Skip to content

Kadervorming beroepskrachten

Het fonds Kadervorming maakt opleidingen en cursussen mogelijk in de ruimste zin van het woord voor het professionele kader van beroepskrachten voor het bisdom Groningen – Leeuwarden. Het fonds zorgt er mede voor dat dit opleidingsaanbod kan voortbestaan. Het fonds is ontstaan uit opbrengsten van het destijds gestichte seminarie. Het bisdom streeft er naar om alle vormen van onderwijs en opleiding voor pastorale beroepskrachten, zowel collectief als individueel, uit dit fonds te betalen. Vindt u goede voorbereiding op functies in de kerkelijke omgeving belangrijk, dan is uw donatie voor dit fonds aan het goede adres!

Geef een donatie

Bankrekening

NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Fonds Kadervorming

Doneer via tikkie

€ 10,00

€ 25,00

vrije gift