God zal erin voorzien

Bisschop Gerard de Korte schrijft maandelijks voor het Friesch Dagblad een essay over begrippen die een belangrijke rol spelen in het christelijk geloofsleven. Op zaterdag 1 augustus verscheen zijn essay rond het begrip Voorzienigheid. Lees verder

St. Vituskerk Blauwhuis krijgt originele kleuren terug

De Sint Vituskerk in Blauwhuis en de naastgelegen pastorie ondergaan een grootscheepse restauratie. Het gaat om de buitenkant van de kerk. Ook worden er twee windvanen geplaatst op de kleine toren tussen kerk en pastorie. Die zijn rond 1950 door een zware storm vernield en worden nu in ere hersteld. Volgens de planning zal dat in oktober plaatsvinden. Lees verder

Campagne preventie grens-overschrijdend gedrag

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag breder onder de aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 2015 de campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ De Rooms Katholieke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, want het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is van groot belang.

Lees verder

Liturgische handreiking rond encycliek Laudato Si

De nieuwste encycliek Laudato Si mag rekenen op grote belangstelling. De bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) willen geloofsgemeenschappen stimuleren om ermee aan het werk te gaan. Daartoe heeft de KNR enkele liturgische handreikingen gebundeld.

De bundel Liturgische Handreikingen is hier te downloaden. en bevat gebeden en teksten die te gebruiken zijn in vieringen waarin de zorg voor de Schepping centraal staat.

Eind augustus zal er ook een speciale editie van de Missionaire Agenda verschijnen die gewijd is aan de encycliek. Hierin staan naast liturgische suggesties en een handreiking bij de tekst van de encycliek, ook achtergrondverhalen en voorbeelden van parochies, groepen en individuen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. De special is vanaf september ook te bestellen bij de KNR. (Bron: website KNR)

Zes nieuwe Parochiële Caritas Instellingen

Het fusieproces van parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden is in volle gang. Het is de bedoeling dat in 2018 de 84 oude parochies gefuseerd zijn tot 19 nieuwe parochies. Naast de fusie van de oude parochies is er ook een fusieproces gaande van de Parochiële Caritas Instellingen (PCI). Een PCI heeft als doel ‘de caritas (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn’. Daarvoor hebben de meeste PCI-en de beschikking over een eigen vermogen.

Elke nieuwe parochie zal een nieuwe of gefuseerde PCI krijgen. In de oude situatie had niet elke parochie een eigen PCI.

Op dit moment zijn er 6 gefuseerde of nieuwe PCI-en:

  • H. Jacobus de Meerdere (Harlingen, Franeker, Dronryp, Sint Annaparochie, Vlieland en Terschelling) m.i.v. 1 januari 2013
  • HH. Petrus en Paulus (Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord) m.i.v. 1 augustus 2014
  • Zalige Titus Brandsma (Bolsward, Workum, Makkum, Witmarsum) m.i.v. 1 januari 2015
  • H. Norbertus (Hoogezand-Sappemeer, Winschoten, Veendam, Oude en Nieuwe Pekela) m.i.v. 1 januari 2015
  • H. Antonius van Padua (Sneek, Heeg, Roodhuis en Blauwhuis) m.i.v. 1 januari 2015
  • H. Franciscus van Assisi (Assen, Roden en Zuidlaren) m.i.v. 1 januari 2015

Wie maakt de mooiste folder Kerkbalans 2016?

De organisatie van de actie Kerkbalans schrijft dit jaar een wedstrijd uit: ze gaat op zoek naar het folderontwerp dat het beste lokaal de actie Kerkbalans kan promoten. Plaatselijke kerken kunnen meedoen door hun ontwerp voor 15 november 2015 in te dienen. Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury en de drie beste inzenders ontvangen een geldbedrag voor het laten drukken van hun folder! Lees verder

‘Vergeving is teken van Gods tederheid’

Bisschop de Korte schreef voor het Friesch Dagblad een essay over zonde en schuld. In het artikel stelt de bisschop dat de Heilige Schrift altijd met twee woorden spreekt. Het gaat om vergeven zonde en om verzoende schuld. De bisschop bespreekt ook de implicaties voor het leven van een christen. Lees verder

Bisschop De Korte Theoloog des Vaderlands

Bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden is zaterdagavond tijdens de Nacht van de Theologie in Amsterdam verkozen tot Theoloog des Vaderlands. De bisschop was een van drie genomineerden. De andere twee waren tv-presentator Jacobine Geel en Tom Mikkers, algemeen secretaris van de remonstranten. Op internet kon op het drietal gestemd worden. Volgens de organisatie van de Nacht van de Theologie kreeg De Korte vele duizenden stemmen en won hij met ruime voorsprong. Lees verder