Skip to content

Overlijden pastoor Verheijen

Pastoor Paul Verheijen is op 27 januari 2024 zeer onverwachts overleden.

Paul

Paul (Paulus Hendricus Wilhelmus) Verheijen werd geboren op 13 mei 1951 in Zwolle. Na zijn opleiding aan de Sociale Academie in Groningen ging hij als maatschappelijk werker aan de slag bij de Stichting voor Jeugd en Gezin in Friesland. Daarna volgde zijn studie theologie in Utrecht waar het verlangen groeide om priester te worden. Na deze studie volgde nog een studiejaar in Rome aan de Universiteit van de H. Thomas van Aquino, in de volksmond het Angelicum. In augustus 1983 kreeg hij de benoeming als pastoraal werker in de parochies van Beilen, Hoogeveen en Meppel, met als standplaats Beilen. Op 1 juni 1984 werd hij in de Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk te Hoogeveen tot diaken gewijd. Zijn priesterwijding volgde op  december 1984 te Meppel. Op 1 juni 1986 werd hij tot pastoor benoemd in Mussel Kopstukken, Musselkanaal en Stadskanaal.

Per 15 oktober 1996 werd hij pastoor van de parochie van de H. Martinus en H.H. Bonifatius en Gezellen te Dokkum en de H. Martinus te Burgum. Een bijzondere activiteit in deze periode vond hij de organisatie van het Bonifatiusjaar in 2004. In de periode van 1 februari 2002 tot 1 mei 2003 had hij een benoeming als deken ad interim in het dekenaat Heerenveen. Per 1 februari 2013 werd hij tevens pastoor van Ameland. Inmiddels waren Dokkum, Burgum en Schiermonnikoog gefuseerd tot de Pax Christi parochie.

Als pastoor van Dokkum onderhield pastoor Verheijen vanuit ons bisdom nauwe contacten met het bisdom Fulda vanwege de bijzondere band met de H. Bonifatius. Tevens was hij lid van het Bonifatius Comité van ons bisdom.

Hij was meerdere periodes lid van de Priesterraad. Van 2012 tot 2023 was hij lid van het Kathedraal Kapittel. Op 3 maart 2023 werd hij tot ere-kanunnik van dit Kapittel benoemd.

Pastoor Verheijen was een betrokken priester voor ieder die hem nodig had. Met zijn humor wist hij veel mensen voor zich te winnen. Pastoor Verheijen is op zaterdag overleden. Dit werd pas duidelijk op de zondag erna omdat hij niet verscheen voor het vieren van de H. Mis in Dokkum.

Donderdagavond 1 februari om 19.00 uur is er een gedachtenisviering in de Bonifatiuskerk. Aansluitend zal er tot zaterdag een doorlopende wake zijn bij pastoor Verheijen. De kerk is dag en nacht open waarbij er gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

               
Op zaterdag 3 februari zal de plechtige uitvaartmis gehouden worden om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk, ingang Koningstraat 26, 9101 LR Dokkum. Aansluitend volgt de begrafenis op de RK begraafplaats, Damwâldsterreedsje 3 te Dokkum.

De uitvaartmis is ook te volgen via livestream op www.kijklive.frl

We zijn pastoor Verheijen dankbaar voor alles wat hij voor velen en voor het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft mogen betekenen.

Wij wensen zijn familie en het bestuur en de parochianen van de Pax Christi Parochie veel kracht en sterkte. Dat hij mag rusten in Gods barmhartige vrede.

Correspondentieadres:

RK Pax Christi Parochie
t.a.v. secretariaat
Hoogstraat 25
9101 LH  DOKKUM 

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juni

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar...

Lees meer

07
juni

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Deze lessenserie is een laagdrempelige kennismaking met wat geloof, bijbel en kerk voor je kan betekenen. Over levensvragen ...

Lees meer