Skip to content

Fonds Oecumene

Het fonds Oecumene heeft als doel het ondersteunen van oecumenische initiatieven in brede zin. Het zet zich in voor de verbinding tussen kerken en geloofsgemeenschappen die de gedachte van de eenheid over en weer herkennen en de verdeeldheid tussen de christelijke kerken wil helpen op te heffen.

Geef een donatie

Bankrekening

NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Fonds Oecumene

Doneer via tikkie

€ 10,00

€ 25,00

vrije gift