Skip to content

Opnieuw synodale gesprekken als input voor bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk’ in Rome 2024

ActueelNieuwsberichten voor parochiesUitgelicht: Synode Synodale Kerk, 1 februari 2024

De Nederlandse bisschoppen hebben de Landelijke Werkgroep Synodaliteit, ingesteld om het vervolg voor te bereiden op parochieniveau van het door paus Franciscus geïnitieerde synodaal proces ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De werkgroep gaat gespreksthema’s uitwerken afkomstig uit de bisschoppelijke synode in Rome, van oktober 2023, voor een tweede ronde synodale gesprekken in plaatselijke kerk en religieuze ordes vanaf medio februari 2024. Gespreksmateriaal wordt in de week van Aswoensdag via de bisdommen naar alle parochies verspreid.

 De uitkomst van deze tweede ronde synodale gesprekken in parochies wordt in Nederland per bisdom gerapporteerd aan de Nederlandse bisschoppenconferentie. Deze publiceert in mei a.s. opnieuw een rapportage namens de Nederlandse kerkprovincie aan het synodesecretariaat in Rome.  

Deze procedure is door de Nederlandse bisschoppen bepaald na het verslag van mgr. Hoogenboom in de plenaire vergadering van november jl. over zijn deelname aan de Bisschoppensynode in oktober. De Werkgroep Synodaliteit is inmiddels in actie.

Stappenplan Rome

Het synodesecretariaat in Rome kwam op 12 december jl. met een stappenplan ter voorbereiding van de volgende bisschoppensynode over synodaliteit in oktober 2024. Daarin is gevraagd om in mei a.s. opnieuw te rapporteren over vruchten van het synodaal proces in plaatselijke kerken. Net als vorig jaar vormen de ‘nationale’ verslagen van bisschoppenconferenties van dit lokale proces de input voor het werkdocument van de bisschoppensynode in oktober a.s. te Rome.

Door Rome is een synthesedocument van uitkomsten van de bisschoppensynode vorig jaar aangereikt. Een Nederlandse samenvatting daarvan is door de bisschoppelijke werkgroep in het Nederlands vertaald en is te vinden op de website van het synodesecretariaat. Zoals gezegd: materiaal voor de nieuwe gespreksthema’s in de tweede ronde worden door de Nederlandse werkgroep medio februari verspreid naar de parochies via hun bisdom. Daarnaast ook naar religieuze ordes, congregaties en andere instellingen die synodale gesprekken organiseren voor bisschoppelijke synode in Rome.

Landelijke Werkgroep Synodaliteit
De werkgroep is zo breed en synodaal mogelijk samengesteld.

Namens de Bisschoppenconferentie:
J. van den Hende
Th. Hoogenboom
Namens de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR):
abdis P. Fourmentin ocso van de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord
Overige werkgroepleden:
dr. K Schelkens, Tilburg School of Catholic Theology
pater dr. R Steenvoorde OP
L van Oordt
K. Bornhijm OP, van project Luisterend op Weg
rector dr. L. Hendriks, Grootseminarie Rolduc

kijk hier voor de richtlijn op synod.va

Download hier de Nederlandse vertaling van het synthesedocument van de bisschoppensynode van oktober 2023.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juni

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar...

Lees meer

07
juni

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Deze lessenserie is een laagdrempelige kennismaking met wat geloof, bijbel en kerk voor je kan betekenen. Over levensvragen ...

Lees meer