Bonifatius Academie aanbod voorjaar 2021

De Bonifatius Academie ziet 2021 hoopvol tegemoet. Voor het nieuwe semester bereiden we vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen voor.
Hier een vooraankondiging. Hopelijk gaat het lukken om de lessen ‘veilig en ongestoord door maatregelen’ te geven. We moeten helaas nog een slag om de arm houden, u begrijpt dat. Lees verder

Klokken van katholieke kerken luiden het nieuwe jaar in

Vuurwerk is taboe bij de aankomende jaarwisseling, maar de klokken van de kerken kunnen zich laten horen. Bisschop Ron van den Hout roept alle parochies van het bisdom Groningen-Leeuwarden op om 12 uur middernacht met klokgelui het nieuwe jaar aan te kondigen. “ We hebben een bizar jaar achter de rug en hopen dat we het komende jaar het corona-virus eronder krijgen. Meer nog dan het economisch belang lijkt het me belangrijk dat we elkaar weer kunnen ontmoeten‘’, aldus mgr. Van den Hout.

Parochie Emmen biedt Leger des Heils extra daklozenopvang

Eén kerkdeur staat open voor gasten in Kersttijd !

Door het coronavirus zijn noodgedwongen de deuren van kerken dicht.  De Goede Herder parochie van Emmen-Erica  uitgezonderd. Zij biedt extra ruimte voor de nachtopvang daklozen door het Leger des Heils. De anderhalve meter grens noodzaakt tot meer ruimte voor nachtopvang.  Parochiezaal De Schiphorst is vanaf 18 december hiervoor beschikbaar.

Dichte deuren zijn Jezus niet onbekend.  ‘Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg’ werd hij door zijn ouders in de voederbak van een stal in Bethlehem gelegd.  Anno 2020 is er voor daklozen  ‘geen plaats in de herberg’. Het risico van dakloos worden hoeft niet ver weg te zijn. Een echtscheiding of forse economische tegenslag kan genoeg zijn om huis en haard te verliezen.

De druk op de nachtopvang van het Leger des Heils in Emmen is groot.  Er zijn méér daklozen en voor de nachtopvang geldt de 1,5 meter afstandsregel.  Het rijk heeft gemeenten opgeroepen voor adequate opvang te zorgen. De opvang van het Leger des Heils aan de Weerdingerstraat in Emmen bereikte ook  na ophoging van het aantal bedden de grens van haar capaciteit. Tijdelijke uitbreiding elders was nodig. Na overleg met de gemeente en het Leger des Heils biedt de parochiezaal slaapruimte voor 8 tot 10 mensen met begeleiding en beveiliging. Het Leger des Heils selecteert  gegadigden die alleen behoefte hebben aan een slaapplek en een maaltijd. Wie meer begeleiding nodig heeft wordt opgevangen op de locatie van het Leger des Heils. Er wordt voorzien in bewaking en schoonmaak van het parochiegebouw.

De nachtopvang is vanaf 18 december open tussen 18.00 uur en 09.30 uur. Buiten deze tijden zijn daklozen welkom in de nabij gelegen eigen dagopvang van het Leger des Heils.

De parochiezaal is beschikbaar gesteld door het parochiebestuur en de locatieraad van de H. Pauluskerk. Vanwege de pandemie is de ruimte voorlopig niet in gebruik door de parochie. Steun aan het Leger des Heils is core business voor een Kerk die openstaat naar de samenleving in het spoor van Jezus de Goede Herder: ‘Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u hebt Mij opgenomen.’ (Mat. 25, 35)

 

Tjitze Tjepkema nieuwe pastoor van parochie HH. Petrus en Paulus

Tijdens de weekendvieringen van 12 en 13 december jl. is zowel in de parochie HH. Petrus en Paulus te Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega als in de Immanuel parochie in Coevorden, Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek, Steenwijksmoer en Weiteveen bekend gemaakt dat met ingang van 1 maart 2021 drs. T.T.(Tjitze) Tjepkema de nieuwe pastoor gaat worden in de parochie HH. Petrus en Paulus. Lees verder

Geen publieke vieringen op Kerstavond

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte met pijn in het hart besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Lees verder

Landelijke oproep RK kerk: Vier Kerstmis !

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. Spreken we af met de familie? Wordt het wintersport? Of toch met z’n allen naar een restaurant? En last but not least: naar welke Nachtmis gaan we? “Wat doen we met Kerst?” wordt in dit Coronajaar een bijzondere vraag. Lees verder

Adventsbrief 2020 van bisschop Ron van den Hout

Waar vinden we zekerheid?

Een brief van bisschop Ron van den Hout bij gelegenheid van advent 2020

Toeleven naar kerstmis zal dit jaar anders gaan dan andere jaren. We vonden het zo gewoon, alvast plannen maken om met de familie naar de nachtmis te gaan, en om op 1e kerstdag bij een van de kinderen te gaan eten. We wisten van tevoren eigenlijk al hoe de sfeer zou zijn. Velen van ons verheugden zich jaarlijks op Kerstmis, en op de adventsperiode die eraan vooraf ging en die ons langzaam in de sfeer bracht. Lees verder

Vacature adjunct-econoom m/v voor 32 uur per week (0,89 fte)

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is één van de zeven rooms-katholieke bisdommen in Nederland en beslaat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Het bisdom is onderverdeeld in 20 parochies, 1 rectoraat en (op dit moment) 19 PCI-en. Het bisdombestuur (bisdomstaf) bestaat uit de bisschop, de vicaris-generaal, de bisschoppelijk vicaris / kanselier a.i. en de econoom, waarbij de bisschop de eindverantwoordelijkheid draagt. Lees verder

Bisschop roept op tot steun aan Adventsactie voor voedselzekerheid bij kinderen

Voedselzekerheid voor kinderen is belangrijk nu de honger in de wereld sinds enkele jaren weer toeneemt en door de coronapandemie dit jaar nog groter wordt. De Adventscampagne 2020 van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie , uitgevoerd door honderden vrijwilligers in parochies, richt zich op dit probleem. De campagne steunt projecten voor voedselvoorziening aan kinderen in vier landen: Congo, Malawi, Nicaragua en de Westbank in het Midden-Oosten. Lees verder