Klimaatpelgrimstocht: Gewoon Gaan! Parochies in Nederland gaan ervoor

Persbericht

Met deze pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. In Nederland organiseren Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken de pelgrimstocht. Ook parochies in aartsbisdom Utrecht en bisdom Haarlem-Amsterdam zetten zich enthousiast in om deze internationale tocht mogelijk te maken. Lees verder

‘Titus, held of heilige?’ in Friese Slappeterp. Zomervoorstellingen over Titus Brandsma 2021

Voor de Passiespelen ga je naar Tegelen en voor Soldaat van Oranje naar Katwijk aan Zee. Onder dit motto kunt u deze zomer naar Slappeterp voor de voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ Een levensverhaal over pater Titus Brandsma, gespeeld op locatie in het Friese land door Peter Vermaat in het dorpshuis van Skingen/Slappeterp. Elke vrijdag en zaterdag in de maanden juli en augustus. Lees verder

Mgr. Smeets van bisdom Roermond ernstig ziek

Vrijdag 2 juli jl. ontvingen we het bericht dat bij mgr. Harrie  Smeets van het bisdom Roermond een hersentumor is geconstateerd.  “Ik schrik van dit bericht, alhoewel we natuurlijk hadden gehoord dat hij een herseninfarct had gehad en nader medisch werd onderzocht”, reageert bisschop Ron van den Hout. “De afgelopen maanden hebben we regelmatig contact met hem gehad over de benoeming van twee priesters van zijn bisdom in het Noorden. We wensen hem beterschap en sterkte; laten we bidden voor zijn herstel!’’ Mgr. Smeets is – sinds zijn benoeming in 2018 – de jongst benoemde bisschop in Nederland. Lees verder

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk- Rooms-Katholieke Kerk Nederland

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die in is gegaan op zaterdag 26 juni jl. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Lees verder

Gezin en opvoeding in het Jaar van de Familie

Paus Franciscus riep 2021 uit tot het Jaar van de Familie, gekoppeld aan het Jaar van Sint Jozef, de vader van de heilige familie. Nederlandse diocesane werkers voor Huwelijk en Gezin werken in elk bisdom aan invulling van het pauselijke jaarthema. Het bisdommagazine Spreek! van het bisdom Groningen-Leeuwarden kwam in april met een themanummer over ‘Gezin en geloofsopvoeding’. Dit najaar (oktober) verschijnt een themanummer over Sint Jozef. In dit bericht een schets van de interdiocesane werkgroep en verwijzing naar het themanummer van Spreek! Lees verder

Nieuwe priesters uit bisdom Roermond naar het noorden

Met ingang van 1 september a.s. mag ons bisdom zich verheugen op de komst van twee priesters uit het bisdom Roermond. Enige tijd geleden heeft Mgr. Van den Hout de bisschop van Roermond, Mgr.Smeets, gevraagd of er een of enkele priesters beschikbaar zijn voor het werk in ons bisdom. Na Pasen kwam het heugelijk nieuws dat twee priesters vrijgemaakt konden worden voor ons bisdom. Het noordelijk bisdom is mgr. Smeets zeer erkentelijk voor deze mogelijkheid. Lees verder

Mogelijke heiligverklaring Titus Brandsma o.carm. stap dichterbij

PERSBERICHT

Op 25 mei 2021 heeft de Vaticaan – Commissie van Theologen van de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van Michael Driscoll, O.Carm. erkent als een wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma O.Carm. Deze erkenning volgt na het oordeel van artsen in november 2020 dat de genezing medisch niet verklaarbaar is, wat een belangrijk stap is in het proces tot heiligverklaring. Hierna volgt het oordeel van de kardinalen en bisschoppen van de congregatie en tenslotte het definitieve oordeel van de paus. Het verzoek tot heiligverklaring door de Paus is ingediend door de internatioale Karmel Orde waar Titus Brandsma toe behoorde.