Persbericht Vastenactie ‘Wandel voor een ander’

 

 

Wandel voor een ander
Thuis wandelen door Afrika

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: de deelnemers lopen van Sierra Leone naar Zambia, dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso. Lees verder

Actie Kerkbalans 2021

De landelijke actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden in januari. Het is de grootste fondswervingsactie in het land. De Kerk is het waard om je voor in te zetten en betrokken te zijn! Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nl

Parochies hoeven de actie Kerkbalans niet te beperken tot januari. Sterker nog, het hele jaar door mag de parochie lokaal goede aandacht hebben voor geldwerving. Lees verder

‘Als God ons renoveert’

Online congres op  11, 12 en 13 maart 

Het pastoraal congres Als God ons renoveert over parochievernieuwing in de RK kerk, vindt online plaats op  11, 12 en 13 maart a.s. De deelname is gratis. Het missionair gehalte van parochies praktisch bevorderen is het hoofddoel van de conferentie. Gastsprekers zijn onder meer bisschop Jan Liesen van Breda, emeritus-hulpbisschop Jan van Burgsteden van het bisdom Haarlem, en directeur Arnoud Drop van Alpha Nederland die als niet-katholiek spreker een spiegel voorhoudt aan deelnemers. 

Lees verder

Klokken van katholieke kerken luiden het nieuwe jaar in

Vuurwerk is taboe bij de aankomende jaarwisseling, maar de klokken van de kerken kunnen zich laten horen. Bisschop Ron van den Hout roept alle parochies van het bisdom Groningen-Leeuwarden op om 12 uur middernacht met klokgelui het nieuwe jaar aan te kondigen. “ We hebben een bizar jaar achter de rug en hopen dat we het komende jaar het corona-virus eronder krijgen. Meer nog dan het economisch belang lijkt het me belangrijk dat we elkaar weer kunnen ontmoeten‘’, aldus mgr. Van den Hout.

Parochie Emmen biedt Leger des Heils extra daklozenopvang

Eén kerkdeur staat open voor gasten in Kersttijd !

Door het coronavirus zijn noodgedwongen de deuren van kerken dicht.  De Goede Herder parochie van Emmen-Erica  uitgezonderd. Zij biedt extra ruimte voor de nachtopvang daklozen door het Leger des Heils. De anderhalve meter grens noodzaakt tot meer ruimte voor nachtopvang.  Parochiezaal De Schiphorst is vanaf 18 december hiervoor beschikbaar. Lees verder

Tjitze Tjepkema nieuwe pastoor van parochie HH. Petrus en Paulus

Tijdens de weekendvieringen van 12 en 13 december jl. is zowel in de parochie HH. Petrus en Paulus te Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega als in de Immanuel parochie in Coevorden, Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek, Steenwijksmoer en Weiteveen bekend gemaakt dat met ingang van 1 maart 2021 drs. T.T.(Tjitze) Tjepkema de nieuwe pastoor gaat worden in de parochie HH. Petrus en Paulus. Lees verder

Geen publieke vieringen op Kerstavond

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte met pijn in het hart besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Lees verder

Landelijke oproep RK kerk: Vier Kerstmis !

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. Spreken we af met de familie? Wordt het wintersport? Of toch met z’n allen naar een restaurant? En last but not least: naar welke Nachtmis gaan we? “Wat doen we met Kerst?” wordt in dit Coronajaar een bijzondere vraag. Lees verder