Beelden diakenwijding Remco Hoogma

Op zaterdag 22 september jl. is Remco Hoogma (31) door mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden tot diaken gewijd in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Mgr. Gerard de Korte, voorganger van bisschop Van den Hout, was bij de wijding als gast aanwezig.   Lees verder

22 september: Diakenwijding Remco Hoogma (31) in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden

‘Ik wil de vreugde van het geloof dienen’

Zaterdag 22 september a.s is de diakenwijding van Remco Hoogma (1987) door bisschop Ron van den Hout in de RK Bonifatiuskerk te Leeuwarden.  Remco Hoogma komt uit Bolsward en gaat als diaken aan de slag in Súdwest-Fryslân. Eerder behaalde hij een bachelor Technische Bedrijfskunde en master International Economics & Business aan de RU Groningen. Zijn roeping voor het priesterschap bleek sterker en leidde tot theologie- en filosofiestudie aan de Katholieke Universiteit in Tilburg en de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome. ‘De vreugde van het christelijk geloof ervaar ik als een rijk bezit in het leven. Ik voel me geroepen om dit uit te dragen onder de mensen’ , aldus de priester in spe.  Zijn wijding tot priester is op zaterdag 18 mei 2019.  Lees verder

Kerk & misbruik: reactie Nederlandse bisschoppen op NRC-publiciteit 14 september jl.

In de NRC van 14 september jl. is bericht over de betrokkenheid van Nederlandse (hulp)bisschoppen bij seksueel misbruik van minderjarigen. De informatie van NRC is ontleend aan bestaande openbare bronnen, ondermeer het onafhankelijk onderzoek, dat de heer Deetman op verzoek van de R.-K. Kerk verrichtte en waarover hij in 2011 publiceerde. Ook is informatie ontleend aan het onafhankelijk Meldpunt Seksueel Misbruik R.-K. Kerk. Lees verder

Actie Kerkbalans 2019

Landelijke Actie Kerkbalans

Verschillende kerken in Nederland houden jaarlijks gezamenlijk de actie Kerkbalans voor het inzamelen van geld voor dekking van de kosten van instandhouding van een geloofsgemeenschap. Landelijk kunt u kijken op de website Actie Kerkbalans.

Op deze pagina vindt u informatie over de Actie Kerkbalans voor parochies in het Bisdom Groningen-Leeuwarden.  Lees verder

Vastenactie Scholentour gaat weer van start

De Vastenactie Scholentour gaat tijdens de vastentijd in 2019 weer op bezoek bij basisscholen in Nederland met een spetterende musical en interactieve gastlessen. Ook dit jaar waren de scholen enorm enthousiast! Meer dan 80 scholen deden mee. Lees verder

Afscheid en benoeming in H.H. Petrus en Paulus parochie

De parochie H.H. Petrus en Paulus neemt afscheid van haar pastoraal werkster drs. M.J. Tiesinga-Foekema. Na een periode van afwezigheid door ziekte is het nu mogelijk om afscheid te nemen. De viering zal zijn op zaterdag 29 september om 19.00 uur in de St. Franciscuskerk te Wolvega, aansluitend is er gelegenheid om in het parochiehuis persoonlijk afscheid te nemen. Lees verder

Studiemiddag Interculturele Dialoog Katholiek Onderwijs

De NKSR (Nationale Katholieke School Raad) organiseert donderdag 20 September in Wassenaar een studiemiddag over katholiek onderwijs en interculturele dialoog.

Bedoeld voor docenten, directies, bestuurders, PABOstudenten, identiteitsbegeleiders  voor katholiek basisonderwijs en VO-scholen.

Aanmeldingen voor 10 September a.s. !

Meer informatie, kijk op de website van NKSR:   https://www.nksr.nl/studiemiddag-burgerschapsvorming

 

 

 

Diocesane retraite : Franciscus en dialoog met de sultan

In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in gesprek ging met een islamitische sultan. Terwijl in 1219 de vijfde kruistocht in volle gang was bracht Franciscus na twee mislukte pogingen een bezoek aan sultan Malek al-Kamil van Egypte. Hij zocht niet de confrontatie maar de dialoog. Achteraf blijkt dat Franciscus bepaalde elementen uit de Islam naar het westen heeft gebracht. Zo was hij erg gefascineerd door de 99 namen van Allah die hem inspireerden tot zijn lofzang op de allerhoogste God. Centrale vraag in deze retraite is hoe vandaag de dag Franciscus ons kan inspireren bij de interreligieuze dialoog, in het bijzonder de dialoog met de Islam. De retraite wordt begeleid door Peter Vermaat.

Datum: vrijdag 16 november – zondag 18 november 2018.   Plaats: Klooster Thuine in Duitsland.  Tijd: aankomst 20.00 uur – vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 1 november a.s. bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl. Tel. 050 – 4065888.

De retraite staat open voor iedereen.

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.