Skip to content

Bonifatiusdag 2024 in het teken van twee heiligen – Titus en Bonifatius 

Werk maken van je geloof

Zondag 2 juni a.s. staat de jaarlijkse ontmoetingsdag van het noordelijk bisdom in de Bonifatiuskapel te Dokkum in het teken van twee heiligen. De vroeg-middeleeuwse bisschop en missionaris Bonifatius en de 20e eeuwse H. Titus Brandsma: de Friese pater-Karmeliet uit Bolsward die omkwam in het Duitse concentratiekamp Dachau tijdens de Tweede Wereldoorlog. Titus is op 15 mei 2022 door paus Franciscus heilig verklaard. Hij was in 1926 ook de geestelijk vader van het Dokkumer bedevaartsoord in het noorden.

Eucharistieviering

Twee bisschoppen gaan voor bij de eucharistieviering in de Bonifatiuskapel: hoofdcelebrant mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en als concelebrant zijn voorganger mgr. Gerard de Korte, de huidige bisschop van Den Bosch. TV-presentator Leo Fijen houdt ’s morgens een gastpresentatie over ‘Werk maken van je geloof en de inspiratie van H. Titus Brandsma’.  Veel katholieke jongeren van het noordelijk jongerenplatform van de RK kerk bezoeken de Bonifatiusdag. Evenals een groep Duitse jonge misdienaars uit Fulda, de Duitse zusterstad van Dokkum, waar de H. Bonifatius zijn sporen naliet in de vroege middeleeuwen.

Pelgrimswandeling

De dag biedt een afwisselend programma. ’s Ochtends vroeg vanaf 8.30 uur een pelgrimswandeling door een fraai natuurgebied vanuit het Friese Feanwâlden naar de kapel in Dokkum. De gastpresentatie van Leo Fijen over Titus Brandsma is om 11.00 uur in de Bonifatiuskapel. Een Processietocht door de binnenstad brengt relieken van de H. Bonifatius en H. Titus naar de kapel. Vanaf 14.00 begint de eucharistieviering met de beide bisschoppen. De viering wordt muzikaal ondersteund door christelijk mannenkoor Pro Rege, dat ondermeer een nationale Titus hymne ten gehore brengt, in 2022 gecomponeerd door musicus Chris Fictoor ter gelegenheid van Titus’ heiligverklaring.  

De Bonifatiusdag is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Opgave vooraf is gewenst voor deelname aan de pelgrimswandeling in de ochtend en de gezamenlijke lunch in de kapel. Voor het programma zie bijgaande link:folder Bonifatiusdag en website https://www.bonifatiusdagdokkum.nl/

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

17
mei

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Als er iemand diaconaal bezig was in de Middeleeuwen is het Elisabeth van Thüringen wel: een koningsdochter uit Hongarije. ...

Lees meer

16
mei

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

De website Vier.nu van de landelijke RK kerk presenteert een oproep om het Pinksterfeest te vieren in de eigen lokale (...

Lees meer