Nieuwe benoeming pastoraal werkster Alie de Lange

Met ingang van 1 november jl. is pastoraal werkster Alie de Lange voor 0.5 fte benoemd in de parochie Heilige Drie-eenheid te Beilen, Hoogeveen en Meppel. Daarmee is er een einde gekomen aan haar zending voor de parochie HH. Petrus en Paulus te Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega. We zijn dankbaar dat Alie weer zover hersteld is dat zij haar werkzaamheden kan hervatten. Zij zal deze eerste maanden rustig de gelegenheid krijgen om haar mogelijkheden te verkennen. De presentatieviering zal dan ook in januari 2020 plaatsvinden. Wij wensen Alie alle goeds en Gods rijkste zegen bij haar werkzaamheden.

Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

zaterdag 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet? Meer informatie

Indrukwekkend Roepingenweekend voor jongeren

In het weekend van 25 – 27 oktober jl.  ontmoette een groep van 23 jonge mensen elkaar in het klooster van de zusters Franciscanessen in Thuine (Duitsland). Op initiatief en uitnodiging van bisschop Ron van den Hout in samenwerking met pastoor Tjitze Tjepkema. Doel van het weekend was bezinning op hun – eventuele- ‘roeping’ voor de katholieke kerk en religieus leven. Het programma bestond uit het vieren van de eucharistie;  één keer met de zusters Franciscanessen en één keer onderling. Daarnaast was er ruimte voor het getijdengebed, aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en er was biechtgelegenheid. Aanleiding voor gesprek waren getuigenissen van zuster Franciscanes Maria Christin (klooster Thuine), pater-Spiritijn  Charles Eba’a uit Heerenveen en Gerrie Conen als getrouwde man en vader van vijf kinderen. Zij gaven input voor het onderlinge gesprek en persoonlijke overweging.

Enkele deelnemers schreven een persoonlijke terugblik op hun ervaring van het weekend.

Lees verder

Bisschop viert Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november viert de katholieke kerk het hoogfeest van Allerheiligen, een van de voorgeschreven feestdagen waarop de gelovigen dienen deel te nemen aan de viering van de Eucharistie, maar gedispenseerd zijn in het ‘zich onthouden van werken en bezigheden’. In de Sint-Jozefkathedraal aan de Radesingel gaat bisschop Van den Hout voor in de Eucharistie om 12.30 uur, waarbij het parochiekoor voor de gezangen zal zorgen. Op één dag viert de Kerk tezamen al degenen die de heerlijkheid bij God bereikt hebben en voor ons een voorbeeld en voorspraak zijn. Lees verder

Familytour met bisschop Ron van den Hout

zondag 3 november 2019

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de Eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en ontmoeting. Gespreksthema’s zijn ouderschap en opvoeding in het kader van kerk en geloof. Gesprekspartners zijn ook de echtparen Pieter en Geraldine Mulder uit Rutten (Noord-Oostpolder) en Tomislav en Annette Sever uit Groningen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 3 november in Bolsward. Meer informatie

MISSIO concert geslaagd! 

Vrijdag 18 oktober jl. organiseerden jongeren van de parochie Maria Hertogin van Drenthe een geslaagd concert voor de MISSIO. Een flink bedrag van in totaal € 748,10 werd opgehaald. Zo’n 28 jongeren stonden op de bühne met liederen over vrede, oorlog en armoede.  Aan het slot kregen alle bezoekers een lichtje mee om de boodschap van de avond verder uit te dragen in de wereld. Behalve de gift van een mooi bedrag voor missiewerk was het een prachtige avond met mooie muziek waar jong en oud van genoten.

Vicaris Arjen Bultsma wordt kanselier

Met ingang van 1 november 2019 wordt Arjen Bultsma kanselier ad interim. Hij volgt daarmee Jos Geelen c.r.l. op die per 1 oktober eervol ontslag had gekregen. De invulling van het ambt van kanselier is daarmee veel soberder dan voorheen. Bultsma zal zijn nieuwe taak uitoefenen in combinatie met zijn ambt als bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Z. Titus Brandsmaparochie. Lees verder

Uittreding Pascal Huiting

Op maandag 7 oktober jl. heeft Pascal Huiting aan bisschop Van den Hout te kennen gegeven niet langer het priesterambt te kunnen en willen uitoefenen. Na een lange periode van persoonlijke gesprekken en reflectie is hij tot de conclusie gekomen dat het priesterschap niet meer bij hem past. Pascal Huiting is in 2011 tot priester gewijd.  Lees verder

Diocesane retraite : Verhalen over Franciscus van Assisi

vrijdag 13 december 2019

Veel verhalen doen over Franciscus de ronde. Verhalen geworteld in de geschiedenis, maar ook verhalen die ontsproten zijn aan de vrome volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze in diverse handschriften zijn doorgegeven. Verhalen die de weerbarstigheid van het optreden van Franciscus onder woorden brengen en die nog steeds te denken geven. In dit weekend willen we ons onderdompelen in de verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te ontdekken waarom de verhalen over hem nog steeds de moeite waard zijn om door te vertellen. Verhalen die ook bij de bedevaart van het bisdom naar Assisi volgend jaar ongetwijfeld naar voren komen. De retraite in het klooster Thuine staat open voor alle belangstellenden.

Meer informatie