Skip to content

Klimaatbrief Laudate Deum van paus Franciscus: ‘De mens wordt de ergste vijand van zichzelf’

Woensdag 4 oktober, feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, verschijnt ‘Laudate Deum’ (Prijs God). Deze apostolische exhortatie – pauselijke brief – van paus Franciscus is een vervolg op zijn encycliek Laudato Sí (Geprezen zijt Gij) van 2015. Tal van gebeurtenissen rond klimaat en sociale gerechtigheid vragen om aanvulling van Laudato Sí. De situatie is in acht jaar wereldwijd urgenter geworden dan bij de verschijning van Franciscus’ oproep in zijn ‘groene’ encycliek. ’De wereld waarin we leven is aan het instorten en nader misschien wel een breekpunt’, aldus de paus in Laudate Deum.    

Breekpunt

Paus Franciscus in zijn nieuwe brief aan de wereldgemeenschap:  ‘Acht jaar zijn verstreken sinds ik de encycliek Laudato Sí publiceerde. Toen ik met u allen, mijn broeders en zusters van onze lijdende planeet, mijn oprechte zorgen wilde delen over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Maar met het verstrijken van de tijd heb ik me gerealiseerd dat onze antwoorden niet adequaat zijn geweest, terwijl de wereld waarin we leven aan het instorten is en misschien wel het breekpunt nadert. Naast deze mogelijkheid is het onbetwistbaar dat de impact van klimaatverandering het leven en de families van veel mensen in toenemende mate zal schaden. We zullen de gevolgen voelen op het gebied van gezondheidszorg, werkgelegenheid, toegang tot hulpbronnen, huisvesting, gedwongen migratie, enzovoort.’

De paus citeert in Laudate Deum ook Latijns-Amerikaanse bisschoppen die bij elkaar kwamen op de Synode over de Amazone: ‘Aanvallen op de natuur hebben gevolgen voor het leven van mensen’. En hij refereert aan Afrikaanse bisschoppen die stellen dat klimaatverandering niet langer een secundaire of ideologische kwestie is, maar een drama dat ons allen schaadt en ‘een tragisch en treffend voorbeeld van structurele zonde’ zichtbaar maakt. Het gevolg van een menselijke levensstijl op aarde met gebrek aan eerbied voor natuur en ecologie, Gods Schepping, waar de mens deel van is.  

Mondiaal samenwerken

In Nederland vraagt de bisschopreferent voor Kerk en Samenleving, mgr. dr. Gerard de Korte, hernieuwde aandacht voor de boodschap van Laudato Sí, nu uitgebreid in Laudate Deum. Reactie van mgr. De Korte op de pauselijke brief:

‘Paus Franciscus doet een hartstochtelijke oproep aan de wereldgemeenschap om vaart te maken en de klimaatcrisis versneld aan te pakken. De paus spreekt als geestelijk en moreel leider. In de titel van zijn exhortatie: Laudato Deum/Prijs God komt dat tot uitdrukking. Want de mens die de plaats van God wil innemen wordt de ergste vijand van zichzelf (LD 73). God is de Schepper en eigenaar van deze wereld.

Wij staan voor de opgave om mondiaal samen te werken en het algemeen belang en de toekomst van onze kinderen als uitgangspunt te nemen. Internationale afspraken moeten beter worden gecontroleerd. Het gebrek aan sanctiemechanismen toont de zwakheid van de huidige internationale politiek. De paus hoopt dat de komende klimaatconferentie van Dubai een positieve doorbraak kan bewerkstelligen (LD 54).’

Kijk voor meer informatie ook op Laudatodeum.va.

Lees hier Laudate Deum (onder meer Engelse vertaling). Aan de Nederlandse vertaling wordt gewerkt, houd voor meer informatie www.rkkerk.nl in de gaten.

Lees hier meer over de exhortatie Querida Amazonia (Geliefde Amazone).

Lees hier meer over de encycliek Laudato si’.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

29
november

Boodschap paus Franciscus aan jongeren: ‘Kies een levensstijl gegrond in hoop’

Boodschap paus Franciscus aan jongeren: ‘Kies een levensstijl gegrond in hoop’

Paus Franciscus roept jongeren op een baken van hoop zijn. Hij spoort hen te kiezen “voor een levensstijl gebaseerd op de ...

Lees meer

29
november

Nederlandse vertaling slottekst synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepubliceerd

Nederlandse vertaling slottekst synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepubliceerd

De slottekst van de 16e Algemene Gewone Vergadering van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participat...

Lees meer