HOOP-tour zette RK Leeuwarden op de kaart

Zaterdag 30 mei was het zover, na maandenlange voorbereidingen werd om 10.00 uur gestart met de HOOP-tourdag in de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden. Een open dag waarop de parochianen lieten zien wat er zoal gebeurt in de parochie vanuit het geloof in de drie-ene God. De Titus Brandsma Parochie deed mee aan de Hoop-tour en daarmee wil de parochie uitdragen dat kerk-zijn meer is dan de negatieve zaken die vaak publiciteit krijgen. Dat er wel degelijk hoop is voor de kerk. Lees verder

10e keer Scheepsmaatjesdag ZW Friesland

Afgelopen zaterdag 30 mei werd alweer de 10e Scheepsmaatjesdag van de parochies uit het Zuidwesten van Friesland gehouden. Scheepsmaatjes zijn mensen met een verstandelijke beperking die samen met hun maatje, een parochiaan, welkom zijn op deze dag. De dag werd georganiseerd door een werkgroep van zes vrijwilligers, waarvan de meesten zich al meerdere jaren inzetten voor de scheepsmaatjes. Lees verder

Pinksterwens 2015

Optimisme of hoop?

In januari schreef ik een brief over de toekomst van ons bisdom. Een aantal seinen staan op onveilig: onze geloofsgemeenschappen hebben een ongezonde leeftijdsopbouw en in veel parochies dreigt er geldgebrek. Toch, zo schreef ik, moeten wij ons door onze zorgen niet laten gijzelen. Ik zie deze jaren als de “jaren van de waarheid”. Juist nu moeten katholieken hun doopsel serieus nemen en hun verantwoordelijkheid zien. Maar wat kan ons motiveren om moed te houden?

Lees verder

Diocesane Bedevaart Lourdes 2016 officieel aangekondigd

Aan het slot van de Maria van Sevenwoudenprocessie in Bolsward op 17 mei j.l. heeft vicaris-generaal Peter Wellen officieel de diocesane Lourdesbedevaart 2016 aangekondigd. Samen met bisschop Gerard de Korte onthulde hij aan het eind van de processie het bedevaartlogo. Er zullen drie reisopties worden aangeboden: Lees verder

Drukbezochte Maria van Sevenwoudenprocessie Bolsward

Op zondagmiddag 17 mei waren duizenden mensen getuige van een indrukwekkende processie met het genadebeeld van Maria van Sevenwouden door de binnenstad van Bolsward. Tijdens de processie zei mgr. De Korte dat Maria nu de inwoners van de stad verbindt in plaats van scheidt. Ook de protestantse kerken lieten tijdens de processie van zich horen door middel van zang en muziek. Lees verder

Maria in Bolsward

Zondag 17 mei ben ik de gehele dag in Bolsward voor de viering van Maria van Sevenwouden. Wij vieren dan een feestelijke Eucharistie in de parochiekerk  en houden in de middag een processie door de stad.

Het feest van zondag is geen uiting van katholiek triomfalisme. In deze tijd van oecumene is dat volstrekt niet aan de orde. Gelukkig hebben ook protestantse kerken bij de processie hun medewerking toegezegd.

Maria staat voor veel katholieke voor de warme, moederlijke dimensie van de Kerk. Maria weet van vreugde maar ook van intens verdriet. Uiteindelijk wijst Maria altijd door naar Christus.  Haar woorden op de bruiloft van Kana ” Doe maar wat Hij u zeggen zal” mogen wij ook zondag indachtig zijn.

+ Gerard de Korte
Bisschop van Groningen-Leeuwarden