Werkbezoek bisschop Van den Hout aan Leeuwarder gevangenis

Gedetineerden in gesprek met de bisschop

Op 14 april jl. is de Penitentiaire Inrichting van Leeuwarden bezocht door mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op initiatief van geestelijk verzorger Geert Rozema maakte de bisschop kennis met hedendaagse pastorale zorg voor gevangenen. Mgr. Van den Hout voerde geloofsgesprekken met christelijke gedetineerden en verdiepte zich in de samenwerking van gevangenispersoneel en geestelijke verzorgers van diverse gezindten in de PI Leeuwarden. Pastorale zorg en ‘restorative justice’ voor gevangenen draagt bij aan een beter leefklimaat in de gevangenis en re-integratie van gedetineerden in de samenleving. Lees verder

Roepingenzondag 22 april 2018

Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) zijn wij ons meer bewust geworden dat alle gelovigen zijn geroepen om het geloof van hun doopsel serieus te nemen. We zijn dan ook heel blij met de inzet van duizenden parochianen binnen de geloofsgemeenschappen van ons bisdom. Zij zetten hun talenten van hoofd en hart in voor de opbouw van onze parochies en van de samenleving.

Lees verder

Mgr. Van den Hout te gast bij Paardenprocessie van Hakendover

Bisschop Groningen-Leeuwarden leidt Vlaams-Brabantse paardenbedevaart

Het Vlaams-Brabantse dorp Hakendover kent sinds eeuwen op Tweede Paasdag een bedevaart en paardenprocessie gewijd aan Christus Zaligmaker. De bisschop van Groningen-Leeuwarden, mgr. Ron van den Hout, leidt dit jaar de traditionele eucharistieviering voorafgaand aan de bedevaart en zegening van de processie. Lees verder

Bezoek van bisschop aan basisscholen.

Vastenactie voor Zambiaanse kinderen

Bisschop op de basisschool

In februari en maart is bisschop Van den Hout in gesprek geweest met kinderen van Groningse en Drentse basisscholen over de Vastenactie 2018. De geldelijke opbrengst van de jaarlijkse Vastenactie in parochies gaat dit jaar naar een opvangproject voor kinderen in Zambia. Lees verder

Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen 6 februari 2018

Dinsdag 6 februari was de jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Ditmaal in het bisdomshuis van ’s Hertogenbosch met bisschop De Korte als gastheer. Er is gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over ‘Voltooid leven’. De ontmoeting werd geleid door de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, bisschop J. van den Hende. Lees verder

Verslag van de kerkwijding op Ameland 25 november 2017

 

Op 5 februari 2013 stond de Clemenskerk in brand en behalve een paar buitenmuren was er daarna van de kerk niet veel meer over. Hoewel de verslagenheid groot was in de actieve parochie op Ameland, stond het al heel snel vast: de kerk moest worden herbouwd.

Met inzet van een architect, het bisdom zelf, een kunstenaar, en de parochianen werden plannen gemaakt om van de nieuwe kerk vooral een combi te maken van eigentijds en klassiek.Vanaf het begin van dit jaar werd de kerk in gebruik genomen, maar het gebouw was nog niet gewijd. Dus op zaterdag 25 november stapte een deel van de bisdom staf, pastores uit alle hoeken van het bisdom, de pers en geïnteresseerden op de vroege boot naar Ameland om aanwezig te zijn bij de zalving en inwijding van de Clemenskerk. Mgr. Ron van den Hout was zich terdege bewust van het feit dat dit naar alle waarschijnlijkheid niet alleen de eerste kerk is die hij inwijdt, maar waarschijnlijk ook de laatste. Mede daarom was de gebeurtenis speciaal, goed voorbereid en mooi uitgevoerd.

 Aan het begin van de viering werd de symbolische sleutel van de kerk door twee bestuursleden van de parochie aan de bisschop overhandigd.

 Waarom wordt een kerkgebouw gewijd?
Tijdens de preek voorafgaande aan de inwijding legde de bisschop uit wat de wijding inhoudt: een kerk wordt daarna uitsluitend gebruikt voor erediensten en soortgelijke activiteiten, er kunnen bijvoorbeeld geen ‘gewone’ toneelstukjes meer in worden opgevoerd. Natuurlijk, zo zei de bisschop, kun je overal vieren, maar door het oliën van het altaar en de zalving van de vier evangelistenkruisen op de muren van de kerk krijgt de kerk de status van woonhuis van God waar gevierd wordt. Waar stilte heerst voor de mensen die willen bidden, een plek van samenkomst. De kerk is gebouwd van stenen, en staat daarmee symbool voor ons mensen, die als levende stenen aan de kerk bouwen. De ramp in 2013, zei de bisschop, maakte op Ameland krachten los in mensen om zich samen in te zetten voor de herbouw van de kerk. En de nieuwe kerk is zowel klassiek als modern, met nieuwe heiligen die zijn afgebeeld in de ramen, met nieuwe iconografische aankleding, met symbolen van lucht, water en zand waaruit Ameland bestaat. Het is een bijzondere plek, zo zei de bisschop, en zo’n plek is nodig anders bestaat het gevaar dat God nergens meer is.
2017-11-25-Wijding-5 Na het oliën van het altaar, in werkkleding met opgetrokken mouwen vanwege het glibberige van de H. Olie, zalfde de bisschop de vier kruisen in de kerk, symbool voor de vier evangelisten.
De Clemenskerk is weer een huis waar erediensten kunnen worden gehouden, voor parochianen zelf en in de zomermaanden ook met de vele vakantiegangers die het eiland bezoeken.

Tekst: Marlies Bosch
Foto’s: Regina Beijaard

2017-11-25-Wijding-1_preview

2017-11-25-Wijding-2_preview

2017-11-25-Wijding-3_preview

2017-11-25-Wijding-9_preview2017-11-25-Wijding-6_preview

 

2017-11-25-Wijding-14_preview

2017-11-25-Wijding-11_preview2017-11-25-Wijding-13_preview2017-11-25-Wijding-16_preview

 

 

 

 

 

Foto’s Marlies Bosch
BISSCHOP-kopie_previewEVANGELIE-PAUL_preview  KRO-INTERVIEW-PAYL-VERHEIJEN_previewFANFARE_previewKRO-INTERVIEW-BISSCHOP_preview

Boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag 22 oktober

Zondag 22 oktober aanstaande is Wereldmissiedag. Op deze zondag wordt in de Rooms-Katholieke parochies gecollecteerd voor MISSIO. MISSIO is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor Wereldmissiedag, die nu in de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling beschikbaar is. Lees verder