerd.  “Ik schrik van dit bericht, alhoewel we natuurlijk hadden gehoord dat hij een herseninfarct had gehad en nader medisch werd onderzocht”, reageert bisschop Ron van den Hout. “De afgelopen maanden hebben we regelmatig contact met hem gehad over de benoeming van twee priesters van zijn bisdom in het Noorden. We wensen hem beterschap en sterkte; laten we bidden voor zijn herstel!’’ Mgr. Smeets is – sinds zijn benoeming in 2018 – de jongst benoemde bisschop in Nederland. Lees verder

Rapport Kerk in Nood: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wereldwijd onder druk

Bisschop Ron van de Hout uit zorg over bisschopsbenoemingen in China

Dinsdag 20 april ontving bisschop Ron van den Hout, referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse RK kerk, het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd uit handen van Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. Het rapport verschijnt tweejaarlijks en geeft een overzicht van de landen waar het niet goed gaat met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, of waar het ronduit slecht gaat op dit punt. Dat kan gaan om fysieke vervolging maar ook om andere vormen van onvrijheid. In westerse landen is sprake van ‘beschaafde vervolging’ volgens auteurs. Een uitvoerige Nederlandse samenvatting is beschikbaar. De wereldwijde analyse is het werk van de pauselijke organisatie Aid to the Church in Need (ACN) en wordt deze week in 23 landen aangeboden aan kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Kerk in Nood is de Nederlandse tak van de internationale ACN. 

Lees verder

Zalving met olie is anderen tot licht zijn

Bisschop Van den Hout tijdens Chrismamis in Leeuwarden

 

Op Witte Donderdagmorgen in deze Paastijd heeft Mgr. Ron van den Hout in de Leeuwarder Dominicuskerk de jaarlijkse heilige oliën gewijd voor de priesters in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij stond stil bij de bijbelse oorsprong van het sacrament  en wat het betekent voor christenen in de hedendaagse samenleving. ‘’Gezalfd betekent dat we innerlijk verlicht en aangeraakt zijn. Verlicht worden betekent anderen tot licht zijn in deze wereld. Als teken van de Heilige Geest die in ons werkt.’’ Lees verder

Chrismamis Bisschop Van den Hout: paasvideo en live-stream viering

Vanaf Palmzondag komt in de Goede Week een serie van 8 videofilmpjes uit waarin de  Nederlandse bisschoppen vertellen over thema’s  van de Paastijd.
Bisschop Van den Hout vertelt over de betekenis van de Chrismamis: de jaarlijkse zegening door de bisschop van heilige oliën voor kerkelijke sacramenten in alle parochies.  De video van de bisschop is vanaf woensdag 31 maart a.s. te bekijken op de website  www.vierpasen.nl. Daar verschijnen in de Goede Week ook de andere Paasvideo’s. Op Witte Donderdag 10.30 is mgr. Van den Hout via de live-stream van de St. Vitusparochie in Leeuwarden te volgen bij de Chrismamis in de Dominicuskerk.

Lees verder