Skip to content

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het werkdocument voor de deelnemers aan de tweede zitting van de zestiende gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Deze tweede zitting vindt plaats in oktober 2024 en voor Nederland zal mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht deelnemen aan deze synode. Mgr. Hoogenboom was ook afgevaardigd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie naar de eerste zitting die in oktober 2023 plaatsvond.

Hoe een missionaire synodale Kerk te zijn?

Het Instrumentum Laboris voor de tweede zitting van deze synode heeft als titel ‘Hoe een missionaire synodale Kerk te zijn’. Het document is de vrucht van de consultatie die sinds de eerste zitting van de synode wereldwijd in de Katholieke Kerk heeft plaatsgevonden. Ook de rapporten die de parochiepriesters hebben gepresenteerd tijdens de recente driedaagse werkbijeenkomst van de Parochiepriesters voor de synode, zijn erin verwerkt.

Dit nieuwe werkdocument is bedoeld om de vergadering aan te moedigen na te denken over de vraag die centraal staat in de oktoberbijeenkomst: hoe een missionaire synodale Kerk te zijn. De tekst begint met een citaat van de profeet Jesaja (25, 6-8), die een beeld schetst van een overvloedig en weelderig banket dat door de Heer op de berg Sion wordt bereid, een symbool van verbondenheid bestemd voor alle volkeren.

“Op het moment van zijn terugkeer naar de Vader vertrouwt de Heer Jezus aan zijn leerlingen de taak toe om alle volkeren de hand te reiken om hen een feestmaal te serveren dat hen de volheid van leven en vreugde schenkt. Door middel van zijn Kerk, geleid door zijn Geest, wil de Heer de hoop in de harten van de mensheid doen herleven, de vreugde herstellen en allen redden, vooral diegenen wier gezichten besmeurd zijn met tranen en die in angst tot Hem roepen”, licht het Instrumentum Laboris toe.

De kern van de Synode 2021-2024

De kern van de Synode 2021-2024 “is een oproep tot vreugde en tot vernieuwing van het Volk van God in het volgen van de Heer en in hun inzet ten dienste van zijn zending.  (…) Het is een oproep aan alle gedoopten, zonder uitzondering: “Het hele Volk van God is een intermediair van de verkondiging van het Evangelie. Elke gedoopte is geroepen om een sleutelfiguur in de zending te zijn, omdat we allemaal missionaire leerlingen zijn”.

Foto: SRKK, perspresentatie Instrumentum Laboris 2024.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer