Skip to content

Najaar 2023: Nieuwe benoemingen pastorale beroepskrachten noordelijk bisdom

Voor parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden is dit najaar een aantal nieuwe benoemingen van pastorale beroepskrachten bekend gemaakt:

Per 1 december a.s. is Susanna Terwisscha van Scheltinga-Burri voor 0,5 fte benoemd als pastoraal werker in de H. Clara van Assisi parochie te Drachten met pastoor Koos Tolboom. Zij studeerde eerder dit jaar af aan de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht.

Per 15 januari 2024 is mw. Dorenda Gies voor 0,8 fte benoemd als pastoraal werker in de Friese H. Titus Brandsma parochie van Bolsward e.o. met pastoor Arjen Bultsma. Zij heeft m.n. diaconie en gemeenschapsopbouw als aandachtsgebied. De functie is een overstap vanuit de naburige parochie H. Jacobus de Meerdere (Dronrijp, Harlingen, Sint-Annaparochie, Franeker, Vlieland en Terschelling).    

Eerder dit najaar is per 1 september jl. parochie-vicaris Karol Mielnik benoemd tot pastoor van de Drentse parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Hij is opvolger van pastoor Jozef Okonek die als pastoor vertrok naar de Poolse parochie in het bisdom Breda.   

Eveneens per 1 september waren er twee diaken-benoemingen.

Permanent diaken Kees van Kordelaar, werkzaam in de H. Titus Brandsma parochie is voor 0,5 fte benoemd tot diaken in parochie Heilig Kruis van de Kanaalstreek in Oost-Groningen met pastoor Jos Deuling. Daarnaast is hij voor 0,5 fte als diaken werkzaam voor de parochie Maria, Hertogin van Drenthe met pastoor Karol Mielnik.

Permanent diaken Sander Hof was werkzaam in de H. Kruis parochie en is per 1 september jl. overgegaan naar de Noord-Groningse H. Liudger parochie van (waarnemend) pastoor Albert Buter en pastoraal werker Nellie Hamersma-Sluis.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

17
mei

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Als er iemand diaconaal bezig was in de Middeleeuwen is het Elisabeth van Thüringen wel: een koningsdochter uit Hongarije. ...

Lees meer

16
mei

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

De website Vier.nu van de landelijke RK kerk presenteert een oproep om het Pinksterfeest te vieren in de eigen lokale (...

Lees meer