Paus geeft vrijdag extra Urbi et Orbi

Vanwege de coronacrisis heeft paus Franciscus zijn zondagse Angelustoespraak op 22 maart jl. opnieuw in afzondering uitgesproken in de Bibliotheek van het Apostolisch Paleis. Hij riep de hele christenheid op zich tot God te richten en bij Hem het einde van de pandemie af te smeken. Ook kondigde hij een extra Urbi et Orbi aan op vrijdag 27 maart a.s.. Deze pauselijke zegen met  gebedsdienst op het St. Pietersplein wordt rechtstreeks door KRO-NCRV uitgezonden op televisie via NPO 2.

Lees verder

BISDOM BEDEVAART NAAR ASSISI UITGESTELD

Afgelopen dagen is op tal van terreinen overleg geweest. Reisorganisatie VNB heeft in verband met de toenemende onrust als gevolg van het Corona-virus al haar pelgrimsreizen tot en met 5 mei a.s. geannuleerd. Daaronder valt ook de bedevaart naar Assisi in noord Italië van het bisdom Groningen-Leeuwarden, die gepland stond van 25 april tot en met 3 mei 2020. De 170 deelnemers die zich tot nu toe hadden opgegeven, zijn per mail of post geïnformeerd.

Mgr. Van den Hout heeft met de staf van het bisdom besloten dat het niet doorgaan van de reis echter geen afstel betekent. De bisdom bedevaart naar Assisi is verschoven naar 1-9 mei 2021.

De nieuwe reisgegevens voor 2021 worden zo spoedig mogelijk op de website van reisorganisatie VNB geplaatst. Wie zich al had aangemeld kan via de regionale contactpersonen in het bisdom zich nader informeren over boeking voor 2021.

Bisschop Van den Hout, het VNB-team en stafmedewerkers van het bisdom spreken de wens uit dat alle belangstellenden in goede gezondheid kunnen deelnemen aan de uitgestelde reis naar Assisi.

Voorwerk achter de schermen door vrijwilligers en de VNB is niet voor niets geweest. Het leidt volgend jaar tot een schitterende bedevaart, opnieuw in de voetsporen van de heilige Franciscus en heilige Clara. En een nieuwe ronde biedt ook nieuwe kansen. Wie dit jaar verhindert was is in 2021 natuurlijk opnieuw van harte welkom.

Peter H.H. Wellen, vicaris-generaal bisdom Groningen-Leeuwarden, tot slot: ”Laten we in deze onzekere tijden met ons hart en ons gebed verbonden zijn met hen die gevolgen van dit virus aan den lijve ervaren. Wij wensen iedereen heel veel kracht en sterkte!”

 

Vacature pastoraal werker (1 fte) Emmaüsparochie Noordoostpolder

Vacature pastoraal werker (1 fte) Emmaüsparochie Noordoostpolder
Het bestuur van de Emmaüsparochie, met circa 6.500 gelovigen, is per 1 september 2020 op zoek naar een pastoraal werker (m/v). In principe is deze aanstelling voltijds (1 fte.) maar een deeltijds aanstelling (0,5 fte +) is ook zeker bespreekbaar. De vier geloofsgemeenschappen van de Emmaüsparochie,

* H. Michaël te Emmeloord,
* H. Ireneüs te Luttelgeest, Marknesse, Kraggenburg en Ens,
* H. Geest te Nagele, Tollebeek en Espel,
* Goede Herder te Bant, Creil en Rutten, Lees verder

Heilige Bernadette van Lourdes bezoekt Bolsward: gaat niet door i.v.m. coronamaatregelingen

zaterdag 23 mei 2020

Een schrijn met reliek van de Heilige Bernadette, aan wie Maria acht keer verscheen in Lourdes, komt naar de St. Franciscusbasiliek in Bolsward. Van zondag 24 mei t/m 27 mei is bezoek mogelijk aan het reliek in de basiliek. Op deze dagen zijn er ook bijzondere misvieringen, gewijd aan Maria en Sint Bernadette. Op zondagmiddag is een processie door de binnenstad van Bolsward met het reliek van Bernadette en het middeleeuwse beeld van Maria van Sevenwouden uit Bolsward. Meer informatie

Zondag 22 maart: Biddend verbonden met de bisschoppen via TV en internet

Op zondag 22 maart a.s. komen omroep KRO-NCRV en de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen. Een ‘cirkel van gebed’ wordt uitgezonden op televisie door NPO2, via Facebook.com/krokatholiek, en de website KRO-NCRV.nl/katholiek. 

De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 televisie met het Geloofsgesprek van Leo Fijen met kardinaal Eijk. Aansluitend is kardinaal Eijk celebrant in de rechtstreekse Eucharistieviering vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo. Vervolgens wordt vanaf 12.00 uur het gebed online overgenomen op de Facebookpagina KRO-NCRV.nl/katholiek en de bijbehorende website KRO-NCRV.nl/katholiek. Gelovigen kunnen vanaf 12.00 uur via internet op elk uur meebidden met het gebed van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom. Online wordt de gebedscirkel gestart door bisschop Van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden in de Bonifatiuskapel te Dokkum. De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch met bisschop De Korte. Lees verder

Bisschop steunt kritiek op zoutwinning onder Waddenzee

In een reportage van het TV-nieuwsprogramma EenVandaag laat bisschop Van den Hout zich kritisch uit over plannen tot zoutwinning onder de Waddenzee. Evenals bij gaswinning in het noorden zijn bodemverzakkingen, ook onder het wad, een gevaar voor de leefomgeving van mens en natuur. De Tweede Kamer en Minister Wiebes van Economische Zaken voeren deze week schriftelijk debat over uitbreiding van de zoutwinning onder de Waddenzee. Bodemverzakking van – ondiepe- zandplaten in zee bedreigen het leef- en fourageergebied van miljoenen trekvogels en schelpdieren. De TV-reportage is te zien op de website van EenVandaag.

De kritiek van mgr. Van den Hout is in lijn met zijn eerdere standpunt (februari 2019) over de risico’s van uitbreiding van gaswinning onder de Waddenzee. Hij verwijst naar de oproep van Paus Franciscus in diens encycliek Laudato Sí. De paus roept op tot ‘ecologische bekering’. Uitputting van de aarde, Gods schepping en ons ‘gemeenschappelijk huis’, en een toenemende kloof tussen rijk en arm moet voorkomen worden: door versobering van welvaart in rijke delen van de wereld en solidariteit met arme bevolkingsgroepen als eerste slachtoffers van klimaatverandering en economische exploitatie.

De EenVandaag reportage laat ook beelden zien van mogelijke aardbevingsschade in de St. Jozefkathedraal in de binnenstad van Groningen. Kerkgangers worden hier sinds kort, op last van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, beschermd door speciale netten tegen vallend cement uit de gewelven. Eerder (2017-2019) maakten zeven andere RK kerken in het noordelijk bisdom ook melding gemaakt van aardbevingsschade. Ondermeer in Delfzijl, Sappemeer en in de stadswijk Groningen Zuid.

Corona en Assisi bedevaart

Maatregelen van de overheid tegen het corona-virus worden door het bisdom en reisorganisatie VNB op de voet gevolgd. Een nieuw besluit over afgelasting c.q. doorgang van de Assisi bedevaart van het bisdom is niet genomen en is waarschijnlijk voor 3 april a.s. niet te verwachten.

Ingeschrevenen voor de reis met andere vragen kunnen terecht bij de regio coördinatoren van reisorganisatie VNB.

Valt een nieuw besluit over de Assisi bedevaart (25 april – 3 mei a.s.) dan melden we dat per direct op deze website. Ingeschreven pelgrims worden op de hoogte gehouden door de VNB regio coördinatoren.

Contact: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden. M 06 – 109 14 645.  

 

Beleidsplan bisdom Groningen-Leeuwarden

De bisdomstaf heeft zich de afgelopen maanden gebogen over het beleid voor de toekomst. Na consulatie heeft de bisschop Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof vastgesteld. Dit document voor de periode van 2020-2026 geldt als beleidsdocument en bevat de onderwerpen waarover in de komende jaren wordt gesproken in de diverse gremia van het bisdom. Lees verder

Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus (COVID-19)

Nu het COVID-19 virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Lees verder