Vier Pinksteren!

De Rooms-Katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gelden. Ook wanneer de coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met de website www.vierpinksteren.nl echter op om vooral wel Pinksteren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via livestream of televisie te doen. Lees verder

Rapport Kerk in Nood: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wereldwijd onder druk

Bisschop Ron van de Hout uit zorg over bisschopsbenoemingen in China

Dinsdag 20 april ontving bisschop Ron van den Hout, referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse RK kerk, het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd uit handen van Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. Het rapport verschijnt tweejaarlijks en geeft een overzicht van de landen waar het niet goed gaat met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, of waar het ronduit slecht gaat op dit punt. Dat kan gaan om fysieke vervolging maar ook om andere vormen van onvrijheid. In westerse landen is sprake van ‘beschaafde vervolging’ volgens auteurs. Een uitvoerige Nederlandse samenvatting is beschikbaar. De wereldwijde analyse is het werk van de pauselijke organisatie Aid to the Church in Need (ACN) en wordt deze week in 23 landen aangeboden aan kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Kerk in Nood is de Nederlandse tak van de internationale ACN. 

Lees verder

Overlijden pater Herman Bommer S.M.A.

Op 19 april bereikte ons het bericht dat pater Hermanus Cornelius (Herman) Bommer SMA op 15 april 2021, na een lang ziekbed, is overleden in verzorgingstehuis “de Berkenhof” te Berkhout waar hij sinds 2014 woonachtig was. Lees verder

Niet meer nemen, maar jezelf weggeven

Goede Vrijdag, 2 april 2021:  Bisschop Van den Hout loopt de kruisweg van Titus Brandsma

Op Goede Vrijdag jl., 15.00 uur, liep bisschop Ron van den Hout met parochianen van de Pax Christi Parochie de kruisweg in het park van de Bonifatiuskapel te Dokkum. Bij elke statie werden woorden van bezinning en geloof voorgedragen door de bisschop met pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek. Lees verder

Zalving met olie is anderen tot licht zijn

Bisschop Van den Hout tijdens Chrismamis in Leeuwarden

 

Op Witte Donderdagmorgen in deze Paastijd heeft Mgr. Ron van den Hout in de Leeuwarder Dominicuskerk de jaarlijkse heilige oliën gewijd voor de priesters in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij stond stil bij de bijbelse oorsprong van het sacrament  en wat het betekent voor christenen in de hedendaagse samenleving. ‘’Gezalfd betekent dat we innerlijk verlicht en aangeraakt zijn. Verlicht worden betekent anderen tot licht zijn in deze wereld. Als teken van de Heilige Geest die in ons werkt.’’ Lees verder

Chrismamis Bisschop Van den Hout: paasvideo en live-stream viering

Vanaf Palmzondag komt in de Goede Week een serie van 8 videofilmpjes uit waarin de  Nederlandse bisschoppen vertellen over thema’s  van de Paastijd.
Bisschop Van den Hout vertelt over de betekenis van de Chrismamis: de jaarlijkse zegening door de bisschop van heilige oliën voor kerkelijke sacramenten in alle parochies.  De video van de bisschop is vanaf woensdag 31 maart a.s. te bekijken op de website  www.vierpasen.nl. Daar verschijnen in de Goede Week ook de andere Paasvideo’s. Op Witte Donderdag 10.30 is mgr. Van den Hout via de live-stream van de St. Vitusparochie in Leeuwarden te volgen bij de Chrismamis in de Dominicuskerk.

Lees verder

Pastoraal werkster drs. P.G.M. Hamersma-Sluis nieuwe benoeming in parochie Heilige Norbertus Oost-Groningen

Met ingang van 1 juni 2021 zal pastoraal werkster drs. P.G.M. (Nellie) Hamersma-Sluis, op verzoek van de bisschop, een nieuwe halftime functie aanvaarden in de parochie Heilige Norbertus te Oost-Groningen.

Haar huidige benoeming in de parochie Heilige Liudger te Noord-Groningen zal per dezelfde datum van fulltime naar halftime gaan.

De presentatieviering zal plaatsvinden op zondag 6 juni a.s. om 14.00 uur in de HH. Martinus-Willibrorduskerk te Sappemeer.

Wij wensen pastoraal werkster Nellie Hamersma-Sluis, Gods rijkste zegen toe bij haar werkzaamheden in de parochies Heilige Norbertus als in de Heilige Liudger.