Heiligverklaring Titus Brandsma: beeldverslag zondag 15 mei

Zondag 15 mei werden door paus Franciscus tien personen heilig verklaard, onder wie de Nederlandse pater Titus Brandsma. Bij de plechtigheid op het St. Pietersplein in Rome waren vele Nederlandse pelgrims aanwezig om getuigen te zijn van dit bijzondere moment. Onder hen vertegenwoordigers uit alle plaatsen in Nederland die in het leven van Titus belangrijk zijn geweest, zoals Friesland, Nijmegen en Oss. Ook de Orde van de Karmel, waartoe ook Titus behoorde, was zowel vanuit Nederland als namens de internationale familie ruim vertegenwoordigd. Lees verder

Heiligverklaring Titus Brandsma: beeldverslag zaterdag 14 mei

Op zaterdag 14 mei, de dag voor de heiligverklaring van Titus Brandsma, wordt het St. Pietersplein ingericht voor de plechtigheid, de banners met afbeeldingen van de tien zaligen worden opgehangen, het plein versierd met bloemen, ook uit Nederland. De Nederlandse pelgrims in de stad vieren samen een vigilieviering. Generaal-prior Micéal O’Neill O.Carm was de hoofdcelebrant. Ook Pater Michael Driscoll O.Carm  concelebreerde, degene die genas van kanker op voorspraak van Titus Brandsma.
Foto’s Ramon Mangold
Lees verder

Heiligverklaring Titus Brandsma: beeldverslag 13 mei

Op vrijdag 13 mei bezochten de Nederlandse pelgrims naar de heiligverklaring van pater Titus Brandsma een expositie in de Santa Maria in Transpontina-kerk. Aansluitend vierden zij de eucharistie in de Friezenkerk met onder anderen kardinaal Eijk, mgr. De Korte en mgr. Van den Hout (hoofdcelebrant). Fotograaf: Ramon Mangold.

Lees verder

Heiligverklaring Titus Brandsma zondag te zien op NPO2 bij KRO-NCRV

Lees verder

Heilige Titus geëerd in Bonifatiuskapel te Dokkum 

Op de dag van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma door Paus Franciscus in Rome, op zondag 15 mei a.s.,  wordt de nieuwe Friese heilige ’s avonds ook geëerd in het grootste religieuze monument dat hij naliet in Nederland: de monumentale halfopen lucht Bonifatiuskapel te Dokkum.

Dankzij fondswerving en creatieve inspiratie van pater Titus herleefde hier in 1926–1934, opnieuw na 350 jaar, de traditie van Bonifatiusbedevaarten naar  Dokkum bij een historische zoetwaterbron.  Een oecumenische viering om 19.00 uur op 15 mei a.s. zorgt voor inhuldiging van de Titus Brandsma Pelgrimskapel  binnen het Bonifatiuscomplex.  De viering is onder leiding van pastoor Paul Verheijen en PKN-dominee /leken-Karmeliet Herman de Vries uit Dokkum. Lees verder

Verslag van bijeenkomst WJD@home Ameland 29 april-1 mei 2022

Afgelopen weekend, 29 april tot en met 1 mei, was de WJD@Home op Ameland. Honderd jongeren kwamen bijeen op het eiland om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon. Tijdens het weekend waren bisschop Van den Hout van Groningen-Leeuwarden, bisschop Van den Hende van Rotterdam en bisschop Mutsaerts aanwezig. Mgr. Mutsaerts is hulpbisschop van Den Bosch en referent voor jongeren in de Nederlandse bisschoppenconferentie.  De bisschoppen gingen voor in de vieringen, gaven catechese en namen deel aan het programma. Lees verder

Laudato Sí: Bezinningstocht van duizend bomen door de stad Leeuwarden en andere activiteiten en kerkdiensten

donderdag 30 juni 2022

Doe mee met BOSK  in Leeuwarden!

Van 7 mei tot en met 14 augustus lopen meer dan duizend bomen door Leeuwarden. Een ‘wandelend’ bos die de natuur een stem geeft:  Hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? De wandelende kunstinstallatie van BOSK  vraagt aandacht voor de noodzaak anders naar mens en natuur te kijken. Kerken en maatschappelijke organisaties, waaronder de Sint Vitusparochie, doen mee. BOSK manifesteert ook de boodschap van Paus Franciscus aan de mensheid:  de natuur en de aarde zien als ons ‘gemeenschappelijk huis’. BOSK is niet alleen voor Leeuwarders, maar  voor het hele Noorden bedoeld. Ieder is van harte uitgenodigd mee te doen! Meer informatie

Bisschop Van den Hout wijdt nieuwe diakens voor bisdom Groningen-Leeuwarden

Zaterdag 30 april a.s. wijdt bisschop Ron van den Hout twee nieuwe diakens in de Sint Jozefkathedraal te Groningen. Diaconaal werker Kees van Kordelaar uit Witmarsum en aalmoezenier Niek Nijhuis uit Hengelo ontvangen hun wijding tot permanent diaken bij een feestelijke eucharistieviering vanaf 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal aan de Radesingel 2 in Groningen. Het bisdomblad Spreek! presenteert persoonlijke interviews met beide diakens over hun roeping. 

Kees van Kordelaar werkt sinds 2012 als diaconaal werker in de parochie Zalige Titus Brandsma in Bolsward e.o.  Zijn diakenwijding bouwt voort op jarenlange inzet voor de zorg en voor de kerk als diaconaal werker en initiatiefnemer van sociale projecten. Zoals een tweede hands kledingbus en sinds kort de opzet van het inloop centrum ‘Huis van Compassie’ in Bolsward. Van Kordelaar daarover in gesprek met het bisdomblad Spreek!: ‘’Willen we het als kerk redden dan moeten we naar buiten gaan. Voor elkaar zorgen binnen de gemeenschap en waar het kan naar buiten om de blijde boodschap te laten zien. Geloven op maandag. Niet zozeer om te evangeliseren maar om te laten zien dat we uit Zijn naam goede dingen doen en present zijn om bij te dragen aan een goede samenleving.’’

Niek Nijhuis begon in 2006 als pastoraal werker in Hengelo en koos na negen jaar voor het aalmoezenierschap bij de Nederlandse landmacht: de luchtmobiele brigade in Assen. Hij was ondermeer betrokken bij buitenlandse militaire vredesmissies, zoals in Mali, en legeroefeningen in NAVO-verband in Oost-Europese landen. Sinds 2020 werkt Nijhuis voor de landmachtstaf in Utrecht. De aalmoezenier functioneert als geestelijk verzorger en vertrouwensfiguur voor militairen in een sterk hiërarchische organisatie. Geestelijke verzorging betekent ook in gesprek zijn over de humanitaire waarden van militair werk. De diakenwijding ziet Nijhuis als een verdieping van zijn geestelijke roeping, zegt hij in het bisdomblad Spreek!: ‘’Het verlangen mij sterker met de Heer en de kerk te verbinden bestond al bij mijn priesteropleiding. (….) Naast mijn aalmoezenierschap sta ik als diaken de bisschop en parochies van het noordelijk bisdom graag ter beschikking. Bijvoorbeeld invallen bij vieringen, catechese of gastlezingen over actuele vraagstukken zoals vrede en veiligheid.’’

Het aprilnummer van Spreek! biedt naast uitgebreide interviews met Kees van Kordelaar en Niek Nijhuis ook een beschouwing van Karmeliet Hein Blommestijn over de verrassend actuele visie op vrede en vredespolitiek van pater Karmeliet Titus Brandsma in een toespraak uit 1931.