Vier Pinksteren!

De Rooms-Katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gelden. Ook wanneer de coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met de website www.vierpinksteren.nl echter op om vooral wel Pinksteren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via livestream of televisie te doen. Lees verder

Rapport Kerk in Nood: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wereldwijd onder druk

Bisschop Ron van de Hout uit zorg over bisschopsbenoemingen in China

Dinsdag 20 april ontving bisschop Ron van den Hout, referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse RK kerk, het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd uit handen van Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. Het rapport verschijnt tweejaarlijks en geeft een overzicht van de landen waar het niet goed gaat met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, of waar het ronduit slecht gaat op dit punt. Dat kan gaan om fysieke vervolging maar ook om andere vormen van onvrijheid. In westerse landen is sprake van ‘beschaafde vervolging’ volgens auteurs. Een uitvoerige Nederlandse samenvatting is beschikbaar. De wereldwijde analyse is het werk van de pauselijke organisatie Aid to the Church in Need (ACN) en wordt deze week in 23 landen aangeboden aan kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Kerk in Nood is de Nederlandse tak van de internationale ACN. 

Lees verder

Overlijden pater Herman Bommer S.M.A.

Op 19 april bereikte ons het bericht dat pater Hermanus Cornelius (Herman) Bommer SMA op 15 april 2021, na een lang ziekbed, is overleden in verzorgingstehuis “de Berkenhof” te Berkhout waar hij sinds 2014 woonachtig was. Lees verder

Niet meer nemen, maar jezelf weggeven

Goede Vrijdag, 2 april 2021:  Bisschop Van den Hout loopt de kruisweg van Titus Brandsma

Op Goede Vrijdag jl., 15.00 uur, liep bisschop Ron van den Hout met parochianen van de Pax Christi Parochie de kruisweg in het park van de Bonifatiuskapel te Dokkum. Bij elke statie werden woorden van bezinning en geloof voorgedragen door de bisschop met pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek. Lees verder

Zalving met olie is anderen tot licht zijn

Bisschop Van den Hout tijdens Chrismamis in Leeuwarden

 

Op Witte Donderdagmorgen in deze Paastijd heeft Mgr. Ron van den Hout in de Leeuwarder Dominicuskerk de jaarlijkse heilige oliën gewijd voor de priesters in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij stond stil bij de bijbelse oorsprong van het sacrament  en wat het betekent voor christenen in de hedendaagse samenleving. ‘’Gezalfd betekent dat we innerlijk verlicht en aangeraakt zijn. Verlicht worden betekent anderen tot licht zijn in deze wereld. Als teken van de Heilige Geest die in ons werkt.’’ Lees verder

Paasbrief en vieringen van de bisschop in de Goede Week

BISSCHOPPELIJKE BRIEF BIJ GELEGENHEID VAN PASEN 2021

ALS HET NIEUWE VAN DE VERRIJZENIS MAAR WORDT GEVIERD

Het doet mij pijn dat we voor de tweede keer het Paasfeest niet kunnen vieren zoals we zouden willen. Vorig jaar waren onze kerkgebouwen in de Goede Week en met Pasen gesloten voor de publieke eredienst. Dit jaar mogen kleine groepen gelovigen samenkomen. Vanwege de coronapandemie kunnen we bovendien niet alle riten vieren zoals bedoeld. Er gaat veel van de rijkdom die de Goede Weekliturgie kenmerkt verloren, maar we zijn blij met wat wel mogelijk is. Het landelijk initiatief vierpasen.nl is belangrijk. De inzet in parochies en locaties om toch verbondenheid te zoeken, is hartverwarmend. TV-missen en onlinevieringen bieden mogelijkheden om op afstand nabij te zijn. Lees verder

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben zich na de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de kerkelijke vieringen met Pasen. Daar is ook de recent door het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen, en in het licht van de laatste persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen. Het bestaande R.-K. protocol voor maatregelen blijft daarmee gehandhaafd. 

Lees verder

DPR adviseert bisdom: Verbindt locaties en wees zichtbaar

Advies Diocesane Pastorale Raad (DPR)  over parochiezijn in missionaire tijd

 

Wat zijn verbeterpunten na de parochiefusies  van drie jaar geleden?  Hoe is de  katholieke geloofsgemeenschap zichtbaar in de wereld van vandaag? Zaterdag 20 maart jl. ontmoetten 28 pastores en lekenvertegenwoordigers elkaar in een online DPR-bijeenkomst  voor brainstorm en advies aan de bisschop en bisdomstaf.  De afwisselende bijeenkomst met creatieve werkvormen werd geleid door Dominicus Kamsma met medewerking van Mirjam Spruyt van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit. Het slotadvies keek vooruit naar een meer zichtbare kerk in 2030.

Lees verder

Bernard Buit nieuwe pastoor van Immanuelparochie in Drenthe

Met ingang van 1 juni a.s. zal bisschop Van den Hout B.J.J. (Bernard) Buit benoemen tot pastoor van de Immanuelparochie te Coevorden, Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek, Steenwijksmoer en Weiteveen. Pastoor Buit vormt samen met diaken Frans Wielens het pastorale team van de parochie.

Wij wensen pastor Buit Gods rijkste zegen toe voor deze benoeming. Bernard Buit was tot nu toe werkzaam als parochievicaris in het team van de Groningse Norbertusparochie.