Paasbrief en vieringen van de bisschop in de Goede Week

BISSCHOPPELIJKE BRIEF BIJ GELEGENHEID VAN PASEN 2021

ALS HET NIEUWE VAN DE VERRIJZENIS MAAR WORDT GEVIERD

Het doet mij pijn dat we voor de tweede keer het Paasfeest niet kunnen vieren zoals we zouden willen. Vorig jaar waren onze kerkgebouwen in de Goede Week en met Pasen gesloten voor de publieke eredienst. Dit jaar mogen kleine groepen gelovigen samenkomen. Vanwege de coronapandemie kunnen we bovendien niet alle riten vieren zoals bedoeld. Er gaat veel van de rijkdom die de Goede Weekliturgie kenmerkt verloren, maar we zijn blij met wat wel mogelijk is. Het landelijk initiatief vierpasen.nl is belangrijk. De inzet in parochies en locaties om toch verbondenheid te zoeken, is hartverwarmend. TV-missen en onlinevieringen bieden mogelijkheden om op afstand nabij te zijn. Lees verder

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben zich na de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de kerkelijke vieringen met Pasen. Daar is ook de recent door het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen, en in het licht van de laatste persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen. Het bestaande R.-K. protocol voor maatregelen blijft daarmee gehandhaafd. 

Lees verder

DPR adviseert bisdom: Verbindt locaties en wees zichtbaar

Advies Diocesane Pastorale Raad (DPR)  over parochiezijn in missionaire tijd

 

Wat zijn verbeterpunten na de parochiefusies  van drie jaar geleden?  Hoe is de  katholieke geloofsgemeenschap zichtbaar in de wereld van vandaag? Zaterdag 20 maart jl. ontmoetten 28 pastores en lekenvertegenwoordigers elkaar in een online DPR-bijeenkomst  voor brainstorm en advies aan de bisschop en bisdomstaf.  De afwisselende bijeenkomst met creatieve werkvormen werd geleid door Dominicus Kamsma met medewerking van Mirjam Spruyt van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit. Het slotadvies keek vooruit naar een meer zichtbare kerk in 2030.

Lees verder

Bernard Buit nieuwe pastoor van Immanuelparochie in Drenthe

Met ingang van 1 juni a.s. zal bisschop Van den Hout B.J.J. (Bernard) Buit benoemen tot pastoor van de Immanuelparochie te Coevorden, Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek, Steenwijksmoer en Weiteveen. Pastoor Buit vormt samen met diaken Frans Wielens het pastorale team van de parochie.

Wij wensen pastor Buit Gods rijkste zegen toe voor deze benoeming. Bernard Buit was tot nu toe werkzaam als parochievicaris in het team van de Groningse Norbertusparochie.

Inzegening Klooster Schiermonnikoog door bisschop Van den Hout

Zondag 28 februari  is het klooster Schiermonnikoog ingezegend door bisschop Ron van den Hout. Vier Cisterciënzer monniken maakten in 2015 vanuit abdij Sion in Diepenveen een nieuw begin op Schiermonnikoog. Drie jaar geleden kochten ze het historisch pand Herberg Rijsbergen op het eiland. Het klooster is berekend op 10 monniken en 6 gasten. De renovatie is als gevolg van de coronacrisis nog gaande, waardoor gasten nog niet kunnen worden ontvangen. De kloostergemeenschap bestaat nu uit zes monniken. In de afgelopen tijd zijn een monnik en een kluizenaar toegetreden. Het huis is intussen betrokken; verdere aanwas van de  kloostergemeenschap is mogelijk. Bij de inzegening zegende de bisschop de kapel, het huis, het gastenverblijf en de kluis in de tuin van het klooster.

De plechtigheid was op de tweede zondag van de Veertigdagentijd. ‘’Voor  buitenstaanders  is het hele kloosterleven een soort Veertigdagentijd’’ memoreerde de bisschop. “Een sobere levensstijl, geen restaurantbezoek en uitgaansleven, een dagritme met gebed, een beperkte leefruimte, niet ieder jaar op vakantie. Monniken vinden de balans in hun leven tussen soberheid en genieten op een dieper niveau. Het is heel goed dat er een contemplatieve gemeenschap is in het Noorden.’’

Lees verder

Website Vier Pasen voor beleving Veertigdagentijd en Pasen

Pasen 2021 valt op 4 en 5 april a.s.  De kans is groot dat beperkende maatregelen dan nog steeds gelden in verband met de coronapandemie. De Nederlandse bisschoppen roepen op  Pasen thuis mee te vieren als het in de kerk niet kan. Meevieren kan via de speciale website www.vierpasen.nl die sinds 17 februari –  Aswoensdag –  online staat. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen thuis te beleven en te vieren. In de week voor Pasen worden videoclips getoond waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven over thema’s van de Goede week en Pasen.

Lees verder

Persbericht Vastenactie ‘Wandel voor een ander’

 

 

Wandel voor een ander
Thuis wandelen door Afrika

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: de deelnemers lopen van Sierra Leone naar Zambia, dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso. Lees verder

Actie Kerkbalans 2021

De landelijke actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden in januari. Het is de grootste fondswervingsactie in het land. De Kerk is het waard om je voor in te zetten en betrokken te zijn! Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nl

Parochies hoeven de actie Kerkbalans niet te beperken tot januari. Sterker nog, het hele jaar door mag de parochie lokaal goede aandacht hebben voor geldwerving. Lees verder

‘Als God ons renoveert’

Online congres op  11, 12 en 13 maart 

Het pastoraal congres Als God ons renoveert over parochievernieuwing in de RK kerk, vindt online plaats op  11, 12 en 13 maart a.s. De deelname is gratis. Het missionair gehalte van parochies praktisch bevorderen is het hoofddoel van de conferentie. Gastsprekers zijn onder meer bisschop Jan Liesen van Breda, emeritus-hulpbisschop Jan van Burgsteden van het bisdom Haarlem, en directeur Arnoud Drop van Alpha Nederland die als niet-katholiek spreker een spiegel voorhoudt aan deelnemers. 

Lees verder