Bisschop De Korte Theoloog des Vaderlands

Bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden is zaterdagavond tijdens de Nacht van de Theologie in Amsterdam verkozen tot Theoloog des Vaderlands. De bisschop was een van drie genomineerden. De andere twee waren tv-presentator Jacobine Geel en Tom Mikkers, algemeen secretaris van de remonstranten. Op internet kon op het drietal gestemd worden. Volgens de organisatie van de Nacht van de Theologie kreeg De Korte vele duizenden stemmen en won hij met ruime voorsprong. Lees verder

Mgr. De Korte: encycliek Laudato Si is moreel kompas

PAUS GEEFT INDRUKWEKKEND MOREEL KOMPAS VOOR BEHEER AARDE 

Vanaf zijn verkiezing in maart 2013 heeft paus Franciscus gezorgd voor verrassingen. Zo was het al opvallend dat een jezuïet koos voor de naam Franciscus. Die naamkeuze vormde direct ook een programma. Het geloof in God en de vriendschap met Jezus Christus verbindt de paus voortdurend met een inzet voor de kwetsbaren, de armen en de natuur. De nieuwe encycliek vormt daar opnieuw een indrukwekkend bewijs van. Lees verder

Paus Franciscus publiceert encycliek “Laudato Si”

logo srkkPaus Franciscus roept in encycliek op tot integrale ecologie: Zorg voor de schepping is onlosmakelijk verbonden met zorg voor de armsten

Op 18 juni j.l. is in het Vaticaan de nieuwe encycliek van paus Franciscus over het milieu gepresenteerd. De titel ‘Geprezen zijt Gij’, verwijst naar het Zonnelied, dat in 1225 door de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) werd geschreven. De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. Maar respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens. Lees verder

Perspresentatie encycliek “Laudato Si”

BISSCHOP DE KORTE PRESENTEERT ENCYCLIEK ‘GEPREZEN ZIJT GIJ’ IN NEDERLAND

Op donderdagmiddag 18 juni, de dag waarop in het Vaticaan de nieuwe, langverwachte encycliek van paus Franciscus zal worden gepresenteerd, geeft mgr. De Korte hierover een persconferentie. Hij zal namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en KNR (Konferentie voor Nederlandse Religieuzen) de betekenis van de encycliek voor kerk en samenleving, toegespitst op Nederland toelichten. Lees verder

Bisschop De Korte bij Bonifatiusdag Fulda

Op vrijdag 6 juni vertrok een bus met pelgrims uit Dokkum naar Fulda, de plaats waar Bonifatius ligt begraven. Dit jaar vond er geen Bonifatiusdag in Dokkum plaats, reden temeer om dit feest in Fulda mee te vieren. Bisschop de Korte en Vicaris Generaal Peter Wellen volgden een dag later.

Lees verder

HOOP-tour zette RK Leeuwarden op de kaart

Zaterdag 30 mei was het zover, na maandenlange voorbereidingen werd om 10.00 uur gestart met de HOOP-tourdag in de Titus Brandsma Parochie Leeuwarden. Een open dag waarop de parochianen lieten zien wat er zoal gebeurt in de parochie vanuit het geloof in de drie-ene God. De Titus Brandsma Parochie deed mee aan de Hoop-tour en daarmee wil de parochie uitdragen dat kerk-zijn meer is dan de negatieve zaken die vaak publiciteit krijgen. Dat er wel degelijk hoop is voor de kerk. Lees verder

10e keer Scheepsmaatjesdag ZW Friesland

Afgelopen zaterdag 30 mei werd alweer de 10e Scheepsmaatjesdag van de parochies uit het Zuidwesten van Friesland gehouden. Scheepsmaatjes zijn mensen met een verstandelijke beperking die samen met hun maatje, een parochiaan, welkom zijn op deze dag. De dag werd georganiseerd door een werkgroep van zes vrijwilligers, waarvan de meesten zich al meerdere jaren inzetten voor de scheepsmaatjes. Lees verder