Skip to content

Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden

Het Fonds Priesteropleiding werft gelden om de studie en opleiding van priesterkandidaten en permanent diakenkandidaten in het bisdom te bekostigen. De opleiding van priesterstudenten is relatief duur. Er is vaak geen recht op studiefinanciering omdat het geen erkende opleiding is. En omdat veel kandidaten pas op latere leeftijd aan hun roeping gehoor geven en/of deze op latere leeftijd ontvangen. In dat geval hebben zij, anders dan jongeren, ook geen recht meer op studiefinanciering van overheidswege. Om die redenen is uw financiële steun voor priesterkandidaten bijzonder van belang.

Geef een donatie

Bankrekening

NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen

Doneer via tikkie

€ 10,00

€ 25,00

vrije gift