Mgr. Van den Hout, referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking over missiewerk

Missie een taak van elke christen

‘Wij christenen moeten onze missie, opgedragen door Christus, waarmaken in een wereld van secularisatie en globalisering vol nieuwe culturele en religieuze tegenstellingen. We zullen missie opnieuw moeten definiëren,’’ aldus mgr. Ron van den Hout als referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking in opdracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Naar aanleiding van Wereldmissiedag sprak de bisschop zich recent uit in een lezing voor Fidesco, een essay in het Katholiek Nieuwsblad en een podcastgesprek met Katholiek Leven. Lees verder

Bisschop opent diocesane fase bisschoppensynode

zondag 17 oktober 2021

Op zondag 17 oktober opent bisschop Van den Hout voor het bisdom Groningen-Leeuwarden de synodale weg. Daarmee begint een klein halfjaar durende periode van biddende reflectie waartoe de paus Franciscus heel de Kerk heeft opgeroepen. De start wordt gemaakt met een algemeen toegankelijke eucharistieviering om 17:00 uur ’s middags in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Aansluitend gaan de door de bisschop uitgenodigde deelnemers aan de synodale weg naar een andere locatie voor eerste uitwisseling.

Meer informatie

WJD@HOME op Ameland

vrijdag 14 januari 2022

Jongerenweekend voor Wereldjongerendagen met Paus Franciscus

Katholieke jongeren uit heel Nederland komen 14-16 januari a.s. op Ameland bij elkaar voor ontmoeting, vieringen en catechese. Ze bereiden zich voor op de internationale Wereldjongerendagen van 2023 in Lissabon (Portugal). Te gast zijn ondermeer mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en mgr. Hans van de Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Meer informatie

Bisdom tieners starten in klimbos Grolloo

Het Jongerenplatform van het noordelijk bisdom is op 29 augustus het kerkelijk seizoen ’21-’22 begonnen met een bijzondere startactiviteit ! Ruim 35 tieners zijn wezen klimmen in het klimbos te Grolloo. De dag begon met eucharistieviering in de kerk van Assen, waarbij meerdere jongeren hebben geholpen. Na de lunch volgde vertrek naar Grolloo. Lees verder

Geslaagd jongerenweekend in klooster Thuine op 20-22 augustus

Kloosterweekend met getuigenissen over roepingen

Het kloosterweekend met de zuster Franciscanessen in het Duitse Thuine bestond uit een groep van zo’n 25 jongeren, begeleid door bisschop Ron van den Hout en roepingenpastor Tjitze Tjepkema. Deelnemen aan het kloosterleven en luisteren naar persoonlijke getuigenissen van roepingen maken dit jaarlijkse weekend tot een bijzondere ervaring. Lees verder

Klimaatpelgrimstocht: Gewoon Gaan! Parochies in Nederland gaan ervoor

Persbericht

Met deze pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. In Nederland organiseren Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken de pelgrimstocht. Ook parochies in aartsbisdom Utrecht en bisdom Haarlem-Amsterdam zetten zich enthousiast in om deze internationale tocht mogelijk te maken. Lees verder

Mgr. Smeets van bisdom Roermond ernstig ziek

Vrijdag 2 juli jl. ontvingen we het bericht dat bij mgr. Harrie  Smeets van het bisdom Roermond een hersentumor is geconstateerd.  “Ik schrik van dit bericht, alhoewel we natuurlijk hadden gehoord dat hij een herseninfarct had gehad en nader medisch werd onderzocht”, reageert bisschop Ron van den Hout. “De afgelopen maanden hebben we regelmatig contact met hem gehad over de benoeming van twee priesters van zijn bisdom in het Noorden. We wensen hem beterschap en sterkte; laten we bidden voor zijn herstel!’’ Mgr. Smeets is – sinds zijn benoeming in 2018 – de jongst benoemde bisschop in Nederland. Lees verder