Niet meer nemen, maar jezelf weggeven

Goede Vrijdag, 2 april 2021:  Bisschop Van den Hout loopt de kruisweg van Titus Brandsma

Op Goede Vrijdag jl., 15.00 uur, liep bisschop Ron van den Hout met parochianen van de Pax Christi Parochie de kruisweg in het park van de Bonifatiuskapel te Dokkum. Bij elke statie werden woorden van bezinning en geloof voorgedragen door de bisschop met pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek. Lees verder

Zalving met olie is anderen tot licht zijn

Bisschop Van den Hout tijdens Chrismamis in Leeuwarden

 

Op Witte Donderdagmorgen in deze Paastijd heeft Mgr. Ron van den Hout in de Leeuwarder Dominicuskerk de jaarlijkse heilige oliën gewijd voor de priesters in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij stond stil bij de bijbelse oorsprong van het sacrament  en wat het betekent voor christenen in de hedendaagse samenleving. ‘’Gezalfd betekent dat we innerlijk verlicht en aangeraakt zijn. Verlicht worden betekent anderen tot licht zijn in deze wereld. Als teken van de Heilige Geest die in ons werkt.’’ Lees verder

Chrismamis Bisschop Van den Hout: paasvideo en live-stream viering

Vanaf Palmzondag komt in de Goede Week een serie van 8 videofilmpjes uit waarin de  Nederlandse bisschoppen vertellen over thema’s  van de Paastijd.
Bisschop Van den Hout vertelt over de betekenis van de Chrismamis: de jaarlijkse zegening door de bisschop van heilige oliën voor kerkelijke sacramenten in alle parochies.  De video van de bisschop is vanaf woensdag 31 maart a.s. te bekijken op de website  www.vierpasen.nl. Daar verschijnen in de Goede Week ook de andere Paasvideo’s. Op Witte Donderdag 10.30 is mgr. Van den Hout via de live-stream van de St. Vitusparochie in Leeuwarden te volgen bij de Chrismamis in de Dominicuskerk.

Lees verder

Pastoraal werkster drs. P.G.M. Hamersma-Sluis nieuwe benoeming in parochie Heilige Norbertus Oost-Groningen

Met ingang van 1 juni 2021 zal pastoraal werkster drs. P.G.M. (Nellie) Hamersma-Sluis, op verzoek van de bisschop, een nieuwe halftime functie aanvaarden in de parochie Heilige Norbertus te Oost-Groningen.

Haar huidige benoeming in de parochie Heilige Liudger te Noord-Groningen zal per dezelfde datum van fulltime naar halftime gaan.

De presentatieviering zal plaatsvinden op zondag 6 juni a.s. om 14.00 uur in de HH. Martinus-Willibrorduskerk te Sappemeer.

Wij wensen pastoraal werkster Nellie Hamersma-Sluis, Gods rijkste zegen toe bij haar werkzaamheden in de parochies Heilige Norbertus als in de Heilige Liudger.

Paasbrief en vieringen van de bisschop in de Goede Week

BISSCHOPPELIJKE BRIEF BIJ GELEGENHEID VAN PASEN 2021

ALS HET NIEUWE VAN DE VERRIJZENIS MAAR WORDT GEVIERD

Het doet mij pijn dat we voor de tweede keer het Paasfeest niet kunnen vieren zoals we zouden willen. Vorig jaar waren onze kerkgebouwen in de Goede Week en met Pasen gesloten voor de publieke eredienst. Dit jaar mogen kleine groepen gelovigen samenkomen. Vanwege de coronapandemie kunnen we bovendien niet alle riten vieren zoals bedoeld. Er gaat veel van de rijkdom die de Goede Weekliturgie kenmerkt verloren, maar we zijn blij met wat wel mogelijk is. Het landelijk initiatief vierpasen.nl is belangrijk. De inzet in parochies en locaties om toch verbondenheid te zoeken, is hartverwarmend. TV-missen en onlinevieringen bieden mogelijkheden om op afstand nabij te zijn. Lees verder

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben zich na de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de kerkelijke vieringen met Pasen. Daar is ook de recent door het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen, en in het licht van de laatste persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen. Het bestaande R.-K. protocol voor maatregelen blijft daarmee gehandhaafd. 

Lees verder

DPR adviseert bisdom: Verbindt locaties en wees zichtbaar

Advies Diocesane Pastorale Raad (DPR)  over parochiezijn in missionaire tijd

 

Wat zijn verbeterpunten na de parochiefusies  van drie jaar geleden?  Hoe is de  katholieke geloofsgemeenschap zichtbaar in de wereld van vandaag? Zaterdag 20 maart jl. ontmoetten 28 pastores en lekenvertegenwoordigers elkaar in een online DPR-bijeenkomst  voor brainstorm en advies aan de bisschop en bisdomstaf.  De afwisselende bijeenkomst met creatieve werkvormen werd geleid door Dominicus Kamsma met medewerking van Mirjam Spruyt van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit. Het slotadvies keek vooruit naar een meer zichtbare kerk in 2030.

Lees verder