Eerste Kruiswegwandeling Noord Nederland in Sneek

Van Aswoensdag 6 maart tot en met Paaszaterdag 20 april a.s. hangen veertien kruiswegstaties in het centrum van Sneek. De fotokopieën op groot A1 formaat vertellen in winkels en etalages het lijdensverhaal van Jezus uit het Bijbels evangelie: van de veroordeling door Pilatus tot de kruisiging en graflegging van Jezus. Het is voor het eerst dat in Noord-Nederland een Kruiswegwandeling in de aanloop tot Pasen op deze manier op straat wordt aangeboden. Burgemeester Janneke de Vries van gemeente Zuidwest Fryslân en pastoor Peter van de Weide openen de Kruiswegroute op Aswoensdag 6 maart a.s.. Vanaf 9.30 uur is een Aswoensdagviering in de kapel van zorgcentrum Bonifatiushuis: het startpunt van de Kruiswegwandeling. De officiële opening door burgemeester en pastoor is vanaf 10.30 uur bij het Bonifatiushuis.

Lees verder

Bisdom Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sluit zich aan bij de proteststemmen in het noorden tegen vergunningverlening voor gaswinning onder de Waddenzee en het kustgebied van noord Friesland. De actie is recent geïnitieerd door de Waddenvereniging met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. ‘’De problemen met gaswinning in het noorden zijn nog lang niet opgelost. We mogen deze problematiek  niet uitbreiden van Groningen naar Friesland,’’ aldus de bisschop van Groningen-Leeuwarden, wiens bisdom het grootste deel van de Nederlandse wadden bestrijkt. De brief aan de Tweede Kamer wordt gesteund door bedrijven, maatschappelijke organisaties, locale overheden en de drie noordelijke provinciale besturen.  

Lees verder

Start driedaagse pelgrimstocht Vastenactie vanuit Weesp

donderdag 11 april 2019

 

 

Wandelen over water

Van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april 2019 houdt de Vastenactie haar jaarlijkse pelgrimstocht, dit jaar voor de negende keer. Wandelroutes in het rivierengebied van de Vecht en Gein zijn uitgezet voor elke dag een rondwandeling van ca. 20 km vanuit Weesp. Dag 1 is van Weesp naar Nederhorst den Berg en Ankeveen. Dag 2 gaat naar het Naardermeer en de Muiderberg. Op de slotdag wordt gewandeld naar Nigtevecht en Abcoude. De Pelgrimstocht ‘Wandelen over water’ is een geldinzamelactie voor de vijf waterprojecten van de Vastenactie in 2019. Meer informatie

Landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’

zaterdag 6 april 2019

Gastspreker oa. Vaticaanprominent kardinaal Peter Turkson

De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. De dag is bedoeld voor kerkelijke vrijwilligers die zich inzetten voor armoede en diaconie. Bijvoorbeeld leden van Parochiële Caritas Instellingen (PCI) en armbesturen, Caritaswerkgroepen en Diaconie werkgroepen. Prominent gastspreker is kardinaal Peter Turkson, hoofd van het dicasterie Íntegral Human Development in het Vaticaan en nauw betrokken bij de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus. Meer informatie

Vacature pastoraal werker (0,8 fte) H. Hildegard van Bingenparochie

 

 

 

De Hildegardparochie te Groningen telt circa 4.400 gelovigen en bestaat uit vier geloofsgemeenschappen:

  • Jozefgemeenschap met de Sint Jozefkerk te Zuidhorn
  • Nicolaasgemeenschap met de H. Nicolaaskerk te Haren
  • Salvatorgemeenschap met de San Salvatorkerk te Groningen
  • Walfriedgemeenschap met de Emmauskerk te Groningen.

Lees verder

Woorden van roeping aan het Wad

Nederlands WJD alternatief op Ameland geslaagd evenement

Het Nederlandse WJD alternatief op Ameland was dit weekend een enthousiaste happening. Ruim 180 jongeren en hun begeleiders uit het hele land verzamelden zich zondagochtend in de kleurrijke Sint Clemenskerk in Nes voor de slotviering van hun Wereld Jongerendagen op het waddeneiland. De KRO-NCRV zond de eucharistieviering live uit op televisie (NPO 1). Als hoofdcelebrant en concelebrant traden twee bisschoppen op, respectievelijk mgr. Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. Hans van den Hende van het bisdom Rotterdam, gesteund door pastoor Henk Nota en diaken Remco Hoogma. ‘We zijn dankbaar deze mini-pelgrimstocht naar Ameland te mogen maken,’ aldus mgr. Van den Hende bij een korte dank- en gebedsviering voor vertrek. ‘’Om te luisteren naar het Woord van de Heer dat richting aan ons leven kan geven.’’

Lees verder

Dag van het Jodendom: Jezus en Talmoed didactiek

Het stellen van goede vragen zet meer aan tot bezinning dan overtuigen met het juiste antwoord. De Joodse traditie van de Talmoed koestert deze waarheid sinds eeuwen. Rabbijnen uit vele geslachten stellen vragen bij de tekst van de Tora, het christelijke Oude Testament, en voeren levendig debat over de betekenis van Gods woord. Jezus’ optreden als leraar bij zijn rondgang in Israel was gekleurd door deze Talmoedtraditie. Jezus’ leren en de Talmoed stonden zondag 20 september jl. centraal op de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de Groningse synagoge. Een geslaagde bijeenkomst met ruim 140 bezoekers met veel pastores en predikanten als vragenstellers voor de twee gastsprekers, dr. Jacob de Leeuwe van joods-rabbijnse kant en prof.dr. Bart Koet van de katholieke universiteit Tilburg.    Lees verder

Waarom is de kerk belangrijk voor mensen? – Actie Kerkbalans 2019 van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans van de katholieke en protestantse kerken gaat binnenkort van start. Een meningspeiling over waarom de kerk belangrijk is voor mensen wordt vrijdag 18 januari a.s. bekend gemaakt bij de landelijke start van Kerkbalans 2019.

Over erfenis en nalatenschap aan de kerk is door het Bisdom Groningen-Leeuwarden een speciale folder uitgebracht. Lees verder

Bonifatius Academie gaat in februari 2019 van start

De Bonifatius Academie is met de start van dit nieuwe jaar begonnen.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

Meer informatie en het cursusaanbod staat in de studiegids die hieronder te downloaden is.

Data cursus Diaconie en Spiritualiteit:
2 februari, 13 februari, 27 februari, 19 maart, 6 april

Downloads