Skip to content

Nederlandse bisschoppen sturen verslagen van synodegesprekken naar Rome

De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 15 mei (2024) in samenspraak met de Landelijke Werkgroep Synodaliteit vier samenvattingen van verslagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Nederlandse bisdommen, religieuzen, katholieke maatschappelijke organisaties en katholieke lekenbewegingen.

Vanuit de vergadering van de zestiende Gewone Algemene Bisschoppensynode in oktober 2023 kwam een aantal punten naar voren, om in de Kerk verder over na te denken en met elkaar over in gesprek te gaan. De bisschoppenconferenties wereldwijd werd gevraagd om in mei 2024 aan het synodesecretariaat te rapporteren over de vruchten van dit synodaal proces in de plaatselijke Kerken. Alle verslagen samen vormen input voor het werkdocument voor de tweede sessie van de bisschoppensynode die in oktober 2024 te Rome zal plaatsvinden.

Vanuit de Landelijke Werkgroep

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit in Nederland gaf ter bespreking voor alle gespreksbijeenkomsten vier thema’s mee: verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn, vorming in een missionaire Kerk, deelname aan een verwelkomende Kerk, vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

De vier syntheses laten zien dat in het algemeen de gespreksdeelnemers zich zeer betrokken voelen bij hun kerkgemeenschap en bij de toekomst ervan. Een aantal van hen gaf nadrukkelijk aan de verbindende werking van de synodale gesprekken te ervaren. De gesprekken gaven hen vertrouwen, in de kracht van Gods Geest, dat de weg naar de toekomst samen gegaan kan worden.

Download hier de syntheses van de gesprekken van de:

In het bisdom Groningen-Leeuwarden (GL) hebben vier parochies meegedaan aan de Synodale Weg II voorbereiding. Daarnaast is de Diocesane Pastorale Raad van het bisdom in gesprek gegaan over de vier voorbereidingsthema’s. De DPR vertegenwoordigt alle bisdomgeledingen, zowel leken als pastores.  Een integraal verslag van deze synodale weg besprekingen heeft bisdom GL meegegeven aan de Nederlandse bisschoppenconferentie ter verwerking in haar landelijke rapportage aan het synodesecretariaat in Rome. Zie bijgaande link:  Verslag Synodale Weg II   

Foto: mgr. Hoogenboom tijdens de vergadering van de bisschoppensynode in 2023.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juni

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar...

Lees meer

07
juni

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Deze lessenserie is een laagdrempelige kennismaking met wat geloof, bijbel en kerk voor je kan betekenen. Over levensvragen ...

Lees meer