Skip to content

Bisschoppelijk Fonds

Middelen uit dit fonds worden ingezet voor kerkelijke en maatschappelijke activiteiten die de bisschop persoonlijk van belang acht. Een breed kader van activiteiten kan daarvoor in aanmerking komen. U kunt door uw donatie een steentje bijdragen aan initiatieven die de moeite meer dan waard zijn, maar soms net een extra – financieel – steuntje in de rug nodig hebben.

Geef een donatie

Bankrekening

NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Bisschoppelijk Fonds

Doneer via tikkie

€ 10,00

€ 25,00

vrije gift