Sander Hof tot diaken gewijd door bisschop Ron van den Hout

Zaterdag 5 september jl. is Sander Hof (38) door bisschop Ron van den Hout gewijd tot permanent diaken van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Een heugelijk feit dat plaatsvond tijdens de eucharistieviering vanaf 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal te Groningen. Sander Hof is per september als diaken aangesteld in de Heilig Kruis parochie in de Groningse kanaalstreek bij pastoor Jos Deuling. Samen met zijn echtgenote woont hij in de pastorie van Stadskanaal. Een terugblik op de wijdingsdienst met foto’s van Ramon Mangold. Lees verder

Vertrek paters Spiritijnen  uit bisdom Groningen-Leeuwarden

De paters Spiritijnen die als pastoor en priesters dienen in de HH. Petrus en Paulusparochie van Heerenveen en omstreken vertrekken per 1 januari 2021. Ze hebben bisschop Van den Hout laten weten hun missie opdracht in Fryslân  terug te geven. De  in Heerenveen gevestigde communiteit van de Spiritijnen houdt daar op te bestaan. De drie betrokken priesters, pater Leo Gottenbos (Nederland en oud-missionaris in Brazilië), pater Charles Eba’a (Kameroen)  en pater Titus Ikyomke (Nigeria) krijgen elk een andere taak en komen elders in Nederland te wonen.  Door het bisdom wordt een nieuwe pastoor voor de HH. Petrus en Paulusparochie gezocht.

De Congregatie van de Heilige Geest, zoals de paters Spiritijnen officieel heten, kreeg  op 1 december 2015 het pastoraat van de parochie HH. Petrus en Paulus toevertrouwd. Vijf jaar later eindigt hun presentie in Friesland, omdat er vanuit de congregatie helaas geen opvolgers beschikbaar zijn. De congregatie heeft meerdere communiteiten in Nederland. Het bleek moeilijker dan aanvankelijk gedacht om voldoende ordeleden vanuit diverse Afrikaanse landen voor te bereiden op een taak in de Nederlandse kerk. Het dwong de orde tot heroriëntatie op het aantal communiteiten in ons land.

Het bisdom dankt de congregatie en in het bijzonder de paters Charles, Leo en Titus voor hun werkzame jaren. Niet alleen vanwege het pastoraat in de parochie van Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord, maar ook vanwege de collegiale opstelling onder de pastorale beroepskrachten. “Ik zie de paters Spiritijnen met lede ogen gaan. Hun missionaire geest en diaconale spiritualiteit waren belangrijke kenmerken van hun aanwezigheid in het bisdom ”, aldus bisschop Van den Hout.

De congregatie van paters Spiritijnen ontstond als missie-orde aan het einde van de 16e eeuw in Frankrijk. De congregatie weet zich geroepen om het evangelie van Jezus Christus te verkondingen onder de armen. Veel leden komen momenteel uit Afrikaanse landen. Van daaruit ontstond de ‘omgekeerde  missie’: versterking van het katholieke kerkleven elders door uitzending van priesters Spiritijnen naar landen zoals Nederland.

Contact: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden, M 06 – 109 14 645 of: E l.dehoop@bisdomgl.nl

Berichten van de diocesane werkgroep Partnerverlies

Pastoor Bernard Buit heeft na 17 jaar zijn werkzaamheden voor de diocesane Werkgroep Partnerverlies beëindigd. Zijn voorzitterschap van de werkgroep is overgenomen door pastoraal werker Wiebe Mulder (formeel per 1 september 2020). Door de corona maatregelen is ook dit najaar helaas geen gelegenheid om de traditionele Ontmoetingsdag van de Werkgroep Partnerverlies te organiseren. Lees verder

Diakenwijding Sander Hof door bisschop Ron van den Hout  

Zaterdag 5 september a.s. wordt Sander Hof (38) door bisschop Ron van den Hout gewijd tot permanent diaken van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Een heugelijk feit dat plaatsvindt tijdens de eucharistieviering vanaf 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal te Groningen. Sander Hof wordt per september als diaken aangesteld in de Heilig Kruis parochie in de Groningse kanaalstreek bij pastoor Jos Deuling. Samen met zijn echtgenote woont hij in de pastorie van Stadskanaal.

Sander Hof volgde zijn opleiding tot het diaconaat aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in het Brabantse Hoeven. In de laatste twee jaar van zijn studie liep hij stage in de Hildegard van Bingen parochie in Groningen, Haren en Zuidhorn bij pastoor Arjen Jellema. Sander Hof is afkomstig uit de Gereformeerde Kerk en behaalde een bachelor Theologie in Kampen. Met zijn vrouw is hij overgestapt naar de katholieke kerk. In deze periode was hij actief in de parochie te Coevorden bij pastoor Tjitze Tjepkema en diaken Frans Wielens.

De diakenfunctie ziet Sander Hof als een scharnierfunctie op drie terreinen: ‘’Allereerst in dienst van de liturgie. Bij de eucharistieviering is de diaken de verbindingsman tussen wat er op het priesterkoor gebeurt en de mensen in de kerk. Ten tweede komt het naar voren in de dienst van het Woord. Met het Woord van God mag ik bij mensen komen en samen met hen onderweg gaan naar het doel dat God met ieder van ons heeft. Ik mag troostend, bemoedigend en lerend nabij zijn. Ik ben vaak verwonderd dat ik zo dicht bij mensen mag zijn. Ten derde komt de scharnierfunctie tot uiting in de dienst van de Caritas. Ik mag Christus’ dienstbaarheid handen en voeten geven aan zij die het op wat voor manier ook moeilijk hebben. Armen, eenzamen, vluchtelingen, verslaafden, daklozen, enz.’’

Vanwege corona maatregelen is de wijdingsplechtigheid op 5 september a.s. alleen voor genodigden toegankelijk. Overige belangstellenden kunnen de dienst digitaal volgen via:   https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21989

——————————————————————————————————————

Contact voor redactie: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden, Tel. 06 – 109 14 645  of: l.dehoop@bisdomgl.nl

Kom naar het Roepingenweekend 16 t/m 18 oktober te Thuine

vrijdag 16 oktober 2020

Voor wie? Voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar. Het zijn jonge mensen met heel uiteenlopende achtergronden. Het zijn jonge mensen zoals jij!

Waar? In het gastenverblijf van het klooster te Thuine (D), net over de grens bij Twente. Het gastenhuis is meer dan groot genoeg om ruimschoots aan alle corona veiligheidsvoorschriften te voldoen.

Door wie? Het weekend wordt georganiseerd door het bisdom Groningen-Leeuwarden maar staat open voor deelnemers uit alle Nederlandse bisdommen. Meer informatie

Bijzondere bijeenkomst: Share de journey op 25 september 2020

vrijdag 25 september 2020

Uitnodiging voor een bijzondere bijeenkomst met Mgr. van den Hout, Hella van der Wijst e.a over migranten en vluchtelingen.

Dit gebeuren staat in het teken van de internationale Caritas campagne Share the Journey om vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te helpen participeren en integreren in onze samenleving. Samen vieren we het leven: dat doen we in Nederland op vrijdag 25 september in Groningen. Meer informatie

September: Bonifatius Academie start met cursussen en publiekslezing

zaterdag 26 september 2020

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk. Dit najaar start de nieuwe cursus Parochievernieuwing. Parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Een aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl, waar de cursusinformatie ook te vinden is. U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl
Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: ‘Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op paus Franciscus’ encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl. Meer informatie

Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ beschikbaar

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In de nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.  

Het schema voor reservering en gezondheidscheck vindt u hier.

De nieuwe versie van het protocol, voor zowel gelovigen, bedienaren als gebouwen en het bijhorend factsheet, vindt u hier:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

Mgr. Van den Hout tekent internationale oproep katholieke kerk tot wetgeving voor betere werkomstandigheden

De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen maanden een groot, structureel onrecht blootgelegd: miljoenen mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten. Ze worden onevenredig hard getroffen door de Corona-crisis: het ontbreken van bindende, internationale wet- en regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever. Ruim 110 kerkelijke leiders uit Latijns Amerika, Afrika, Azië en West-Europa roepen deze week in een internationale verklaring overheden op hun verantwoordelijkheid te nemen voor sociale rechten.

Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, ondertekende de verklaring namens de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Lees verder