Paus Franciscus pleit in nieuwe encycliek voor wereldwijde broederschap

In zijn nieuwe encycliek ‘Fratelli tutti’ (Allen broeders) dringt paus Franciscus aan op het belang van hernieuwde wereldwijde broederschap om de toenemende verdeeldheid en spanningen te overwinnen. Zaterdag 3 oktober reisde hij naar Assisi om het document te ondertekenen op het graf van Sint Franciscus, wiens leven de grote inspiratiebron is voor ‘Fratelli tutti’. Lees verder

Minister Grapperhaus in gesprek met kerkelijke koepels

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies. Lees verder

Missio Wereldmissiemaand 2020

‘Gelukkig de vredestichters’ : Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober a.s. is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. Lees verder

Nieuwe benoeming pastoraal werkster Nelleke ten Wolde

Met ingang van 1 november 2020 begint pastoraal werkster drs. N.G. ten Wolde-Hijwegen op een nieuwe werkplek in het bisdom: de Emmaüsparochie in de Noordoostpolder te Emmeloord, Marknesse, Rutten en Tollebeek, Espel en Nagele. Op die datum eindigen haar werkzaamheden voor de parochie Zalige Titus Brandsma met de locaties Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum.
De bisschop dankt haar voor haar inzet in de parochie Zalige Titus Brandsma en wenst haar Gods rijkste zegen toe voor haar inzet in de Emmaüsparochie.

Sander Hof tot diaken gewijd door bisschop Ron van den Hout

Zaterdag 5 september jl. is Sander Hof (38) door bisschop Ron van den Hout gewijd tot permanent diaken van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Een heugelijk feit dat plaatsvond tijdens de eucharistieviering vanaf 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal te Groningen. Sander Hof is per september als diaken aangesteld in de Heilig Kruis parochie in de Groningse kanaalstreek bij pastoor Jos Deuling. Samen met zijn echtgenote woont hij in de pastorie van Stadskanaal. Een terugblik op de wijdingsdienst met foto’s van Ramon Mangold. Lees verder

Vertrek paters Spiritijnen  uit bisdom Groningen-Leeuwarden

De paters Spiritijnen die als pastoor en priesters dienen in de HH. Petrus en Paulusparochie van Heerenveen en omstreken vertrekken per 1 januari 2021. Ze hebben bisschop Van den Hout laten weten hun missie opdracht in Fryslân  terug te geven. De  in Heerenveen gevestigde communiteit van de Spiritijnen houdt daar op te bestaan. De drie betrokken priesters, pater Leo Gottenbos (Nederland en oud-missionaris in Brazilië), pater Charles Eba’a (Kameroen)  en pater Titus Ikyomke (Nigeria) krijgen elk een andere taak en komen elders in Nederland te wonen.  Door het bisdom wordt een nieuwe pastoor voor de HH. Petrus en Paulusparochie gezocht.

De Congregatie van de Heilige Geest, zoals de paters Spiritijnen officieel heten, kreeg  op 1 december 2015 het pastoraat van de parochie HH. Petrus en Paulus toevertrouwd. Vijf jaar later eindigt hun presentie in Friesland, omdat er vanuit de congregatie helaas geen opvolgers beschikbaar zijn. De congregatie heeft meerdere communiteiten in Nederland. Het bleek moeilijker dan aanvankelijk gedacht om voldoende ordeleden vanuit diverse Afrikaanse landen voor te bereiden op een taak in de Nederlandse kerk. Het dwong de orde tot heroriëntatie op het aantal communiteiten in ons land.

Het bisdom dankt de congregatie en in het bijzonder de paters Charles, Leo en Titus voor hun werkzame jaren. Niet alleen vanwege het pastoraat in de parochie van Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord, maar ook vanwege de collegiale opstelling onder de pastorale beroepskrachten. “Ik zie de paters Spiritijnen met lede ogen gaan. Hun missionaire geest en diaconale spiritualiteit waren belangrijke kenmerken van hun aanwezigheid in het bisdom ”, aldus bisschop Van den Hout.

De congregatie van paters Spiritijnen ontstond als missie-orde aan het einde van de 16e eeuw in Frankrijk. De congregatie weet zich geroepen om het evangelie van Jezus Christus te verkondingen onder de armen. Veel leden komen momenteel uit Afrikaanse landen. Van daaruit ontstond de ‘omgekeerde  missie’: versterking van het katholieke kerkleven elders door uitzending van priesters Spiritijnen naar landen zoals Nederland.

Contact: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden, M 06 – 109 14 645 of: E l.dehoop@bisdomgl.nl

Berichten van de diocesane werkgroep Partnerverlies

Pastoor Bernard Buit heeft na 17 jaar zijn werkzaamheden voor de diocesane Werkgroep Partnerverlies beëindigd. Zijn voorzitterschap van de werkgroep is overgenomen door pastoraal werker Wiebe Mulder (formeel per 1 september 2020). Door de corona maatregelen is ook dit najaar helaas geen gelegenheid om de traditionele Ontmoetingsdag van de Werkgroep Partnerverlies te organiseren. Lees verder

Diakenwijding Sander Hof door bisschop Ron van den Hout  

Zaterdag 5 september a.s. wordt Sander Hof (38) door bisschop Ron van den Hout gewijd tot permanent diaken van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Een heugelijk feit dat plaatsvindt tijdens de eucharistieviering vanaf 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal te Groningen. Sander Hof wordt per september als diaken aangesteld in de Heilig Kruis parochie in de Groningse kanaalstreek bij pastoor Jos Deuling. Samen met zijn echtgenote woont hij in de pastorie van Stadskanaal.

Sander Hof volgde zijn opleiding tot het diaconaat aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in het Brabantse Hoeven. In de laatste twee jaar van zijn studie liep hij stage in de Hildegard van Bingen parochie in Groningen, Haren en Zuidhorn bij pastoor Arjen Jellema. Sander Hof is afkomstig uit de Gereformeerde Kerk en behaalde een bachelor Theologie in Kampen. Met zijn vrouw is hij overgestapt naar de katholieke kerk. In deze periode was hij actief in de parochie te Coevorden bij pastoor Tjitze Tjepkema en diaken Frans Wielens.

De diakenfunctie ziet Sander Hof als een scharnierfunctie op drie terreinen: ‘’Allereerst in dienst van de liturgie. Bij de eucharistieviering is de diaken de verbindingsman tussen wat er op het priesterkoor gebeurt en de mensen in de kerk. Ten tweede komt het naar voren in de dienst van het Woord. Met het Woord van God mag ik bij mensen komen en samen met hen onderweg gaan naar het doel dat God met ieder van ons heeft. Ik mag troostend, bemoedigend en lerend nabij zijn. Ik ben vaak verwonderd dat ik zo dicht bij mensen mag zijn. Ten derde komt de scharnierfunctie tot uiting in de dienst van de Caritas. Ik mag Christus’ dienstbaarheid handen en voeten geven aan zij die het op wat voor manier ook moeilijk hebben. Armen, eenzamen, vluchtelingen, verslaafden, daklozen, enz.’’

Vanwege corona maatregelen is de wijdingsplechtigheid op 5 september a.s. alleen voor genodigden toegankelijk. Overige belangstellenden kunnen de dienst digitaal volgen via:   https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21989

——————————————————————————————————————

Contact voor redactie: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden, Tel. 06 – 109 14 645  of: l.dehoop@bisdomgl.nl