Skip to content

Roeping activiteiten bisdom Groningen-Leeuwarden Wat vraagt God van mij?

Roepingenzondag 2024

Zondag 21 april a.s. is de wereldwijde ’Roepingenzondag’. Jaarlijks de 4e zondag na Pasen, waarop in kerken en kloosters wordt gebeden voor roepingen onder gelovigen tot de keuze voor priesterschap, diaken of religieus leven (=  intrede in het klooster of de keuze voor ‘godgewijd’ leven). Parochies ontvangen elk jaar informatie voor Roepingenzondag, zoals gebedsprentjes en posters. Dit materiaal van de landelijke katholieke kerk (ziewww.rkkerk.nl.) wordt via het bisdom verspreid naar alle parochies.  

Digitale poster
Gebedsprentje

Jongerengroep ‘Roepingenpastoraat’: elke maand

Voor geïnteresseerde jongeren biedt het bisdom Groningen-Leeuwarden maandelijks een avond ‘Roepingenpastoraat’. Eucharistieviering, gesprek en bezinning in een informele sfeer met een gezamenlijke maaltijd. Georganiseerd door en voor een groep van 18-jarigen tot 30+. Begeleider is pastoor Tjitze Tjepkema in Heerenveen. ‘Roeping’ is in deze groep breed opgevat. Bij ‘roeping in het leven’ kan het gaan om de keuze voor priesterschap, diaken en religieus leven. Maar ook je roeping als katholiek gelovige voor de keuze van huwelijk en gezin, of een bepaald beroep. Contact: pastoor Tjitze Tjepkema,  e-mail tjepk090@planet.nl

Roepingenweekend: 18-20 oktober klooster Thuine (D)

Op 18-20 oktober is het jaarlijks roepingenweekend van de jongerengroep 18-30+ jarigen. Dit is een kloosterweekend in het Duitse Thuine.

Roepingenweek: 3-9 november.  Deze informatie volgt nog.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

18
april

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

De sinds 2015 gefuseerde parochie Heilige Christoffel, bestaande uit de geloofsgemeenschappen Bakhuizen, Balk, Joure, Lemmer...

Lees meer

16
april

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Op 6 en 9 juni a.s. zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europe...

Lees meer