Tienerweekend Heiloo 14-16 mei

 ‘Meer tijd voor geloof was heel tof!’

De Noord-Hollandse bedevaartsplek in Heiloo was in het weekend van 14-16 mei opnieuw de ontmoetingsplaats voor een tienerweekend van ons bisdom.  Op initiatief van het Jongerenplatform, in samenwerking met de Blauwe Zusters van Heiloo zorgden begeleiders met 21 deelnemers voor een geslaagd programma! Lees verder

Bisschop 5 jaar in bisdom Groningen-Leeuwarden.

Vrijdag 3 juni was het vijf jaar geleden dat bisschop Van den Hout werd gewijd en de zetel van het bisdom Groningen – Leeuwarden in bezit nam. Hij vierde dat in de gewone weekdagmis in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen, waarbij een aantal priesters aanwezig was naast de reguliere kerkgangers. Lees verder

Uitgaansdag bisdom

Twee jaar lang werd de jaarlijkse uitgaansdag van de mensen die voor het bisdom werken of gewerkt hebben afgeblazen vanwege het inmiddels in rustiger vaarwater verkerende Coronavirus. Dit keer werd op 31 mei het Wadden museum in Kornwerderzand en het daarnaast gelegen Kazematten museum bezocht. Twee plaatsen waar velen vaak langs rijden maar nooit stoppen voor een bezoek.

Daaropvolgend werd een Vesperviering gehouden in de St. Michael kerk in Harlingen, op het feest van Maria Bezoek. Het diner werd verzorgd in het verzorgingshuis Almenum in Harlingen.

Bisdommen publiceren hun diocesane verslagen voor de synode

De Nederlandse bisdommen publiceren op vrijdag 3 juni hun diocesane verslagen van de raadpleging voor de bisschoppensynode. Hierin geven zij weer wat er in de bisdommen is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Lees verder

Diocesaan verslag van het synodaal proces in het bisdom Groningen-Leeuwarden

In de afgelopen maanden hebben op diocesaan en op parochieel niveau dialooggesprekken plaats gevonden in het kader van de synode over synodaliteit in Rome in 2023. Op verzoek van paus Franciscus werd het begin van deze wereldwijde synode op diocesaan en plaatselijk niveau begonnen, zodat er van onderop en vanuit de breedte van de katholieke kerk inbreng kan zijn. Sinds 17 oktober 2022 zijn er drie diocesane sessies geweest waarbij de Diocesane Pastorale Raad en de andere gremia in het bisdom waren betrokken. Lees verder

Maak de kleurplaat van Vier Pinksteren!

Lees verder

Bedevaart van 26 september – 8 oktober 2022

maandag 26 september 2022

Het heeft even geduurd vanwege de corona maatregelen in de afgelopen twee jaar. Het virus liet niet toe om op verantwoorde wijze op bedevaart te gaan.
We pakken de draad weer op en gaan van 26 september tot en met 8 oktober 2022 op bedevaart. Meer informatie