Skip to content

Filmische terugblik op 40 jaar bisdom GL bij afscheid dienstverleners

Drie dienstverleners bij het noordelijk bisdom namen recentelijk wegens pensioengerechtigde leeftijd afscheid van het noordelijk bisdom. Al gaan sommigen voorlopig nog even door met een beperkter aantal uren, met name medewerker Kerkopbouw Johan Klaassen en perschef Lammert de Hoop. De 80-jarige freelance fotograaf en redacteur Marlies Bosch houdt het na 40 jaar ondersteuning onder vieropeenvolgende bisschoppen nu echt voor gezien. Zij keek filmisch even terug.

Bij een mini-symposium op 23 mei jl. over de toekomst van de kerk, met als thema ‘Missiepost en veldhospitaal’, presenteerde ze een korte terugblik in foto’s en film op 40 jaar dienstverlening. Nu te zien op het Youtube kanaal van bisdom Groningen-Leeuwarden, zie de link: TERUGBLIK MARLIES BOSCH OP 40 JAAR BISDOM GRONINGEN- LEEUWARDEN (youtube.com)

Het mini-symposium gaf bespiegelingen over de toekomst van een krimpende katholieke kerk, van noord tot zuid. Gastsprekers waren TV-presentator Leo Fijen en perschef/woordvoerder Matheu Bemelmans van bisdom Roermond. Naast de godsdienstsociologen Hans Jonker en Klaas de Jonge als onderzoekers van de zg. Parochiemonitor. Een uitgebreider verslag vindt u in het bisdomblad Spreek! dat begin juli digitaal te vinden is in onze webshop of fysiek te bestellen middels het afsluiten van een abonnement bij het bisdomsecretariaat (mevr. V. Bouwman, e-mail: v.bouwman@bisdomgl.nl.)

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer