Paus geeft interview aan Nederlandse daklozenkrant

Vandaag, vrijdag 6 november, wordt onder meer in de Utrechtse Straatnieuws een interview geplaatst van enkele Nederlandse journalisten met paus Franciscus. De paus stemde in met dit interview aan deze krant die op straat wordt verkocht door daklozen en dat tot stand kwam in samenwerking met Dagblad Trouw. De paus onderstreept hiermee nogmaals zijn persoonlijke betrokkenheid bij daklozen, die hij een bijzonder warm hart toedraagt. Lees verder

Bijbel leert ons dat God in Christus van ons houdt

In 1516 publiceerde Erasmus de eerste Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Dit Novum Instrumentum heeft een vernieuwing op gang gebracht in de interpretatie van het Nieuwe Testament. Tot in de 19e eeuw was de uitgave van Erasmus de basis voor de meeste vertalingen. Naar aanleiding van deze uitgave heeft Refo500 een Jaar van de Bijbel uitgeroepen. De start was op 31 oktober 2015, Hervormingsdag, in de Janskerk in Gouda. Bekende en minder bekende Nederlanders gingen met elkaar in gesprek over de vraag wat zij met de Bijbel hebben en hoe ze er in de praktijk mee omgaan. De eerste toespraak werd gehouden door mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden. Lees verder

Tussen profetie en diplomatie

Met ludieke spotjes vraagt Amnesty International aandacht voor de mensenrechten in China nu koning Willem Alexander met een grote delegatie het immense “ Rijk van het Midden” bezoekt. Na de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog is het denken over en de inzet voor de rechten van de mens enorm toegenomen. De fabrieksmatige moord op miljoenen, met name, joodse mensen door de nationaal –socialisten heeft een geweldige schok teweeg gebracht. Breed leefde na de overwinning in 1945 de gedachte dat deze barbarij nooit meer mocht plaats vinden. Vandaar dat in 1948 de Universele Verklaring van de rechten van de mens door de Verenigde Naties is aangenomen. Christenen hebben een eigen motivatie om zich voor de bescherming van mensenrechten in te zetten. Ieder mens is immers een schepsel Gods en heeft daarmee een waardigheid die in God is gefundeerd. Wie het schepsel schendt, schendt daarmee ook de Schepper.

Lees verder

Spiritijnen naar parochie HH. Petrus en Paulus Heerenveen

Op 1 december a.s. zullen paters van de Congregatie van de Heilige Geest (Spiritijnen) een communiteit vestigen in de pastorie te Heerenveen.
Dat heeft de bisschop besloten na uitgebreid overleg met alle betrokkenen: het bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus, het pastoraal team, het provinciaal bestuur van de Spiritijnen en de betrokken paters.
Vanaf diezelfde datum zal pastoor Anton de Vries van de parochie HH. Petrus en Paulus met emeritaat gaan. Deze parochie omvat de locaties Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord.

Lees verder

Mgr. De Korte: Ruimte voor het pastoraat

De synode over huwelijk is gezin in Rome is afgerond. De synodeleden kunnen de reis naar huis gaan maken. Drie weken lang hebben zij intensieve gesprekken gevoerd. Naar de wens van de paus kon er vrijmoedig worden gesproken. De synodeleden hoefden dus niet met meel in de mond te spreken. De onderlinge dialogen waren soms stevig en hebben opnieuw getoond dat de ene wereldkerk mensen van verschillende culturen omvat. Maar bij alle verscheidenheid heeft men elkaar toch vastgehouden. Dat alleen al is pure winst.

Lees verder

Mgr. De Korte: Kerk is er niet voor een selecte groep

De Protestantse Kerk in Nederland is niet langer een volkskerk’ zei kerkleider Arjan Plaisier bij het verschijnen van zijn nota ‘Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg’. De kerk moet volgens hem niet langer vasthouden aan haar burgerlijke cultuur van instituten, commissies en vergaderingen. Er zullen ‘witte vlekken’ komen op de kerkelijke kaart en dat moet de kerk niet krampachtig tegen willen houden. Tegelijk pleit hij ervoor dat de kerk weer back to basics gaat. Hij hoopt op een nieuwe generatie die met flexibele vormen en vol Geestkracht ‘gewoon weer opnieuw begint’. Afgelopen maandag pakten vier jonge predikanten deze handschoen op en schreven een pamflet waarin ze zijn visie krachtig steunden: ‘Waarom zouden we nog langer zuchten onder het juk van een voorbije vorm van de kerk?’ Mgr. De Korte reageerde op 16 oktober in het Dagblad Trouw.

Lees verder

God horen en zien

Bisschop Gerard de Korte schrijft maandelijks voor het Friesch Dagblad een essay over begrippen die een belangrijke rol spelen in het christelijk geloofsleven. Op zaterdag 17 oktober verscheen zijn essay rond het kennen van God. Lees verder

Eindrapport vrijwilligersproject HET VERSCHIL gepresenteerd

Hoe betrek je gelovigen (opnieuw) bij de geloofsgemeenschap, hoe nodig je hen uit werk te maken van hun geloof, en hoe creëer je omstandigheden waaronder de gewenste (her)vitalisering van het kerkelijk leven op lokaal niveau kan plaatsvinden. Deze vragen stonden centraal bij het project HET VERSCHIL dat in drie parochies is gehouden. Het eindrapport HET VERSCHIL werd op zaterdag 10 oktober gepresenteerd tijdens een Impulsdag voor parochie- en PCI-bestuurders in Drachten. Lees verder

Paus Franciscus: ‘Migranten en vluchtelingen dagen ons uit’

Onlangs publiceerde paus Franciscus zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen die op 17 januari 2016 plaatsvindt. De titel van het document luidt: ‘Migranten en vluchtelingen dagen ons uit: Het antwoord van het Evangelie van de Barmhartigheid’. Deze boodschap is bijzonder actueel gezien de huidige vluchtelingencrisis. Tegelijkertijd sluit ze ook aan bij het heilig Jaar van Barmhartigheid. Lees verder

Synode over roeping en missie van het gezin begonnen

Zondag 4 oktober jongstleden is met een Pontificale Eucharistieviering in de Sint Pieter in Rome de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode van start gegaan. De synode vergadert over het thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie is kardinaal Eijk afgevaardigd om deel te nemen aan deze synode die tot 25 oktober aanstaande zal duren. Lees verder