Pinksterdienst met de bisschop op televisie Groningen

Op eerste Pinksterdag, zondagmorgen 11.00 uur a.s., is bisschop Ron van den Hout voorgegaan in de misviering in de Jozefkathedraal te Groningen. De mis is live uitgezonden op de stadstelevisie van Groningen (OogTV). U kunt de uitzending terug zien op de website van Oog TV Groningen. Zie:https://www.oogtv.nl/uitzending-gemist/tv/eucharistieviering-pinksteren-vanuit-st-jozefkathedraal/

OogTV is te zien in de stad Groningen en 22 omliggende gemeenten.

Op de website van OOG TV is bij Uitzending gemist, woensdag 27 mei jl., ook een gesprek te zien met pastoor Rolf Wagenaar  van de Jozefkathedraal. Zie: https://www.oogtv.nl/2020/05/sint-jozefkathedraal-maakt-zich-op-voor-kerkdiensten-met-publiek/

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag refereert aan het besef dat kerkbezoek vanaf 1 juni onwennig zal zijn na maanden zonder publieke vieringen. Op 20 mei jl. is voor de RK kerk het protocol voor het vieren vastgesteld na de versoepelde regelgeving van de overheid tegen het coronavirus. De bisschoppen zijn dankbaar dat met de inspiratie van de Heilige Geest stappen gezet worden om weer veilig en waardig te kunnen vieren.

Lees verder

Tweede Pinksterdag:  Maria processie Emmer Compascuum live op You Tube

De Maria processie van Emmer Compascuum is al jaren een begrip. Op  1 juni a.s., de Tweede Pinksterdag, begint vanaf 15.00 uur het Marialof in de St. Willehaduskerk in Emmer Compascuum. Aansluitend volgt een kleine processie naar de kapel van Maria, Hertogin van Drenthe. Bisschop Ron van den Hout gaat samen met meerdere pastores voor in de viering. Vanwege het coronavirus is het dit jaar geen openbare viering, maar een bedevaart die  ‘live’ op internet/YouTube  is te volgen. Zie: https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ  

Lees verder

Overlijden pater Ger van Dieten w.p.

Op 17 mei jl. overleed te Heythuysen; Gerard Theo Marie (Ger) van Dieten, missionaris van Africa – Witte Pater in de leeftijd van 93 jaar. Hij was van 1985 tot 1995 pastoor op Ameland.

Ger van Dieten werd geboren op 20 november 1926 te Meerssen, Limburg en groeide op in Boxmeer, Brabant. Na zijn middelbare school in Nijmegen begon hij aan zijn opleiding om Witte Pater te worden. Op 25 juli 1952 verbond hij zich door een eed van trouw aan de Sociëteit en werd op 11 juni 1953 tot priester gewijd in Monteviot (Schotland). Lees verder

Herstel kerkelijke vieringen op anderhalve meter

De RK kerk hervat publieke kerkelijke vieringen vanaf 1 juni 2020. Uitreiking van de Heilige Communie bij de mis vanaf 14 juni.  In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.  Via de bisdommen zijn per omgaande de pastorale teams en parochiebesturen hierover bericht. 

De bisschoppen zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis. Aanvankelijk met 30 aanwezigen en hopelijk vanaf 1 juli met max. 100 gelovigen in elke viering.

U leest het hele bericht plus bijhorende protocollen op de website rkkerk.nl.

Noveen liturgie voor Laudato Sí week

Paus Franciscus roept op om van 16 tot en met 24 mei dagelijks stil te staan bij de verbondenheid van mens en aarde. Aanleiding voor de speciale noveen liturgie is het 5-jarig lustrum van de pauselijke encycliek Laudato Sí, die in 2015 het licht zag. Tot 24 mei a.s. zijn noveengebeden met evangelielezing, citaten uit Laudato Sí en een korte meditatie uitgewerkt. De Noveen voor de Laudato Sí week is te vinden op https://laudatosiweek.org

Lees verder

WONDERLIJK – Bolswarder Mirakelboek

De maand mei geldt vanouds als de Mariamaand. Recent verscheen in boekvorm bij uitgeverij Adveniat het eeuwenoude mirakelboek van het wonder van Maria van Sevenwouden onder de titel: ‘Wonderlijk. Bolswards mirakelboek ontsloten voor iedereen’ . Met gastbijdragen van RK theologen Erik Borgman en Paul van Geest, bisschop Ron van den Hout en cabaretier/ publicist Herman Finkers.

Lees verder

Pastoor Maurits Sinninghe Damsté begint als  priester-eremiet

Per 1 mei 2020 verlaat pastoor Maurits Sinninghe Damsté de Parochie van de heilige Clara van Assisi (Drachten, Oosterwolde, Gorredijk, Zorgvlied) waar hij begin 2016 aantrad. Damsté is 24 jaar werkzaam geweest in het pastoraat en kiest na een lang onderscheidingsproces voor een leven als priester-eremiet*. Hij verhuist daartoe naar zijn hermitage in Spanje. “God biedt een ieder aan om Hem ook in Zijn ‘afwezigheid’ te ontmoeten: in de stilte en in de leegte, zoals de uitnodiging klinkt in de Paasboodschap: ‘Kom, en kijk naar de plaats waar de Heer gelegen heeft’ (Matteüs 28:6)’’,  aldus de pastoor in een toelichting op zijn keuze voor contemplatief leven.

Als priester-eremiet werkt Damsté ook aan een dissertatie aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University). Als vrijwilliger doet hij voor het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen vertaalwerk naar het Engels van werken van de  Zalige Titus Brandsma (zie www.titusbrandsmateksten.nl/translations). Voor de Stichting Kerk in Nood blijft hij, evenals voorgaande jaren, actief als schrijver van de dagelijkse gebeden voor de website en voor het contactblad van de stichting. Hij blijft als priester verbonden aan het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

———————————————————————————————————————————

Informatie: Lammert de Hoop, pers & communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden,  M 06-10914645.  E  l.dehoop@bisdomgl.nl  

*De termen kluizenaar, heremiet of eremiet zijn synoniemen (= verschillende woorden met dezelfde betekenis). Damsté kiest voor de schrijfwijze die aansluit bij de oorspronkelijke Griekse en Latijnse spelling van het woord, respectievelijk ‘erimitis’ en ‘eremita’.

 

 

Maria processie van Bolsward verschoven naar mei 2022

zondag 29 mei 2022

De voor 24 mei a.s. geplande Maria processie in Bolsward is verschoven naar 29 mei 2022. De komst van de reliekschrijn van de heilige Bernadette van Lourdes, die van 24 tot en met 27 mei a.s. in de Sint Franciscusbasiliek ontvangen zou worden, gaat niet door vanwege de corona-virus maatregelen. De rondtocht van de reliekschrijn langs bisdommen en bedevaartsplaatsen in heel België en Nederland is onlangs stopgezet. Meer informatie