Ameland krijgt rectoraat voor St. Clemenskerk

Met ingang van 1 april a.s. is de huidige pastoor van de Heilige Christoffelparochie in Friesland, Henk Nota (1948), door bisschop Van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden benoemd tot de eerste rector van het St. Clemensrectoraat op Ameland. Hij wordt tezelfdertijd eervol ontslagen als pastoor van de Christoffelparochie. Grondgebied en pastorale zorg op Ameland ressorteren onder de Pax Christi Parochie van Ameland, Dokkum, Schiermonnikoog en Burgum. Pastoor van de Pax Christi Parochie is Paul Verheijen. Lees verder

Symposium ‘De aarde verbindt’ – Bisschop Van den Hout over landbouw en Laudato Si

Mini-symposium Kerk en Landbouw, vrijdag 7 februari 2020      

Iedereen leeft van de aarde. Boeren bewerken de grond en willen hun werk voor voedselproductie voortzetten. Ondertussen staat de kwaliteit van natuur en landschap onder druk. Het belang van een gezonde leefomgeving en gewaardeerde landbouwpraktijk vraagt om nieuwe visie en samenwerking. Welke rol speelt de kerk in dit actuele gesprek van boer, burger en maatschappij? De Werkgroep Kerk en Landbouw in Friesland organiseert vrijdag 7 februari a.s. een minisymposium over deze hoogst actuele vraag. Gastsprekers zijn stemmen uit de agrarische praktijk en prominente woordvoerders van de protestantse kerk (PKN) en rooms-katholieke kerk in het noorden. Het symposium is bedoeld voor ieder die werkzaam is in kerkelijke gemeenten en parochies.

Lees verder

Samen naar de Stille Omgang in Amsterdam

zaterdag 21 maart 2020

In de nacht van 21 op 22 maart a.s. is de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam. Deze traditionele herdenking van het Mirakel van Amsterdam (1345) bestaat uit een massale stille processie door de binnenstad. Evenals voorgaande jaren trok het evenement katholieke gelovigen uit het hele land. Belangstellenden in het noordelijk bisdom kunnen aansluiten, evenals voorgaande jaren, door mee te gaan met een gezamenlijke bus langs diverse opstapplaatsen.  Zie onderstaande route.

Meer informatie

Stille Omgang in Amsterdam voor Jongeren

zaterdag 21 maart 2020

Op 21 maart a.s. is in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam het jongerenprogramma van de Stille Omgang. Een programma dat in het teken staat van het thema ‘Luisteren’. Wat is Luisteren? Wat betekent dit begrip voor jou en hoe luister jij naar de ander? Welke vormen van Luisteren zijn er? En kunnen wij God ervaren door te Luisteren?  Het Jongeren Platform van ons bisdom organiseert de reis naar Amsterdam.

Meer informatie

Alex Commandeur Functionaris Gegevensbescherming voor de RK Nederland

Evenals scholen, ziekenhuizen, kerken en andere instellingen kent ook de RK kerk sinds januari een Functionaris Gegevensbescherming: Alex Commandeur. Sinds de AVG-wet (‘privacy-wet’) van 2018 is een dergelijke functie verplicht. ‘’Als het om het gegevensbeheer gaat, hebben de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk misschien wel de belangrijkste rol’, zegt Commandeur. Zij krijgen eventuele vragen van leden, dus zij moeten er op bedacht zijn dat het lokale ledenbestand op orde is, zodat de vragen goed afgehandeld kunnen worden.” Dat hoeft op zichzelf niet zo moeilijk te zijn zegt Commandeur: ‘Het is zaak om met gegevens van kerkleden zo om te gaan, dat ze er op kunnen vertrouwen dat het  correct gebeurt. Het moet als het ware een tweede natuur worden om bij het beheer van persoonsgegevens rekening te houden met het wettelijk recht op privacybescherming daarvan. Ook voor de AVG van kracht werd, was er al een wet voor bescherming persoonsgegevens. Met de nieuwe wet is er nu ook weer niet zo veel veranderd.’’ De taak van Commandeur is toezicht houden op uitvoering van de ledenadministratie volgens de wettelijke regels, alsmede advies en voorlichting over de AVG eisen binnen de kerkorganisatie.  Contact met Commandeur kan via een contactformulier op de website van het landelijk secretariaat van de RK kerk. Parochies kunnen zich daar ook abonneren op een gratis AVG-Nieuwsbrief.

Een uitgebreider gesprek met Alex Commandeur staat op de site van het secretariaat RK kerk: https://www.rkkerk.nl/alex-commandeur-benoemd-tot-functionaris-gegevensbescherming-r-k-ledenadministratie/   Deze site kent ook een speciale service infopagina over de AVG  (www.rrk.nl/AVG )

 

Dag van het Jodendom: Vrijheid is ‘omgaan met vrijheid’

”Het bijbelse Hebreeuws kent geen afzonderlijk woord voor ‘vrijheid’, alleen duiding van de betekenis ervan voor menselijk doen en laten. De Joodse leer over ‘omgaan met vrijheid’  krijgt tegenwoordig universele betekenis in de lijn van de pretenties van het Oude en Nieuwe Testament van de bijbel’’. Aldus prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden Oosten Studies in Groningen op de Dag van het Jodendom, zondag 19 januari jl., in de Folkingestraat Synagoge te Groningen. Van Bekkum en exegeet dr. Joke Brinkhof (lid van het Overlegorgaan Joden En Christenen) waren gastsprekers op de jaarlijkse studiemiddag van het bisdom en de joodse gemeenschap. Thema was ‘Bevrijding & Vrijheid’ in het kader van 75 jaar herdenking van de Bevrijding dit jaar. Organisator Arthur van Essen kreeg bij zijn afscheid de Bonifatiuspenning uitgereikt door mgr. Van den Hout.    Lees verder

Dag van het Jodendom 2020

Kerk en Synagoge over Bevrijding & Vrijheid

Op 19 januari a.s. is in Groningen de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de Synagoge van de Folkingestraat. Thema van de studiemiddag is ‘Bevrijding & Vrijheid’ bezien vanuit de Joodse traditie en de kerk.  Gastsprekers zijn prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de RU Groningen, en dr. Joke Brinkhof, exegeet en namens de R.K. kerk lid van het overlegorgaan Joden en Christenen. Prof.  Van Bekkum gaat in op ‘’Vrijheid in verbondenheid: Joodse traditie en de omgang met vrijheid’’. Dr. Brinkhof spreekt over ‘’Leven naar vrijheid toe: Beelden in Schriftverhalen.’’ Het programma is van 15.00 uur tot 17.00 uur.  Lees verder

4 Maart 2020: Een avond over bidden

woensdag 4 maart 2020

‘Bidden’ hoort wezenlijk bij het leven als gelovig christen. Het gebed wordt ook wel ‘adem voor de ziel’ genoemd. Maar ….. we vinden het vaak zo moeilijk. Tijd om het er over te gaan hebben!

Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Bisdom Groningen-Drenthe een avond over bidden. De avond wordt geleid door pastoraal werker Myriam Oosting (parochie Hildegard van Bingen), en is bedoeld voor alle parochianen en vrijwilligers in het bisdom die zich willen bezinnen op de betekenis van het gebed in hun leven. Meer informatie

Nieuwe priesterbenoeming bisdom Groningen-Leeuwarden

 

Met ingang van 1 februari 2020 verwelkomt het bisdom Groningen-Leeuwarden een nieuwe priester in haar gelederen. Pastor Karol Mielnik begint op deze dag als parochievicaris in de parochie ‘Maria, Hertogin van Drenthe’. De parochie omvat de locaties Klazienaveen,  Barger Compascuum, Emmer Compascuum, Zwartemeer.

Pastor Mielnik is 38 jaar en afkomstig uit Polen. Hij werd op 26 mei 2007 tot priester gewijd voor het bisdom Kalisz in Polen. Tijdens zijn priesterstudie gaf hij al de wens aan voor de kerk in het buitenland te willen werken. Sinds 1 april 2008 is pastor Mielnik werkzaam in Nederland. Momenteel is hij aangesteld als kapelaan in het bisdom Roermond.

Karol Mielnik krijgt in het noordelijk bisdom een fulltime benoeming en betrekt als woning de pastorie van de RK kerk in Emmer Compascuum. De presentatie vindt plaats tijdens de viering op zondag 2 februari 2020 om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te Barger Compascuum.