Bonifatius Academie gaat in februari 2019 van start

De Bonifatius Academie is met de start van dit nieuwe jaar begonnen.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

Meer informatie en het cursusaanbod staat in de studiegids die hieronder te downloaden is.

Data cursus Diaconie en Spiritualiteit:
2 februari, 13 februari, 27 februari, 19 maart, 6 april

Downloads

Bedevaart naar Krakau 2019 is volgeboekt

De bedevaartsreis met VNB naar Krakau vanuit de regio Groningen-Drenthe is volgeboekt. Aanmelding is helaas niet meer mogelijk.

Contactpersoon voor meer informatie Margret Pater.

tel. 0597415368 / mobiel: 06 – 11189638 /  E-mail: margretpater@outlook.com

Kerstwens Hindoeraad

De tijd van Kerst en Nieuwjaar nodigt uit tot reflectie op gedeelde waarden. De Katholieke Kerkgemeenschap van Nederland ontving een kerstwens in deze geest van de Nederlandse Hindoeraad. Lees verder

Kerstwens van de bisschop

De kleine dingen in het leven zijn ogenschijnlijk niet belangrijk.
Maar schijn bedriegt.
In de eenvoudige geboorte van Jezus Christus
wordt alle hoop vervuld.

Op weg naar het geboortefeest van onze Heer,  wens ik u namens staf en alle medewerkers

EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND 2019

+ dr. C.F.M. van den Hout,
bisschop van Groningen-Leeuwarden

 

Hongeren naar gerechtigheid

                 

Overzichtstentoonstelling hongerdoeken in Domkerk

In de vastentijd van donderdag 7 maart tot en met Goede Vrijdag 19 april 2019 zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien: een eeuwenoude kunstvorm met grote zeggingskracht. Op hedendaagse hongerdoeken houden kunstenaars uit de hele wereld de toeschouwer een spiegel voor: hoe staan wij in het leven? Hoe solidair zijn wij met anderen? Hun soms confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering ten goede! Lees verder

Nieuwe overlegstructuren in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Na overleg met de Priesterraad en het Kapittel is door bisschop Ron van den Hout op een aantal punten de bisdomorganisatie aangepast. Pastorale intervisiegroepen gaan over in Regionaal Collegiaal Overleg per regio. Het Overleg Pastorale Beroepskrachten is vervangen door een jaarcyclus van zeven studiedagen en ontmoetingsbijeenkomsten. Lees verder

Bisschop start Bonifatius Academie 2019

Onder de vlag Bonifatius Academie gaan vanaf februari 2019 alle kadercursussen voor vrijwilligers en leken-gelovigen van het bisdom Groningen-Leeuwarden  in een nieuwe vorm van start. Bisschop Ron van den Hout – zelf docent Oude Testament –  trapt vanaf 8 januari a.s. af met de cyclus ’Ontmoeting met aartsvaders van het geloof’. In vier avonden worden de verhalen van Genesis 12-36 gelezen met de bisschop in het parochiehuis te Wolvega. Aanmelding is mogelijk via het bisdomhuis (050-4065888). Een Studiegids beschrijft het cursusaanbod van de Bonifatius Academie.   Lees verder

Internationale pater pastoor in Noord-Groningen

Afgelopen weekend, 17 en 18 november, is in de Heilige Liudgerparochie te Noord-Groningen bekend gemaakt dat bisschop mgr. Ron van den Hout voornemens is pater J. Th. Wübbels te benoemen tot pastoor van de Groninger parochie. Pater Dorus Wübbels (58) is afkomstig uit Musselkanaal en was lange tijd werkzaam voor de katholieke kerk in Afrika en Braziliё. Lees verder