Bisschoppen roepen op tot gebed voor slachtoffers Nepal

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft met ontsteltenis kennis genomen van de aardbeving die Nepal getroffen heeft en leeft mee met de Nepalese bevolking.

‘We roepen op tot gebed om Gods ontferming over allen die in Nepal slachtoffer zijn als gevolg van deze aardbeving en voor degenen, onder wie ook Nederlanders, die nog in onzekerheid verkeren over hun dierbaren.’ Lees verder

Pastorale brief aan bewoners aardbevingsgebied Groningen

‘De materiële voordelen van de gaswinning voor het land zullen eerlijk moeten worden afgewogen tegen het welzijn van de bewoners in de regio en de waarde van leven en samenleven in je eigen gebied. Teveel is de weegschaal eenzijdig doorgeslagen, waarbij de mensen in uw regio letterlijk en figuurlijk de rekening betalen.’ Dat schrijven bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden en PKN-scriba Arjan Plaisier in een Pastorale brief aan de bewoners van het aarbevingsgebied in Groningen. Lees verder

Boodschap paus Franciscus bij Roepingenzondag 2015

Op 26 april viert de Kerk voor de 52ste keer de Wereldgebedsdag voor roepingen. Beter bekend als Roepingenzondag. Bij gelegenheid hiervan publiceerde paus Franciscus een boodschap onder de titel: ‘Exodus, een fundamentele ervaring van roeping’. Lees verder

Bisschop de Korte bepleit katholieke ChristenUnie

Bisschop Gerard de Korte steunt de gedachte om de ChristenUnie een partij te laten zijn voor alle christenen die principieel kiezen voor confessionele partijvorming. Hij bepleit een ‘katholieke’ ChristenUnie in de letterlijke zin van het woord: ‘universeel’, dat wil zeggen verbindend voor alle christenen. De ChristenUnie, die zich momenteel bezint op haar beginselen, zou volgens bisschop De Korte, kunnen bouwen op vroegchristelijke geloofsbelijdenissen, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Bisschop De Korte zei dit in de Groenlezing 2015 die hij op woensdagavond 8 april hield in Paushuize in Utrecht. Lees verder

Paasgedachte Mgr. De Korte

Wij hebben wel eens Pasen in betere tijden gevierd. Het lijkt of de ellende in de wereld alleen maar toeneemt. Velen van ons maken zich zorgen over de toekomst van Europa en huiveren van de wreedheid van islamitische extremisten. En dan zijn er nog zoveel grotere en kleinere zorgen in ons eigen bestaan. Tegen die achtergrond vieren wij het Paasfeest. Jezus heeft na zijn kruisdood van Godswege nieuw en ander leven ontvangen, zo getuigt het Nieuwe Testament. Christus is thuisgekomen bij God die Hij zijn Vader noemde. Lees verder

De toekomst van de Kerk van het Noorden

Begin 2015 schreef Mgr. Gerard de Korte een pastorale brief waarin hij zijn visie op de toekomst van de Kerk van het Noorden uiteen zet. Hij hoopt dat veel gelovigen, met name de pastorale teams, de parochiebesturen en locatieraden, zijn visie willen bespreken. Want alleen met een gedeelde visie kunnen wij volgens de bisschop komen tot een nieuwe vitaliteit.

Lees verder