WJD@HOME op Ameland

vrijdag 14 januari 2022

Jongerenweekend voor Wereldjongerendagen met Paus Franciscus

Katholieke jongeren uit heel Nederland komen 14-16 januari a.s. op Ameland bij elkaar voor ontmoeting, vieringen en catechese. Ze bereiden zich voor op de internationale Wereldjongerendagen van 2023 in Lissabon (Portugal). Te gast zijn ondermeer mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en mgr. Hans van de Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Meer informatie

Bisdom tieners starten in klimbos Grolloo

Het Jongerenplatform van het noordelijk bisdom is op 29 augustus het kerkelijk seizoen ’21-’22 begonnen met een bijzondere startactiviteit ! Ruim 35 tieners zijn wezen klimmen in het klimbos te Grolloo. De dag begon met eucharistieviering in de kerk van Assen, waarbij meerdere jongeren hebben geholpen. Na de lunch volgde vertrek naar Grolloo. Lees verder

Geslaagd jongerenweekend in klooster Thuine op 20-22 augustus

Kloosterweekend met getuigenissen over roepingen

Het kloosterweekend met de zuster Franciscanessen in het Duitse Thuine bestond uit een groep van zo’n 25 jongeren, begeleid door bisschop Ron van den Hout en roepingenpastor Tjitze Tjepkema. Deelnemen aan het kloosterleven en luisteren naar persoonlijke getuigenissen van roepingen maken dit jaarlijkse weekend tot een bijzondere ervaring. Lees verder

Klimaatpelgrimstocht: Gewoon Gaan! Parochies in Nederland gaan ervoor

Persbericht

Met deze pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. In Nederland organiseren Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken de pelgrimstocht. Ook parochies in aartsbisdom Utrecht en bisdom Haarlem-Amsterdam zetten zich enthousiast in om deze internationale tocht mogelijk te maken. Lees verder

Mgr. Smeets van bisdom Roermond ernstig ziek

Vrijdag 2 juli jl. ontvingen we het bericht dat bij mgr. Harrie  Smeets van het bisdom Roermond een hersentumor is geconstateerd.  “Ik schrik van dit bericht, alhoewel we natuurlijk hadden gehoord dat hij een herseninfarct had gehad en nader medisch werd onderzocht”, reageert bisschop Ron van den Hout. “De afgelopen maanden hebben we regelmatig contact met hem gehad over de benoeming van twee priesters van zijn bisdom in het Noorden. We wensen hem beterschap en sterkte; laten we bidden voor zijn herstel!’’ Mgr. Smeets is – sinds zijn benoeming in 2018 – de jongst benoemde bisschop in Nederland. Lees verder

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk- Rooms-Katholieke Kerk Nederland

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die in is gegaan op zaterdag 26 juni jl. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Lees verder

Gezin en opvoeding in het Jaar van de Familie

Paus Franciscus riep 2021 uit tot het Jaar van de Familie, gekoppeld aan het Jaar van Sint Jozef, de vader van de heilige familie. Nederlandse diocesane werkers voor Huwelijk en Gezin werken in elk bisdom aan invulling van het pauselijke jaarthema. Het bisdommagazine Spreek! van het bisdom Groningen-Leeuwarden kwam in april met een themanummer over ‘Gezin en geloofsopvoeding’. Dit najaar (oktober) verschijnt een themanummer over Sint Jozef. In dit bericht een schets van de interdiocesane werkgroep en verwijzing naar het themanummer van Spreek! Lees verder