Skip to content

Criteria m.b.t. onderscheidingen

Dit betreft criteria m.b.t. pauselijke ridderorden, en pauselijke en bisschoppelijke onderscheidingen, die in ons bisdom toegekend kunnen worden. Deze criteria kunnen gebruikt worden om te bepalen wie in ons bisdom waarvoor in aanmerking komt.

Van ‘laag’ naar ‘hoog’:

BISSCHOPPELIJKE ONDERSCHEIDING

Bonifatiuspenning (Aanvraagformulier)

 • voor (praktiserende) katholieken en niet-katholieken
 • die zich gedurende minimaal 10 jaar
 • met grote inzet en met bijzondere kwaliteiten
 • hebben ingezet voor geloof en Kerk
 • binnen een parochie en/of een katholieke maatschappelijke organisatie  
PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Pro Ecclesia et Pontifice

 • voor praktiserende katholieken
 • van minimaal 45 jaar
 • die zich gedurende minimaal 25 jaar
 • met grote inzet en met bijzondere kwaliteiten
 • hebben ingezet voor Kerk (en samenleving)
PAUSELIJKE RIDDERORDEN

Orde van de H. Paus Sylvester

 • voor (praktiserende) katholieken en niet -katholieken
 • die zich gedurende minimaal 25 jaar
 • op diocesaan of regionaal niveau
 • met grote inzet en met bijzondere kwaliteiten
 • hebben ingezet voor de verspreiding van het geloof

Orde van de H. Gregorius de Grote

 • voor (praktiserende) katholieken en niet-katholieken
 • die zich gedurende minimaal 25 jaar
 • op interdiocesaan of landelijk niveau
 • met grote inzet en met bijzondere kwaliteiten
 • hebben ingezet voor geloof, Kerk en maatschappij