Wapen mgr. Van den Hout

Een bisschop voert een eigen wapen met een wapenspreuk. Het bisschopswapen staat onder meer afgebeeld op de bisschopszetel in de kathedraal. Voor mgr. Van den Hout ontwierp heraldisch atelier Piet Bultsma een bisschopswapen dat gekenmerkt wordt door een anker, een levensboom en twee bekers.  Lees verder

Bisdommen toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 13 mei pelgrimeerden de Nederlandse bisschoppen en velen met hen naar de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk de zeven bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekte hart van Maria. Dit gebeurde tijdens een vesper, die werd geleid door kardinaal dr. W.J. Eijk die als aartsbisschop van Utrecht hoofd is van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie. Lees verder