Nieuwe priesters uit bisdom Roermond naar het noorden

Met ingang van 1 september a.s. mag ons bisdom zich verheugen op de komst van twee priesters uit het bisdom Roermond. Enige tijd geleden heeft Mgr. Van den Hout de bisschop van Roermond, Mgr.Smeets, gevraagd of er een of enkele priesters beschikbaar zijn voor het werk in ons bisdom. Na Pasen kwam het heugelijk nieuws dat twee priesters vrijgemaakt konden worden voor ons bisdom. Het noordelijk bisdom is mgr. Smeets zeer erkentelijk voor deze mogelijkheid. Lees verder

Ridders Heilig Graf bezoeken bisschoppelijke Bonifatiusviering. Ruim 200 bezoekers welkom in de Bonifatiuskapel Dokkum 13 juni a.s.

zondag 13 juni 2021

PERSBERICHT

Zondag 13 juni a.s. is de jaarlijkse Bonifatiusdag in Dokkum. In coronatijden dit keer met een bijzonder karakter. Om 11.00 uur begint een pontificale mis ter ere van de Heilige Bonifatius, waarin bisschop Ron van den Hout voorgaat. Door recente corona richtlijnen van de RK kerk kunnen in de kapel – met een capaciteit van 2000 zitplaatsen – maximaal 250 kerkgangers de mis bijwonen. Onder hen een delegatie van de Ridders van het Heilig Graf, die dit weekend Dokkum bezoeken voor een Titus en Bonifatius pelgrimage door de stad. Na de zondagviering, aansluitend op de koffie, volgt op uitnodiging van de Ridderorde in de kapel een lezing over pater Titus Brandsma. Gastspreker is Hein Blommestijn van het Karmel gemeenschap Ad Montem op Schiermonnikoog. De Eucharistieviering en Tituslezing zijn vrij toegankelijk. Meer informatie

Gezin en opvoeding in het Jaar van de Familie

Paus Franciscus riep 2021 uit tot het Jaar van de Familie, gekoppeld aan het Jaar van Sint Jozef, de vader van de heilige familie. Nederlandse diocesane werkers voor Huwelijk en Gezin werken in elk bisdom aan invulling van het pauselijke jaarthema. Het bisdommagazine Spreek! van het bisdom Groningen-Leeuwarden kwam in april met een themanummer over ‘Gezin en geloofsopvoeding’. Dit najaar (oktober) verschijnt een themanummer over Sint Jozef. In dit bericht een schets van de interdiocesane werkgroep en verwijzing naar het themanummer van Spreek! Lees verder

Mogelijke heiligverklaring Titus Brandsma o.carm. stap dichterbij

PERSBERICHT

Op 25 mei 2021 heeft de Vaticaan – Commissie van Theologen van de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van Michael Driscoll, O.Carm. erkent als een wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma O.Carm. Deze erkenning volgt na het oordeel van artsen in november 2020 dat de genezing medisch niet verklaarbaar is, wat een belangrijk stap is in het proces tot heiligverklaring. Hierna volgt het oordeel van de kardinalen en bisschoppen van de congregatie en tenslotte het definitieve oordeel van de paus. Het verzoek tot heiligverklaring door de Paus is ingediend door de internatioale Karmel Orde waar Titus Brandsma toe behoorde.

Vier Pinksteren!

De Rooms-Katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gelden. Ook wanneer de coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met de website www.vierpinksteren.nl echter op om vooral wel Pinksteren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via livestream of televisie te doen. Lees verder

Rapport Kerk in Nood: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wereldwijd onder druk

Bisschop Ron van de Hout uit zorg over bisschopsbenoemingen in China

Dinsdag 20 april ontving bisschop Ron van den Hout, referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse RK kerk, het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd uit handen van Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. Het rapport verschijnt tweejaarlijks en geeft een overzicht van de landen waar het niet goed gaat met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, of waar het ronduit slecht gaat op dit punt. Dat kan gaan om fysieke vervolging maar ook om andere vormen van onvrijheid. In westerse landen is sprake van ‘beschaafde vervolging’ volgens auteurs. Een uitvoerige Nederlandse samenvatting is beschikbaar. De wereldwijde analyse is het werk van de pauselijke organisatie Aid to the Church in Need (ACN) en wordt deze week in 23 landen aangeboden aan kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Kerk in Nood is de Nederlandse tak van de internationale ACN. 

Lees verder

Overlijden pater Herman Bommer S.M.A.

Op 19 april bereikte ons het bericht dat pater Hermanus Cornelius (Herman) Bommer SMA op 15 april 2021, na een lang ziekbed, is overleden in verzorgingstehuis “de Berkenhof” te Berkhout waar hij sinds 2014 woonachtig was. Lees verder

Niet meer nemen, maar jezelf weggeven

Goede Vrijdag, 2 april 2021:  Bisschop Van den Hout loopt de kruisweg van Titus Brandsma

Op Goede Vrijdag jl., 15.00 uur, liep bisschop Ron van den Hout met parochianen van de Pax Christi Parochie de kruisweg in het park van de Bonifatiuskapel te Dokkum. Bij elke statie werden woorden van bezinning en geloof voorgedragen door de bisschop met pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek. Lees verder

Zalving met olie is anderen tot licht zijn

Bisschop Van den Hout tijdens Chrismamis in Leeuwarden

 

Op Witte Donderdagmorgen in deze Paastijd heeft Mgr. Ron van den Hout in de Leeuwarder Dominicuskerk de jaarlijkse heilige oliën gewijd voor de priesters in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij stond stil bij de bijbelse oorsprong van het sacrament  en wat het betekent voor christenen in de hedendaagse samenleving. ‘’Gezalfd betekent dat we innerlijk verlicht en aangeraakt zijn. Verlicht worden betekent anderen tot licht zijn in deze wereld. Als teken van de Heilige Geest die in ons werkt.’’ Lees verder