Skip to content

Lesbrief 4 en 5 mei: H. Titus Brandsma en ‘gelovig verzet’

Voor de jaarlijkse oorlogsherdenking op 4 en 5 mei is katholiek lesmateriaal ontwikkeld over ‘Gelovig verzet’. Bedoeld voor basis- en voortgezet onderwijs. Aanleiding is de heiligverklaring van pater Titus Brandsma twee jaar geleden – op 15 mei 2022 – en herdenking van zijn verzetsrol tijdens de Tweede Wereldoorlog met steun van de Nederlandse kardinaal Johannes de Jong. Aan De Jong is posthuum de eretitel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ toegekend. Beide vertegenwoordigers van de Nederlandse katholieke kerk verzetten zich tegen jodenvervolging en onderdrukking door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog’.

Het lesmateriaal maakt deel uit van de onderwijsbrief ‘Waardevol en sociaal’ van bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs, het zgn. Officium Educationis. Leden van het Officium zijn bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs, de voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en mgr. dr. Hendriks, onderwijsreferent van de Nederlandse bisschoppen.

Een eerste brief in deze serie verscheen in 2023 met de titel ‘Hoopvol, solidair en vreedzaam’. De onderwijsbrief  ‘Waardevol en sociaal’ richt zich net de vorige op iedereen werkzaam in het katholiek onderwijs: leerkrachten, bestuurders, conciërges en andere medewerkers. Zowel in het basis- en voortgezet onderwijs als het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs (MBO en HBO).

De vorm van de brief nodigt uit tot gesprek onder het personeel en in schoolbesturen. Daar horen ook leerlingen, studenten en ouders bij.  Korte inhoudelijke teksten zijn afgewisseld met gespreksvragen die op concrete situaties ingaan die men op scholen tegenkomt.

De onderwijsbrief en het lesmateriaal voor 4 en 5 mei (‘Gelovig verzet’) zijn ook te vinden op de website en in de nieuwsbrief van de Ned. Katholieke Schoolraad (NKSR).

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer