Skip to content

Programma tot maart 2024 ‘Uurtje Eeuwigheid’ in de Sint Jozefkatedraal

Algemeen:

  • De concerten worden gehouden op de vierde zondag van de maand met uitzondering van december 2023. Dit concertvindt op 17 december plaats.
  • De Sint Jozefkathedraal is open vanaf 13.00 uur
  • Aanvang concerten om 14.00 uur.
  • Einde concerten om 15.00 uur.
  • Na afloop concert is er een deurcollecte, waarvan de opbrengst wordt verdeeld tussen de Sint Martinusparochie en het deelnemend koor.

Data concerten    +         Koor             +                        Sleutelhouder:

29 oktober 2023   –        Studentenkoor GICA           –      Henk van der Beek       

26 november       –        Geen aanmelding               –        ——

17 december       –        Kamerkoor Peize                 –      Jabik Zeinstra

28 januari 2024    –        Schola Gregoriaans m.m.v. –     Henk van der Beek   
                                      m.m.v. organist Harrievan                                                                             

25 februari          –        Moderato Cantabile              –    Reinder Tel

Opmerkingen:

  • Fanny Fürstner is reserve sleutelhouder
  • Mits overmacht zijn Fanny Fürstner en Freddie van Maaren op de concertdata aanwezig
  • Vanuit het organisatie team (Cas Straatman, Gera Nijhof en Jan Maassen) zijn een a twee personen aanwezig.

Iedereen is welkom, hetzij als assistentie, hetzij als luisteraar / liefhebber koorzang

Welkom op 29 oktober a.s.

Namens het team, met vriendelijke groet,

Jan Maassen

Aanvullende informatie

Datum

26/11/2023

Tijd

Locatie

Kosten

Lunch