Heiligverklaring Titus Brandsma: beeldverslag zondag 15 mei

Zondag 15 mei werden door paus Franciscus tien personen heilig verklaard, onder wie de Nederlandse pater Titus Brandsma. Bij de plechtigheid op het St. Pietersplein in Rome waren vele Nederlandse pelgrims aanwezig om getuigen te zijn van dit bijzondere moment. Onder hen vertegenwoordigers uit alle plaatsen in Nederland die in het leven van Titus belangrijk zijn geweest, zoals Friesland, Nijmegen en Oss. Ook de Orde van de Karmel, waartoe ook Titus behoorde, was zowel vanuit Nederland als namens de internationale familie ruim vertegenwoordigd. Lees verder

Heiligverklaring Titus Brandsma: beeldverslag zaterdag 14 mei

Op zaterdag 14 mei, de dag voor de heiligverklaring van Titus Brandsma, wordt het St. Pietersplein ingericht voor de plechtigheid, de banners met afbeeldingen van de tien zaligen worden opgehangen, het plein versierd met bloemen, ook uit Nederland. De Nederlandse pelgrims in de stad vieren samen een vigilieviering. Generaal-prior Micéal O’Neill O.Carm was de hoofdcelebrant. Ook Pater Michael Driscoll O.Carm  concelebreerde, degene die genas van kanker op voorspraak van Titus Brandsma.
Foto’s Ramon Mangold
Lees verder

Heiligverklaring Titus Brandsma: beeldverslag 13 mei

Op vrijdag 13 mei bezochten de Nederlandse pelgrims naar de heiligverklaring van pater Titus Brandsma een expositie in de Santa Maria in Transpontina-kerk. Aansluitend vierden zij de eucharistie in de Friezenkerk met onder anderen kardinaal Eijk, mgr. De Korte en mgr. Van den Hout (hoofdcelebrant). Fotograaf: Ramon Mangold.

Lees verder

Heiligverklaring Titus Brandsma zondag te zien op NPO2 bij KRO-NCRV

Lees verder

Heilige Titus geëerd in Bonifatiuskapel te Dokkum 

Op de dag van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma door Paus Franciscus in Rome, op zondag 15 mei a.s.,  wordt de nieuwe Friese heilige ’s avonds ook geëerd in het grootste religieuze monument dat hij naliet in Nederland: de monumentale halfopen lucht Bonifatiuskapel te Dokkum.

Dankzij fondswerving en creatieve inspiratie van pater Titus herleefde hier in 1926–1934, opnieuw na 350 jaar, de traditie van Bonifatiusbedevaarten naar  Dokkum bij een historische zoetwaterbron.  Een oecumenische viering om 19.00 uur op 15 mei a.s. zorgt voor inhuldiging van de Titus Brandsma Pelgrimskapel  binnen het Bonifatiuscomplex.  De viering is onder leiding van pastoor Paul Verheijen en PKN-dominee /leken-Karmeliet Herman de Vries uit Dokkum. Lees verder

Verslag van bijeenkomst WJD@home Ameland 29 april-1 mei 2022

Afgelopen weekend, 29 april tot en met 1 mei, was de WJD@Home op Ameland. Honderd jongeren kwamen bijeen op het eiland om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon. Tijdens het weekend waren bisschop Van den Hout van Groningen-Leeuwarden, bisschop Van den Hende van Rotterdam en bisschop Mutsaerts aanwezig. Mgr. Mutsaerts is hulpbisschop van Den Bosch en referent voor jongeren in de Nederlandse bisschoppenconferentie.  De bisschoppen gingen voor in de vieringen, gaven catechese en namen deel aan het programma. Lees verder

Laudato Sí: Bezinningstocht van duizend bomen door de stad Leeuwarden en andere activiteiten en kerkdiensten

zondag 8 mei 2022

Doe mee met BOSK  in Leeuwarden!

Van 7 mei tot en met 14 augustus lopen meer dan duizend bomen door Leeuwarden. Een ‘wandelend’ bos die de natuur een stem geeft:  Hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? De wandelende kunstinstallatie van BOSK  vraagt aandacht voor de noodzaak anders naar mens en natuur te kijken. Kerken en maatschappelijke organisaties, waaronder de Sint Vitusparochie, doen mee. BOSK manifesteert ook de boodschap van Paus Franciscus aan de mensheid:  de natuur en de aarde zien als ons ‘gemeenschappelijk huis’. BOSK is niet alleen voor Leeuwarders, maar  voor het hele Noorden bedoeld. Ieder is van harte uitgenodigd mee te doen! Meer informatie

James Mallon en Dinh Anh Nhue Nguyen, column bisschop mei 2022

Onlangs heb ik twee inspirerende buitenlandse priesters ontmoet die enthousiast spraken over missie en evangelisatie. De eerste was de Canadees James Mallon tijdens de tweedaagse conferentie Missionaire Parochie in Breda. De tweede was de Vietnamees Dinh Anh Nhue Nguyen bij een ochtendbijeenkomst van Missio in Utrecht. Hij is directeur van de Pauselijke Missiewerken te Rome.

 

Wat is me het meeste bijgebleven van deze ontmoetingen? De missie van de Kerk is het werk van de Heilige Geest. Uit de mond van Mallon heb ik opgetekend dat we als Kerk niet een visie moeten ontwikkelen waarin God niet voor komt, alsof wij alles op eigen kracht en naar eigen inzicht tot stand kunnen brengen, alsof het om ons project gaat. De uitbreiding van de Kerk is het werk van de Heilige Geest. Om de Heilige Geest op het spoor te komen, wordt van onze parochies een missionaire bekering gevraagd, een andere cultuur. Het bijzondere van de boodschap van Mallon is dat hij gelooft in de mogelijkheden van onze parochies en het niet zoekt in bewegingen die van buiten moeten komen.

Pater Nguyen beklemtoonde dat het moet gaan om het verkondigen van het evangelie, en dat evangelisatie niet iets is van grootse evenementen, maar van het leven van alledag. Paulus werd in een droom naar Macedonië geroepen, naar Europa. Hij had dit niet zelf bedacht. Missie kan juist ook ontstaan in een moeilijke tijd door te beginnen het te leven. Juist door missie te leven en te delen, wordt je eigen geloof groter. Het is als het mosterdzaadje. Deel je geloof maar uit, ook al is het klein. Begin met delen en het zal groeien.

De verhalen passen bij de boodschap van paus Franciscus. In 2020 is er vanuit Rome een instructie gekomen over dit onderwerp: de pastorale bekering als een dienst aan de evangeliserende missie van de Kerk. We zullen iets moeten ondernemen om er voor te zorgen dat er weer een opgaande lijn komt. Oftewel: we zullen open moeten staan voor nieuwe dingen.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden