Skip to content

Nederlandse vertaling bul Jubeljaar, ‘Spes non confundit’, beschikbaar

De Nederlandse vertaling van de bul voor het Jubeljaar 2025, ‘Spes non confundit’, ‘De hoop stelt niet teleur’, is nu beschikbaar. Ook de Nederlandse vertaling van het decreet bij de bul, waarin wordt vastgesteld wanneer men tijdens het Jubeljaar aflaten kan verkrijgen, is nu te downloaden.

Tijdens een ceremonie in de Sint-Pietersbasiliek op Hemelvaartsdag, 9 mei 2024, heeft paus Franciscus het Jubeljaar 2025 plechtig afgekondigd. De paus proclameerde bij die gelegenheid ook de bul voor dit jaar. ‘Hoop’ is het overkoepelende thema van het komende Jubeljaar (of Heilig Jaar) van 2025, een thema dat wordt weerspiegeld in de openingswoorden en titel van de bul ‘Spes non confundit’.

De bul van de paus voor het Jubeljaar in het kort

Katholiekleven.nl maakte met ChatGTP een lange en een korte samenvatting van de bul. Dit zijn in de korte versie de belangrijkste punten uit de 25 paragrafen van de bul:

 • Titel en Thema: Het Jubeljaar zal worden gemarkeerd door hoop, met de titel “Spes non confundit”, wat betekent “Hoop stelt niet teleur”. (1)
 • Basis van Hoop: Hoop is geworteld in Gods liefde, die door de Heilige Geest in onze harten wordt uitgestort. (2)
 • Verbinding met Christelijk Geloof: Hoop vindt haar oorsprong in het offer van Jezus aan het kruis en wordt versterkt door de zekerheid dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. (3)
 • Uitdagingen en Geduld: Lijden en tegenslagen kunnen hoop doen wankelen, maar ze brengen ook geduld voort, wat nauw verbonden is met hoop. (4)
 • Jubeljaar als Reis van Hoop: Het Jubeljaar wordt gezien als een pelgrimage van hoop, waarbij gelovigen worden uitgenodigd tot spirituele groei, verzoening en solidariteit. (5)
 • Voortzetting van Traditie: Het Jubeljaar van 2025 bouwt voort op eerdere jubilea en markeert belangrijke momenten in de geschiedenis van het christendom. (6)
 • Tekenen van Hoop in Tijden van Uitdaging: Ondanks uitdagingen en conflicten, moeten gelovigen tekenen van hoop erkennen en stimuleren. (7)
 • Verlangen naar Vrede: Het Jubeljaar herinnert aan het verlangen naar vrede als een teken van hoop. (8)
 • Levensvreugde en Openheid voor het Leven: Gelovigen worden opgeroepen tot een positieve kijk op het leven en tot openheid voor het leven. (9)
 • Concrete Acties voor Hoop: Personen en gemeenschappen worden aangemoedigd om hoop te bevorderen door concrete acties, zoals het ondersteunen van gevangenen, zieken, jongeren, migranten, ouderen en armen. (10-15)
 • Delen van Goederen en Kwijtschelding van Schuld: Het Jubeljaar herinnert aan het belang van vrijgevigheid en solidariteit, inclusief het kwijtschelden van schulden door rijke landen aan arme landen. (16)
 • Eenheid en Synodaliteit: De paus benadrukt het belang van eenheid binnen de Kerk en de noodzaak voor alle gedoopten om samen te werken als getuigen van hoop. (17)
 • Deugd van Hoop: De hoop wordt besproken als een theologische deugd, essentieel voor het christelijke leven. (18)
 • Basis van Hoop in Christelijk Geloof: De basis van christelijke hoop ligt in de belofte van eeuwig leven door de dood en opstanding van Jezus Christus. (19-20)
 • Eeuwig Leven en Gods Oordeel: De hoop is verbonden met het geloof in een eeuwig leven en een oordeel dat gebaseerd is op liefde en rechtvaardigheid. (21-22)
 • Sacramenten en Verzoening: De sacramenten van boete en verzoening worden benadrukt als manieren om Gods vergeving te ervaren. (23)
 • Rol van Maria als Moeder van Hoop: Maria wordt geprezen als de Moeder van Hoop vanwege haar rol bij de vervulling van Gods beloften. (24)
 • Getuigenis van Hoop: Gelovigen worden opgeroepen om getuigen te zijn van hoop en te wachten op de komst van Jezus Christus. (25)

Lees ook de langere samenvatting, eveneens gemaakt door ChatGTP op Katholiekleven.nl.

jubeljaar 2025 xl

Kijk voor meer informatie en alle beschikbare downloads in de context van het Jubeljaar op jubeljaar2025.nl.

Foto Ramon Mangold

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer