Adventsbrief 2020 van bisschop Ron van den Hout

Waar vinden we zekerheid?

Een brief van bisschop Ron van den Hout bij gelegenheid van advent 2020

Toeleven naar kerstmis zal dit jaar anders gaan dan andere jaren. We vonden het zo gewoon, alvast plannen maken om met de familie naar de nachtmis te gaan, en om op 1e kerstdag bij een van de kinderen te gaan eten. We wisten van tevoren eigenlijk al hoe de sfeer zou zijn. Velen van ons verheugden zich jaarlijks op Kerstmis, en op de adventsperiode die eraan vooraf ging en die ons langzaam in de sfeer bracht. Lees verder

Vacature adjunct-econoom m/v voor 32 uur per week (0,89 fte)

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is één van de zeven rooms-katholieke bisdommen in Nederland en beslaat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Het bisdom is onderverdeeld in 20 parochies, 1 rectoraat en (op dit moment) 19 PCI-en. Het bisdombestuur (bisdomstaf) bestaat uit de bisschop, de vicaris-generaal, de bisschoppelijk vicaris / kanselier a.i. en de econoom, waarbij de bisschop de eindverantwoordelijkheid draagt. Lees verder

Bisschop roept op tot steun aan Adventsactie voor voedselzekerheid bij kinderen

Voedselzekerheid voor kinderen is belangrijk nu de honger in de wereld sinds enkele jaren weer toeneemt en door de coronapandemie dit jaar nog groter wordt. De Adventscampagne 2020 van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie , uitgevoerd door honderden vrijwilligers in parochies, richt zich op dit probleem. De campagne steunt projecten voor voedselvoorziening aan kinderen in vier landen: Congo, Malawi, Nicaragua en de Westbank in het Midden-Oosten. Lees verder

Corona maatregelen RK Kerk onverminderd van kracht -Raad van Kerken start Woorden van Hoop en Troost

De extra maatregelen van de overheid om het coronavirus tegen te gaan geven geen aanleiding tot wijzigingen van het protocol voor de RK Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht, dus niet meer dan 30 gelovigen bij een viering. De Raad van Kerken start bij monde van bisschop Van den Hende vanaf 4 november elke week op woensdagavond om 19.00 uur korte filmpjes met Woorden van Hoop en Troost:  uitgesproken door vertegenwoordigers van de kerken. Lees verder

Bisschop viert Allerzielen en Allerheiligen te Groningen  

Op maandag 2 november vierde bisschop Ron van den Hout Allerzielen op de katholieke begraafplaats van Groningen. In de viering werden ook de beide overleden bisschoppen Petrus Nierman (+ 1976) en Bernhard Möller (+ 1999) gememoreerd. Evenals overleden priesters die rondom en in de crypte van de kapel begraven zijn en andere overledenen die dit jaar hun laatste rustplaats kregen op het kerkhof. Allerzielen is een gelegenheid om voor álle overledenen te bidden, niemand uitgezonderd. Ook zij aan wie niemand meer denkt. Lees verder

Vieringen in Nationale Roepingenweek van 1 tot en met 8 november

Lees verder

Bisdomblad Spreek oktober 2020: Heilige levensmomenten en waterschaarste

Thema van het oktobernummer van het bisdomblad Spreek! is ‘Sacramenten’. Pastores, pastoraal werkers en bisschop Ron van den Hout geven persoonlijke reflecties op de betekenis van de sacramenten van de RK kerk. Pastoor Karol Mielnik, bijvoorbeeld, beantwoordt in een persoonlijke brief ouders die zich afvragen wat het goede is van de kinderdoop. Pastoor Arjen Jellema laat zien hoe een vertrouwelijk gesprek als eigentijdse biechtvorm ook heilzaam kan zijn. Bisschop Van den Hout stelt dat vruchtbare ‘heilseconomie’ niet kan zonder de wederkerigheid van echt geloof en viering van het sacrament. Alle sacramenten komen in het blad aan bod. Lees verder

‘Ik zie jou’ – 65 jaar Solidair Friesland

Zaterdag 24 oktober a.s. wordt in coronatijd het 65-jarig bestaan van de katholieke maatschappelijke organisatie Solidair Friesland gevierd onder het thema ‘Ik zie jou’. De feestelijke herdenking krijgt on line vorm met een YouTubevideo op de website van Solidair Friesland die ’s middags vanaf 15.00 uur beschikbaar komt (www.solidairfriesland.nl). Te zien is een interview met de katholieke theoloog Erik Borgman, evenals delen van een kerkelijke viering met pastoor Peter van der Weide uit Sneek en Ciel Huitema. Een en ander gaat vergezeld van een ‘online explosie’ van filmpjes en foto’s waarin mensen elkaar zien. Lees verder

Bonifatius Academie-lezing 2020: Waterschaarste en Laudato Sí

Bij de Bonifatius Academie-lezing op 29 september jl. in Leeuwarden gaven prof. Cees Buisman, directeur van het Wetsus instituut, en dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap Noord Overijssel hun visie ten beste. Waterschaarste in Nederland en de wereld in het kader van de pauselijke encycliek Laudato Sí was aanleiding voor een pleidooi voor ecologisch verantwoord leven en kiezen voor een economie van het genoeg. Volledige teksten en beeldpresentaties zijn terug te vinden op deze website bij de Bonifatius Academie. De Bonifatiuslezing 2020 was de aftrap van Bonifatius Academie cursussen en was georganiseerd in samenwerking met het christelijk opinieplatform Het Goede Leven. Lees verder