Skip to content

Bisschop Van den Hout 7 tot 12 november met Ad Limina bezoek naar Rome 

Na een paar jaar uitstel vanwege de coronacrisis gaan bisschop Ron van den Hout en de andere Nederlandse bisschoppen komende week voor hun Ad Limina bezoek naar Rome. Het werkbezoek aan de Paus en Romeinse curie is gepland van 7 tot en met 12 november en begint – heel toepasselijk – op het hoogfeest van de Heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

Het laatste Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen was in december 2013. Het Latijnse woord Limina betekent drempels. ‘Visitatio ad Limina Apostolorum’ betekent letterlijk ‘bezoek aan de drempels van de apostelen’, waarmee de graven van de apostelen Petrus en Paulus zijn bedoeld. Het Ad Limina bezoek is een eeuwenoud gebruik in de katholieke wereldkerk en vindt periodiek plaats. De bisschoppen van een Kerkprovincie brengen een gezamenlijk werkbezoek aan de Paus en bestuursdepartementen van de Romeinse curie: de zgn.’dicasteries’. Bisschop Van den Hout en de andere bisschoppen vragen alle gelovigen te bidden voor een vruchtbaar bezoek van de kerkleiders aan de Heilige Stoel in Rome.  

Referent voor de missie

Mgr. Van den Hout vertegenwoordigt het noordelijke bisdom in de delegatie en heeft ook een eigen rol in het bezoek als referent van de Nederlandse bisschoppen voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking. In deze rol heeft hij het werkbezoek van de delegatie aan het ‘Dicasterie voor Evangelisatie’ in Rome voorbereid, waarbij de Nederlandse missie activiteiten aan de orde komen en de nieuwe evangelisatie. Niet alleen vanuit onze kerk naar landen elders in de wereld, maar ook de veranderde situatie van Nederland als ‘missieland’. Een veelheid aan migrantengemeenschappen uit vroegere missielanden in Afrika, Azië of Zuid-Amerika – ook van katholieke gezindte – heeft zich in Nederland gevestigd. Tegelijkertijd is Nederland zelf doelgebied geworden van nieuwe missie en evangelisatie als gevolg van de toenemende ontkerkelijking in de samenleving.   

Ontmoeting met paus Franciscus

De bisschoppen spreken tijdens hun bezoek met paus Franciscus en met vertegenwoordigers van de verschillende departementen van de Romeinse curie. Ieder van de bisschoppen heeft een verslag aangeleverd over de situatie in zijn eigen bisdom. Dat is uitgemond in een gezamenlijk rapport aan de Paus en het Vaticaan over de situatie in de Nederlandse kerkprovincie. Tijdens het Ad Limina bezoek worden thema’s uit dit rapport besproken. Zie onderstaande link van de RK kerk voor kennisname van het Nederlandse Ad Limina rapport.   

Ad Limina rapport

ad limina
Foto: Ramon Mangold, Nederlands Ad Limina bezoek 2013.
Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

18
april

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

De sinds 2015 gefuseerde parochie Heilige Christoffel, bestaande uit de geloofsgemeenschappen Bakhuizen, Balk, Joure, Lemmer...

Lees meer

16
april

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Op 6 en 9 juni a.s. zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europe...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *