Skip to content

Boodschap paus en thema Roepingenzondag 2024: Wat vraagt God van jou?

Op zondag 21 april is het Roepingenzondag. Deze vierde zondag van Pasen, waarop traditiegetrouw een gedeelte van het Evangelie over de goede Herder wordt gelezen, is sinds 1963 de Wereldgebedsdag voor roepingen. Die dag wordt in het bijzonder gebeden voor de bijzondere roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het thema in Nederland is dit jaar: ‘Wat vraagt God van jou?’ Paus Franciscus zegt in zijn boodschap voor deze zondag dat we zijn Geroepen om hoop te zaaien en vrede te stichten.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO), het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft bij gelegenheid van Roepingenzondag materiaal naar de parochies gezonden om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen.

Een oproep aan ons allemaal

Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is voorzitter van het IRO. Hij licht het thema toe: “De vraag ‘Wat vraagt God van jou?’ is relevant voor mensen van alle tijden. In zijn boodschap voor Roepingenzondag houdt paus Franciscus ons voor dat ons leven pas voldoening vindt als we ontdekken wie we zijn, wat onze gaven zijn, waar we ze vrucht kunnen laten dragen en welke weg we kunnen volgen om tekens en instrumenten te zijn van liefde, schoonheid en vrede.

De paus schrijft onder meer: ‘Als volk van God onderweg in deze wereld, bezield door zijn Heilige Geest en ingevoegd als levende stenen in het Lichaam van Christus, komen we tot het besef dat we leden zijn van een grote familie, kinderen van de Vader en broers en zussen van elkaar. Wij zijn geen in onszelf opgesloten eilanden, maar delen van een groter geheel. Daarom draagt de Wereldgebedsdag voor roepingen het stempel van de synodaliteit: er zijn veel charisma’s en wij zijn geroepen om naar elkaar te luisteren en samen op weg te zijn om deze te ontdekken en om te onderscheiden waartoe de Geest ons roept voor het welzijn van allen.’

Bij deze onderscheiding komt het dus aan op de vraag: wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ons allemaal om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt,” aldus Kuipers.

De IRO-voorzitter benadrukt dat aandacht voor en bevorderen van roepingen een zeer belangrijke taak is binnen de parochies. “De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.”

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer