Reactie Nederlandse bisschoppen: Notre-Dame teken van christelijk geloof in de wereld

Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de brand in de Notre-Dame. ‘We leven mee met alle mensen die deze kerk ter harte gaat’ aldus mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppen. ‘’Niet alleen is beschadiging of verlies van prachtige kunstzinnige bijbelvoorstellingen een tragedie’’, vindt bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. ‘De Notre Dame betekent ook levende presentie van God in deze wereld.’’  Lees verder

Roepingenzondag 12 mei 2019

Posters en gebedsprenten voor Roepingenzondag 12 mei a.s. zijn naar alle parochies verspreid. De landelijke oproep van deze zondag is een oproep aan ons allen. Voor inzet en gebed, dat er mensen blijven die zich geroepen voelen om als priester, pastoraal werker, diaken en religieuze zich in te zetten voor kerk en geloof. Alsook voor bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen. Lees verder

Uitreiking eerste getuigschriften Bonifatius Academie

Zaterdag 6 april jl. ontvingen twintig cursisten in het bisdomhuis te Groningen hun getuigschrift na afronding van het eerste semester van de gloednieuwe Bonifatius Academie. Bisschop Ron van den Hout gaf een lezing over ‘Werken met een missie in de Kerk anno nu’.  Lees verder

Vastenbrief 2019 van bisschop Ron van den Hout

“De stem van de Heer schalt over het water, Gods majesteit roept van over de zee” (Psalm 29,3).

Herderlijke brief van bisschop Ron van den Hout bij gelegenheid van de veertigdagentijd 2019

Op 1 oktober van het vorig jaar was ik aanwezig bij de première van de film Wad. Overleven op de grens van water en land van Ruben Smit. Als we op de boot naar een van de eilanden varen, zien we de weidsheid van de zee of de drooggevallen zeebodem, maar we hebben nog niet eens in de gaten hoe mooi de flora en de fauna van het Waddengebied is. De film maakt dit wel duidelijk. Natuurfilms roepen uiteraard bewondering op voor de schepping, tevens ook bewondering voor de makers van de film. Lees verder

Bisdom Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sluit zich aan bij de proteststemmen in het noorden tegen vergunningverlening voor gaswinning onder de Waddenzee en het kustgebied van noord Friesland. De actie is recent geïnitieerd door de Waddenvereniging met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. ‘’De problemen met gaswinning in het noorden zijn nog lang niet opgelost. We mogen deze problematiek  niet uitbreiden van Groningen naar Friesland,’’ aldus de bisschop van Groningen-Leeuwarden, wiens bisdom het grootste deel van de Nederlandse wadden bestrijkt. De brief aan de Tweede Kamer wordt gesteund door bedrijven, maatschappelijke organisaties, locale overheden en de drie noordelijke provinciale besturen.  

Lees verder

Vacature pastoraal werker (0,8 fte) H. Hildegard van Bingenparochie

 

 

 

De Hildegardparochie te Groningen telt circa 4.400 gelovigen en bestaat uit vier geloofsgemeenschappen:

  • Jozefgemeenschap met de Sint Jozefkerk te Zuidhorn
  • Nicolaasgemeenschap met de H. Nicolaaskerk te Haren
  • Salvatorgemeenschap met de San Salvatorkerk te Groningen
  • Walfriedgemeenschap met de Emmauskerk te Groningen.

Lees verder

Woorden van roeping aan het Wad

Nederlands WJD alternatief op Ameland geslaagd evenement

Het Nederlandse WJD alternatief op Ameland was dit weekend een enthousiaste happening. Ruim 180 jongeren en hun begeleiders uit het hele land verzamelden zich zondagochtend in de kleurrijke Sint Clemenskerk in Nes voor de slotviering van hun Wereld Jongerendagen op het waddeneiland. De KRO-NCRV zond de eucharistieviering live uit op televisie (NPO 1). Als hoofdcelebrant en concelebrant traden twee bisschoppen op, respectievelijk mgr. Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. Hans van den Hende van het bisdom Rotterdam, gesteund door pastoor Henk Nota en diaken Remco Hoogma. ‘We zijn dankbaar deze mini-pelgrimstocht naar Ameland te mogen maken,’ aldus mgr. Van den Hende bij een korte dank- en gebedsviering voor vertrek. ‘’Om te luisteren naar het Woord van de Heer dat richting aan ons leven kan geven.’’

Lees verder

Dag van het Jodendom: Jezus en Talmoed didactiek

Het stellen van goede vragen zet meer aan tot bezinning dan overtuigen met het juiste antwoord. De Joodse traditie van de Talmoed koestert deze waarheid sinds eeuwen. Rabbijnen uit vele geslachten stellen vragen bij de tekst van de Tora, het christelijke Oude Testament, en voeren levendig debat over de betekenis van Gods woord. Jezus’ optreden als leraar bij zijn rondgang in Israel was gekleurd door deze Talmoedtraditie. Jezus’ leren en de Talmoed stonden zondag 20 september jl. centraal op de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de Groningse synagoge. Een geslaagde bijeenkomst met ruim 140 bezoekers met veel pastores en predikanten als vragenstellers voor de twee gastsprekers, dr. Jacob de Leeuwe van joods-rabbijnse kant en prof.dr. Bart Koet van de katholieke universiteit Tilburg.    Lees verder

Waarom is de kerk belangrijk voor mensen? – Actie Kerkbalans 2019 van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans van de katholieke en protestantse kerken gaat binnenkort van start. Een meningspeiling over waarom de kerk belangrijk is voor mensen wordt vrijdag 18 januari a.s. bekend gemaakt bij de landelijke start van Kerkbalans 2019.

Over erfenis en nalatenschap aan de kerk is door het Bisdom Groningen-Leeuwarden een speciale folder uitgebracht. Lees verder