NKSR Studiemiddag Burgerschapsvorming op katholieke scholen

Na het succes in 2018 organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) in 2019 opnieuw een studiemiddag over burgerschapsvorming in het onderwijs. Op 18 september a.s. in het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch. De studiemiddag richt zich op iedereen, die werkzaam of geïnteresseerd is in de katholieke schoolwereld. Na een inleiding door mgr. dr. Jan Hendriks, bisschopsreferent voor het katholiek onderwijs, presenteren experts hun visie op het onderwerp en vertellen docenten over de praktijk in basis- en voortgezet onderwijs. Lees verder

Nieuwe stem in het kapittel Groningen-Leeuwarden

Pastoor Peter Stiekema van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden is door bisschop Ron van den Hout aangesteld als kanunnik in het kapittel van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij is in deze functie de opvolger van pastoor Rolf Wagenaar, verbonden als plebaan aan de St. Jozefkathedraal van Groningen, die recent afscheid nam na het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Het kapittel van het bisdom is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak.

De installatie van Stiekema als nieuwe ‘stem in het kapittel’ vond plaats tijdens een viering in de kapel van het bisdomhuis in Groningen. Na voorlezing van de benoemingsbrief door kapittelsecretaris pastoor Bert van der Wal en het afleggen van de beloften door de nieuwe kanunnik, bevestigde mgr. Van den Hout hem in zijn nieuwe ambt. Pastoor Stiekema kreeg de mozetta aangereikt die hij over zijn toog en superplie zal dragen als het kapittel aanwezig is bij liturgische plechtigheden. Plebaan Wagenaar is benoemd tot ere-kanunnik en kan deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Wagenaar was 12 jaar lid van het kapittel.

Wijziging AVG-Reglement Parochies m.b.t. melding datalekken

Artikel 19 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies van de RK kerk is 25 mei jl. aangepast:

1.De parochie is verantwoordelijk voor onderzoek naar evt. datalekken en de melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

2.De bisschop wordt altijd ook in kennis gesteld van een melding bij de AP. Eerste aanspreekpunt van het bisdom is de AVG-contactpersoon, in het geval van bisdom Groningen-Leeuwarden econoom Marisca Lulofs.

Parochies wordt aangeraden op de hoogte te blijven van AVG-berichtgeving via de landelijk website www.rkkerk.nl/AVG-nieuws.

Makkelijker is dat parochies een abonnement nemen op de digitale Nieuwsbrief over AVG. Nieuwe berichten komen dan rechtstreeks binnen per e-mail.

Voor meer uitgebreide toelichting van dit bericht, zie: https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-tekst-algemeen-reglement-bescherming-persoonsgegevens-2018-herzien.

Pastoorwisselingen in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Bij drie parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn de komende tijd nieuwe pastoor benoemingen. De benoemingen vonden plaats na goed overleg in de afgelopen maanden met de betrokken parochiebesturen en pastores. Het is gebruikelijk in de RK kerk dat pastores periodiek van post kunnen wisselen. Lees verder

Bisschop Groningen-Leeuwarden over abortus en euthanasie tijdens Bonifatiusdagen 2019

Kerk kiest voor kwetsbaar leven
De mens is kwetsbaar aan het begin en aan het eind van zijn of haar bestaan.  In beide levensfasen kiest de Kerk primair voor de beschermwaardigheid van het leven:  van het ongeboren kind en van de kwetsbare stervende mens.  Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sprak zich uit in zijn homilie tijdens de eucharistieviering van de Bonifatiusdagen, zondag 16 juni in Dokkum.  Lees verder

John S. de Zwart parochievicaris parochie heilige Christoffel

Met ingang van 1 juni jl. is J.S. de Zwart, priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, door de bisschop benoemd als parochievicaris in de parochie Heilige Christoffel. Samen met pastoor H. Nota, parochievicaris drs. R.J.B. Hoogma, pastoraal werkster A. Schothorst-Vos, vormt hij het pastorale team. Zijn standplaats is de pastorie van Joure. Op zaterdag 8 juni jl. vond de presentatie plaats in Lemmer. De bisschop wenst hem veel arbeidsvreugde en bovenal Gods onmisbare zegen toe bij de vervulling van zijn pastorale werk.

Bedevaart naar Assisi in 2020 met het bisdom Groningen-Leeuwarden

zaterdag 25 april 2020

Een 9-daagse ontdekkingstocht naar de H. Franciscus

De bedevaart begint 23 april met vertrek vanuit het bisdom. Op 1 mei is de terugreis vanuit Assisi.

Een afwisselend bedevaartprogramma met veel bezinning en bezienswaardigheden tekent de reis naar Umbrië, geboortestreek van de Heilige Franciscus in noord-Italië.

Meer informatie

Nieuwe stem in het kapittel Groningen-Leeuwarden

Bisschop Ron van den Hout heeft pastoor Peter Stiekema van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden als kannunik aangesteld in het kapittel van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.  Hij is in deze functie de opvolger van pastoor Rolf Wagenaar, verbonden als plebaan aan de St. Jozefkathedraal in Groningen, die recent afscheid nam in verband met het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Het kapittel is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak.

De installatie van Stiekema als nieuwe ‘stem in het kapittel’  vond plaats tijdens een viering in de kapel van het bisdomhuis te Groningen. Na voorlezing van de benoemingsbrief door kapittelsecretaris pastoor Bert van der Wal en het afleggen van de beloften door de nieuwe kanunnik,  bevestigde bisschop Van den Hout hem in zijn nieuwe ambt.  Pastoor Stiekema kreeg daarbij de mozetta aangereikt die hij over zijn toog en superplie zal dragen als het kapittel aanwezig is bij liturgische plechtigheden.  Plebaan Rolf Wagenaar is benoemd tot ere-kanunnik en mag blijven deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Pastoor Wagenaar was 10 jaar lid  van het kapittel in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Benoeming pastoraal werkster Myriam Oosting

Met ingang van 1 september a.s. is pastoraal werkster Myriam Oosting voor 0.8 fte benoemd in de parochie Heilige Hildegard van Bingen in de stad Groningen, Haren en Zuidhorn.  In samenwerking met pastoor Arjen Jellema vormt zij daar het pastoraal team van de parochie.
Myriam Oosting werkt momenteel als pastoraal werker in zuidoost Drenthe voor de parochie Maria Hertogin van Drenthe (Barger Compascuum, Emmer Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer).