Nieuwe overlegstructuren in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Na overleg met de Priesterraad en het Kapittel is door bisschop Ron van den Hout op een aantal punten de bisdomorganisatie aangepast. Pastorale intervisiegroepen gaan over in Regionaal Collegiaal Overleg per regio. Het Overleg Pastorale Beroepskrachten is vervangen door een jaarcyclus van zeven studiedagen en ontmoetingsbijeenkomsten. Lees verder

Bisschop start Bonifatius Academie 2019

Onder de vlag Bonifatius Academie gaan vanaf februari 2019 alle kadercursussen voor vrijwilligers en leken-gelovigen van het bisdom Groningen-Leeuwarden  in een nieuwe vorm van start. Bisschop Ron van den Hout – zelf docent Oude Testament –  trapt vanaf 8 januari a.s. af met de cyclus ’Ontmoeting met aartsvaders van het geloof’. In vier avonden worden de verhalen van Genesis 12-36 gelezen met de bisschop in het parochiehuis te Wolvega. Aanmelding is mogelijk via het bisdomhuis (050-4065888). Een Studiegids beschrijft het cursusaanbod van de Bonifatius Academie.   Lees verder

Internationale pater pastoor in Noord-Groningen

Afgelopen weekend, 17 en 18 november, is in de Heilige Liudgerparochie te Noord-Groningen bekend gemaakt dat bisschop mgr. Ron van den Hout voornemens is pater J. Th. Wübbels te benoemen tot pastoor van de Groninger parochie. Pater Dorus Wübbels (58) is afkomstig uit Musselkanaal en was lange tijd werkzaam voor de katholieke kerk in Afrika en Braziliё. Lees verder

Terugblik Vormselweekend en Martinusdag 2018

Ben je er klaar voor?

Van 9-11 november vond er in Appelscha op de mooie kampeerboerderij van de familie Nijsingh voor het eerst sinds jaren weer een Vormselweekend plaats. Het was een gezellig en leerzaam weekend. ‘Je hoort eens hele andere dingen’. ‘Ik vond de zaterdagavond (gebedstijd) het mooist, je werd er helemaal rustig van’, zei een meisje. Lees verder

Impulsdag Roepingen ‘Beter horen’

Op 7 november 2018 vindt de Impulsdag Roepingen plaats met als thema ‘Beter horen. De geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan’.
Hoofdspreker: Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam
Locatie: Utrecht
Tijdstip: 9.30-16.00 uur Lees verder