Bisdomblad Spreek oktober 2020: Heilige levensmomenten en waterschaarste

Thema van het oktobernummer van het bisdomblad Spreek! is ‘Sacramenten’. Pastores, pastoraal werkers en bisschop Ron van den Hout geven persoonlijke reflecties op de betekenis van de sacramenten van de RK kerk. Pastoor Karol Mielnik, bijvoorbeeld, beantwoordt in een persoonlijke brief ouders die zich afvragen wat het goede is van de kinderdoop. Pastoor Arjen Jellema laat zien hoe een vertrouwelijk gesprek als eigentijdse biechtvorm ook heilzaam kan zijn. Bisschop Van den Hout stelt dat vruchtbare ‘heilseconomie’ niet kan zonder de wederkerigheid van echt geloof en viering van het sacrament. Alle sacramenten komen in het blad aan bod. Lees verder

‘Ik zie jou’ – 65 jaar Solidair Friesland

Zaterdag 24 oktober a.s. wordt in coronatijd het 65-jarig bestaan van de katholieke maatschappelijke organisatie Solidair Friesland gevierd onder het thema ‘Ik zie jou’. De feestelijke herdenking krijgt on line vorm met een YouTubevideo op de website van Solidair Friesland die ’s middags vanaf 15.00 uur beschikbaar komt (www.solidairfriesland.nl). Te zien is een interview met de katholieke theoloog Erik Borgman, evenals delen van een kerkelijke viering met pastoor Peter van der Weide uit Sneek en Ciel Huitema. Een en ander gaat vergezeld van een ‘online explosie’ van filmpjes en foto’s waarin mensen elkaar zien. Lees verder

Bonifatiuslezing 2020: Waterschaarste en Laudato Sí

Bij de Bonifatiuslezing op 29 september jl. in Leeuwarden gaven prof. Cees Buisman, directeur van het Wetsus instituut, en dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap Noord Overijssel hun visie ten beste. Waterschaarste in Nederland en de wereld in het kader van de pauselijke encycliek Laudato Sí was aanleiding voor een pleidooi voor ecologisch verantwoord leven en kiezen voor een economie van het genoeg. Volledige teksten en beeldpresentaties zijn terug te vinden op deze website bij de Bonifatius Academie. De Bonifatiuslezing 2020 was de aftrap van Bonifatius Academie cursussen en was georganiseerd in samenwerking met het christelijk opinieplatform Het Goede Leven. Lees verder

Paus Franciscus pleit in nieuwe encycliek voor wereldwijde broederschap

In zijn nieuwe encycliek ‘Fratelli tutti’ (Allen broeders) dringt paus Franciscus aan op het belang van hernieuwde wereldwijde broederschap om de toenemende verdeeldheid en spanningen te overwinnen. Zaterdag 3 oktober reisde hij naar Assisi om het document te ondertekenen op het graf van Sint Franciscus, wiens leven de grote inspiratiebron is voor ‘Fratelli tutti’. Lees verder

Minister Grapperhaus in gesprek met kerkelijke koepels

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies. Lees verder

Missio Wereldmissiemaand 2020

‘Gelukkig de vredestichters’ : Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober a.s. is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. Lees verder

Nieuwe benoeming pastoraal werkster Nelleke ten Wolde

Met ingang van 1 november 2020 begint pastoraal werkster drs. N.G. ten Wolde-Hijwegen op een nieuwe werkplek in het bisdom: de Emmaüsparochie in de Noordoostpolder te Emmeloord, Marknesse, Rutten en Tollebeek, Espel en Nagele. Op die datum eindigen haar werkzaamheden voor de parochie Zalige Titus Brandsma met de locaties Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum.
De bisschop dankt haar voor haar inzet in de parochie Zalige Titus Brandsma en wenst haar Gods rijkste zegen toe voor haar inzet in de Emmaüsparochie.

Sander Hof tot diaken gewijd door bisschop Ron van den Hout

Zaterdag 5 september jl. is Sander Hof (38) door bisschop Ron van den Hout gewijd tot permanent diaken van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Een heugelijk feit dat plaatsvond tijdens de eucharistieviering vanaf 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal te Groningen. Sander Hof is per september als diaken aangesteld in de Heilig Kruis parochie in de Groningse kanaalstreek bij pastoor Jos Deuling. Samen met zijn echtgenote woont hij in de pastorie van Stadskanaal. Een terugblik op de wijdingsdienst met foto’s van Ramon Mangold. Lees verder