Vier Kerstmis! Ook bij nieuwe coronamaatregelen

Op vrijdag 26 november, vlak voor de Adventstijd, gaat de website www.VierKerstmis.nl online. De website steunt de oproep van Nederlandse bisschoppen aan iedereen om Kerstmis te vieren. Als het kan door lokale vieringen in parochies te bezoeken. Is daar geen plek vanwege coronamaatregelen, dan is thuis vieren ook mogelijk. Via de livestream van een parochie of door de mis op televisiezender NPO2 te volgen. Lees verder

Paus erkent wonder van Titus: heiligverklaring aanstaande

Vandaag is door het Vaticaan bekend gemaakt dat Paus Franciscus het wonder erkent dat is voorgedragen in het kader van heiligverklaring van de Friese pater Karmeliet Titus Brandsma. De paus maakt daarmee de weg vrij voor definitieve heiligverklaring. Een datum daarvoor is nog niet bekend gemaakt. Titus woonde en werkte in Friesland, Boxmeer, Oss en Nijmegen. Plaatsen waar zijn herinnering levend wordt gehouden. Lees verder

Viering 375 jaar Sint Clemens op Ameland : van statie tot rectoraat

Katholieken op Ameland vierden zondag 21 november jl. hun 375 jarig bestaan als  geloofsgemeenschap op het waddeneiland. Bisschop Ron van den Hout trad op als hoofdcelebrant in een feestelijke misviering met parochianen. Concelebranten waren pastoor Paul Verheijen van de Pax Christi Parochie, waar de Amelander gemeenschap tegenwoordig onder valt, en priester Henk Nota in zijn functie als rector van de Amelander Clemenskerk. Het rectoraat draagt zorg voor vieringen en een pastoraatsgroep rond de fraai vernieuwde kerk. Oorsprong van de Clemensgemeenschap is de oprichting in 1646 van een ‘statie’ op Ameland: een katholieke missiestandplaats. In de 19e eeuw verwierf deze de status van Clemensparochie. Lees verder

Campagnemateriaal Vier Kerstmis voor parochies: let ook op de coronamaatregelen!

 

Met de campagne VierKerstmis.nl willen de Nederlandse bisschoppen mensen stimuleren om Kerstmis te vieren, bij voorkeur in kerstvieringen van de parochie in hun omgeving. Begin november is via de bisdommen campagnemateriaal naar de parochies gestuurd. Met de aanscherping van  coronamaatregelen in de R.-K. Kerk geldt dat de campagne daar ook op wordt afgestemd. Lees verder

Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Lees verder

Persbericht ‘onderzoek Actie Kerkbalans van start’, Actie Kerkbalans oktober 2021

Actie Kerkbalans geeft opnieuw honderd rode lopers weg!

Actie Kerkbalans geeft honderd kerken een gratis rode loper cadeau. Kerken kunnen de rode loper met daarop de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ gebruiken om de jaarlijkse Actie Kerkbalans in januari 2022 uit te rollen. Met de Actie Kerkbalans vragen kerken in heel Nederland hun leden om een financiële bijdrage voor de eigen, plaatselijke kerk. De eerste honderd deelnemende kerken kunnen de rode loper vanaf nu gratis aanvragen. Lees verder

Noordelijk bisdom initieert gebouwenbeleid bij parochies

Toekomst kerken vraagt integrale aanpak

Parochiebestuurders in het noordelijk bisdom van de RK kerk gaan een stap verder in het nadenken over de toekomst van geloofsgemeenschappen en meer specifiek de kerkgebouwen. Dat is de insteek van het Gebouwenbeleid van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Van parochiebesturen wordt een integraal plan gevraagd dat alle gebouwen van de parochie omvat. Lees verder

‘Kopen is ook een morele handeling’

Bisschop Van den Hout pleit voor ‘ecologische bekering’ door consumenten

‘’Als 40% van onze online bestellingen geretourneerd en vernietigd wordt, is er iets mis met onze economie.  Als wij binnen 10 minuten een bezorgdienst boodschappen laten brengen, terwijl de supermarkt om de hoek zit is er ook iets mis met onze economie.’’  ‘Ecologische bekering’ is een opdracht voor de hedendaagse consument, vindt mgr. Ron van den Hout bisschop van Groningen-Leeuwarden. In een gastlezing op de Friese kerkendag in Joure, zondag 24 oktober .a.s., spreekt hij zich uit over Kerk en klimaatverandering.  ‘’De kerk kan ook spreken over persoonlijke levensstijl’’, zegt Van den Hout. Hij verwijst ondermeer naar visies op natuur en mens verwoordt door Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Sí (2015). Christelijk geïnspireerde waarden in het leven vragen om ecologisch verantwoord leven en consumeren.  ‘’Want kopen is ook een morele handeling’’ stelt de bisschop. ‘’Waar alleen technocratie en technische kennis overheerst, komen  menselijke waarden over kwetsbaar leven in het gedrang. Dat is een gevolg van ‘scheefgegroeid antropocentrisme’.’’

De Friese kerkendag in Joure is een oecumenische ontmoetingsprogramma voor breed publiek van protestantse kerkgenootschappen en de RK kerk.

De volledige lezingtekst kunt u opvragen bij het bisdom Groningen-Leeuwarden. Contactpersoon: Pers & Communicatie,  Lammert de Hoop, M 06 – 109 14 645. E l.dehoop@bisdomgl.nl.  

 

 

Mgr. Van den Hout, referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking over missiewerk

Missie een taak van elke christen

‘Wij christenen moeten onze missie, opgedragen door Christus, waarmaken in een wereld van secularisatie en globalisering vol nieuwe culturele en religieuze tegenstellingen. We zullen missie opnieuw moeten definiëren,’’ aldus mgr. Ron van den Hout als referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking in opdracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Naar aanleiding van Wereldmissiedag sprak de bisschop zich recent uit in een lezing voor Fidesco, een essay in het Katholiek Nieuwsblad en een podcastgesprek met Katholiek Leven. Lees verder