Gregoriaanse meezingmis met Herman Finkers in Leeuwarden

zondag 12 mei 2019

Op zondag 12 mei a.s. om 16.00 uur wordt in Leeuwarden Herman Finkers’ muziekproject Missa in Mysterium uitgevoerd in samenwerking met jongeren en de Vrouwenschola Wishful Singing. De ‘meezingmis’ met Latijnse liedteksten is een initiatief van de bekende cabaretiers Herman Finkers en maakt deel uit van de Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk onder leiding van pater Marc Loriaux o.s.b.. Aandacht voor muzikale schoonheid en het mysterie van geloof is een belangrijk doel van de Missa in Mysterium. Meer informatie

Reactie Nederlandse bisschoppen: Notre-Dame teken van christelijk geloof in de wereld

Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de brand in de Notre-Dame. ‘We leven mee met alle mensen die deze kerk ter harte gaat’ aldus mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppen. ‘’Niet alleen is beschadiging of verlies van prachtige kunstzinnige bijbelvoorstellingen een tragedie’’, vindt bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. ‘De Notre Dame betekent ook levende presentie van God in deze wereld.’’  Lees verder

Bisschop loopt kruisweg van Titus Brandsma en overzicht vieringen door de bisschop in aanloop naar Pasen

vrijdag 19 april 2019

Op Goede Vrijdag a.s., om 15.00 uur, loopt bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden met parochianen de kruisweg in het Processiepark van de Bonifatiuskapel te Dokkum. De 14 kruiswegstaties zijn een initiatief van pater Karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) en de katholieke kunstenaar Jacques Maris. De bouw van de bedevaartskapel in 1934 was ook een actie van Titus Brandsma. Meer informatie

Roepingenzondag 12 mei 2019

zondag 12 mei 2019

Posters en gebedsprenten voor Roepingenzondag 12 mei a.s. zijn naar alle parochies verspreid. De landelijke oproep van deze zondag is een oproep aan ons allen. Voor inzet en gebed, dat er mensen blijven die zich geroepen voelen om als priester, pastoraal werker, diaken en religieuze zich in te zetten voor kerk en geloof. Alsook voor bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen. Meer informatie

Uitreiking eerste getuigschriften Bonifatius Academie

Zaterdag 6 april jl. ontvingen twintig cursisten in het bisdomhuis te Groningen hun getuigschrift na afronding van het eerste semester van de gloednieuwe Bonifatius Academie. Bisschop Ron van den Hout gaf een lezing over ‘Werken met een missie in de Kerk anno nu’.  Lees verder

Misdienaarsdag 2019 in Appelscha

zaterdag 25 mei 2019

 Wie: Uitnodiging voor alle misdienaars en acolieten van het  Bisdom Groningen-Leeuwarden

Wanneer: Zaterdag 25 mei 2019

 Waar: Attractiepark Duinen Zathe, Noorder Es 1 in Appelscha

Meer informatie

Vastenbrief 2019 van bisschop Ron van den Hout

“De stem van de Heer schalt over het water, Gods majesteit roept van over de zee” (Psalm 29,3).

Herderlijke brief van bisschop Ron van den Hout bij gelegenheid van de veertigdagentijd 2019

Op 1 oktober van het vorig jaar was ik aanwezig bij de première van de film Wad. Overleven op de grens van water en land van Ruben Smit. Als we op de boot naar een van de eilanden varen, zien we de weidsheid van de zee of de drooggevallen zeebodem, maar we hebben nog niet eens in de gaten hoe mooi de flora en de fauna van het Waddengebied is. De film maakt dit wel duidelijk. Natuurfilms roepen uiteraard bewondering op voor de schepping, tevens ook bewondering voor de makers van de film. Lees verder

Eerste Kruiswegwandeling Noord Nederland in Sneek va 6 maart t/m 20 april

woensdag 6 maart 2019

Van Aswoensdag 6 maart tot en met Paaszaterdag 20 april a.s. hangen veertien kruiswegstaties in het centrum van Sneek. De fotokopieën op groot A1 formaat vertellen in winkels en etalages het lijdensverhaal van Jezus uit het Bijbels evangelie: van de veroordeling door Pilatus tot de kruisiging en graflegging van Jezus. Het is voor het eerst dat in Noord-Nederland een Kruiswegwandeling in de aanloop tot Pasen op deze manier op straat wordt aangeboden. Burgemeester Janneke de Vries van gemeente Zuidwest Fryslân en pastoor Peter van de Weide openen de Kruiswegroute op Aswoensdag 6 maart a.s.. Vanaf 9.30 uur is een Aswoensdagviering in de kapel van zorgcentrum Bonifatiushuis: het startpunt van de Kruiswegwandeling. De officiële opening door burgemeester en pastoor is vanaf 10.30 uur bij het Bonifatiushuis.

Meer informatie

Bisdom Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sluit zich aan bij de proteststemmen in het noorden tegen vergunningverlening voor gaswinning onder de Waddenzee en het kustgebied van noord Friesland. De actie is recent geïnitieerd door de Waddenvereniging met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. ‘’De problemen met gaswinning in het noorden zijn nog lang niet opgelost. We mogen deze problematiek  niet uitbreiden van Groningen naar Friesland,’’ aldus de bisschop van Groningen-Leeuwarden, wiens bisdom het grootste deel van de Nederlandse wadden bestrijkt. De brief aan de Tweede Kamer wordt gesteund door bedrijven, maatschappelijke organisaties, locale overheden en de drie noordelijke provinciale besturen.  

Lees verder