Skip to content

Bisschop Van den Hout van Groningen-Leeuwarden naar bisdom Roermond

Logo BisdomGL 1

Mgr. Ron van den Hout is vandaag, 21 juni, benoemd tot bisschop van Roermond, het bisdom in de provincie Limburg. Dit is vandaag officieel bekend gemaakt door het Vaticaan in Rome. Mgr. Van den Hout is opvolger van mgr. Harrie Smeets, de vorige bisschop van Roermond, die vorig jaar december na een ziekteperiode is overleden. Op  24 augustus volgt feitelijke  ‘in bezitname’ van de bisschopszetel in Limburg. 

Mgr. Ron van den Hout werd in 2017 benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Als Brabander voelde hij zich naar eigen zeggen snel thuis in het noordelijk bisdom. ‘Ik was  er nog niet aan toe om Groningen te verlaten’’, zegt hij in een eerste reactie op zijn benoeming. ‘’Maar je wordt geroepen, zoals ik het ervaar. Zoals Jezus zijn apostelen roept Hem te volgen en zij op dat moment hun visserswerk loslaten.’’

Mgr. Van den Hout zette tijdens zijn episcopaat diverse lijnen uit in het noorden, o.a. rekening houdend met krimp van de kerk in de toekomst.  Zoals een aanzet tot lange termijn visie op kerkelijk gebouwenbezit en lokale geloofsgemeenschappen, die ook kerksluiting met zich meebrengt.  Benoemingen van bezoldigde diakens zijn mogelijk gemaakt (= gewijde pastorale beroepskrachten die gehuwd kunnen zijn) en stimulering van bisdombreed jongerenpastoraat voor tieners en jongvolwassenen. Een hoogtepunt in 2022 was de heiligverklaring in Rome door paus Franciscus, van de Friese pater Karmeliet Titus Brandsma uit Bolsward. Diens naam als oprichter/inspirator is nu – naast H. Bonifatius – ook verbonden met het nationaal katholiek heiligdom in Dokkum.  

Vicaris-generaal Peter Wellen over het vertrek: ‘’We gaan hem zeker missen. De drempel van de bisschop was laag, hij had goed oog voor de parochiepraktijk van priesters en pastorale beroepskrachten.’’ Het noorden blijkt intussen een goede ‘kraamkamer’ van Nederlandse bisschoppen te zijn geworden. Naast mgr. Eijk (Utrecht), mgr. Van den Hende (Breda en vervolgens Rotterdam),  mgr. De Korte (Den Bosch) is mgr. Van den Hout in Limburg straks de vierde bisschop met een achtergrond in het noorden. Vicaris-generaal Wellen is optimistisch: ‘’Nadat we het vertrek van mgr. Van den Hout verwerkt hebben, zien wij met vertrouwen uit naar de volgende bisschop in het noorden!’’

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer