Impulsdag Roepingen ‘Beter horen’

Op 7 november 2018 vindt de Impulsdag Roepingen plaats met als thema ‘Beter horen. De geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan’.
Hoofdspreker: Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam
Locatie: Utrecht
Tijdstip: 9.30-16.00 uur Lees verder

Beelden diakenwijding Remco Hoogma

Op zaterdag 22 september jl. is Remco Hoogma (31) door mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden tot diaken gewijd in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Mgr. Gerard de Korte, voorganger van bisschop Van den Hout, was bij de wijding als gast aanwezig.   Lees verder

22 september: Diakenwijding Remco Hoogma (31) in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden

‘Ik wil de vreugde van het geloof dienen’

Zaterdag 22 september a.s is de diakenwijding van Remco Hoogma (1987) door bisschop Ron van den Hout in de RK Bonifatiuskerk te Leeuwarden.  Remco Hoogma komt uit Bolsward en gaat als diaken aan de slag in Súdwest-Fryslân. Eerder behaalde hij een bachelor Technische Bedrijfskunde en master International Economics & Business aan de RU Groningen. Zijn roeping voor het priesterschap bleek sterker en leidde tot theologie- en filosofiestudie aan de Katholieke Universiteit in Tilburg en de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome. ‘De vreugde van het christelijk geloof ervaar ik als een rijk bezit in het leven. Ik voel me geroepen om dit uit te dragen onder de mensen’ , aldus de priester in spe.  Zijn wijding tot priester is op zaterdag 18 mei 2019.  Lees verder

Kerk & misbruik: reactie Nederlandse bisschoppen op NRC-publiciteit 14 september jl.

In de NRC van 14 september jl. is bericht over de betrokkenheid van Nederlandse (hulp)bisschoppen bij seksueel misbruik van minderjarigen. De informatie van NRC is ontleend aan bestaande openbare bronnen, ondermeer het onafhankelijk onderzoek, dat de heer Deetman op verzoek van de R.-K. Kerk verrichtte en waarover hij in 2011 publiceerde. Ook is informatie ontleend aan het onafhankelijk Meldpunt Seksueel Misbruik R.-K. Kerk. Lees verder