Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk- Rooms-Katholieke Kerk Nederland

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die in is gegaan op zaterdag 26 juni jl. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Lees verder

Gezin en opvoeding in het Jaar van de Familie

Paus Franciscus riep 2021 uit tot het Jaar van de Familie, gekoppeld aan het Jaar van Sint Jozef, de vader van de heilige familie. Nederlandse diocesane werkers voor Huwelijk en Gezin werken in elk bisdom aan invulling van het pauselijke jaarthema. Het bisdommagazine Spreek! van het bisdom Groningen-Leeuwarden kwam in april met een themanummer over ‘Gezin en geloofsopvoeding’. Dit najaar (oktober) verschijnt een themanummer over Sint Jozef. In dit bericht een schets van de interdiocesane werkgroep en verwijzing naar het themanummer van Spreek! Lees verder

Nieuwe priesters uit bisdom Roermond naar het noorden

Met ingang van 1 september a.s. mag ons bisdom zich verheugen op de komst van twee priesters uit het bisdom Roermond. Enige tijd geleden heeft Mgr. Van den Hout de bisschop van Roermond, Mgr.Smeets, gevraagd of er een of enkele priesters beschikbaar zijn voor het werk in ons bisdom. Na Pasen kwam het heugelijk nieuws dat twee priesters vrijgemaakt konden worden voor ons bisdom. Het noordelijk bisdom is mgr. Smeets zeer erkentelijk voor deze mogelijkheid. Lees verder

Mogelijke heiligverklaring Titus Brandsma o.carm. stap dichterbij

PERSBERICHT

Op 25 mei 2021 heeft de Vaticaan – Commissie van Theologen van de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen de onverklaarbare genezing van Michael Driscoll, O.Carm. erkent als een wonder dat is geschied op voorspraak van Titus Brandsma O.Carm. Deze erkenning volgt na het oordeel van artsen in november 2020 dat de genezing medisch niet verklaarbaar is, wat een belangrijk stap is in het proces tot heiligverklaring. Hierna volgt het oordeel van de kardinalen en bisschoppen van de congregatie en tenslotte het definitieve oordeel van de paus. Het verzoek tot heiligverklaring door de Paus is ingediend door de internatioale Karmel Orde waar Titus Brandsma toe behoorde.

Rapport Kerk in Nood: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wereldwijd onder druk

Bisschop Ron van de Hout uit zorg over bisschopsbenoemingen in China

Dinsdag 20 april ontving bisschop Ron van den Hout, referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse RK kerk, het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd uit handen van Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. Het rapport verschijnt tweejaarlijks en geeft een overzicht van de landen waar het niet goed gaat met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, of waar het ronduit slecht gaat op dit punt. Dat kan gaan om fysieke vervolging maar ook om andere vormen van onvrijheid. In westerse landen is sprake van ‘beschaafde vervolging’ volgens auteurs. Een uitvoerige Nederlandse samenvatting is beschikbaar. De wereldwijde analyse is het werk van de pauselijke organisatie Aid to the Church in Need (ACN) en wordt deze week in 23 landen aangeboden aan kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Kerk in Nood is de Nederlandse tak van de internationale ACN. 

Lees verder

Overlijden pater Herman Bommer S.M.A.

Op 19 april bereikte ons het bericht dat pater Hermanus Cornelius (Herman) Bommer SMA op 15 april 2021, na een lang ziekbed, is overleden in verzorgingstehuis “de Berkenhof” te Berkhout waar hij sinds 2014 woonachtig was. Lees verder

Zalving met olie is anderen tot licht zijn

Bisschop Van den Hout tijdens Chrismamis in Leeuwarden

 

Op Witte Donderdagmorgen in deze Paastijd heeft Mgr. Ron van den Hout in de Leeuwarder Dominicuskerk de jaarlijkse heilige oliën gewijd voor de priesters in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij stond stil bij de bijbelse oorsprong van het sacrament  en wat het betekent voor christenen in de hedendaagse samenleving. ‘’Gezalfd betekent dat we innerlijk verlicht en aangeraakt zijn. Verlicht worden betekent anderen tot licht zijn in deze wereld. Als teken van de Heilige Geest die in ons werkt.’’ Lees verder

Chrismamis Bisschop Van den Hout: paasvideo en live-stream viering

Vanaf Palmzondag komt in de Goede Week een serie van 8 videofilmpjes uit waarin de  Nederlandse bisschoppen vertellen over thema’s  van de Paastijd.
Bisschop Van den Hout vertelt over de betekenis van de Chrismamis: de jaarlijkse zegening door de bisschop van heilige oliën voor kerkelijke sacramenten in alle parochies.  De video van de bisschop is vanaf woensdag 31 maart a.s. te bekijken op de website  www.vierpasen.nl. Daar verschijnen in de Goede Week ook de andere Paasvideo’s. Op Witte Donderdag 10.30 is mgr. Van den Hout via de live-stream van de St. Vitusparochie in Leeuwarden te volgen bij de Chrismamis in de Dominicuskerk.

Lees verder