Skip to content

Pauselijke missiewerken: netwerk van gebed

Eind februari jl. bezocht een groep van Missio Nederland enkele dagen het Internationale Centrum voor Missionaire Animatie te Rome. De delegatie bestond uit de directeur van Missio Nederland, bestuursleden, bureaumedewerkers en de verantwoordelijke personen voor missie in de bisdommen. bisdom Groningen-Leeuwarden was vertegenwoordigd door missiesecretaris Agaath Erich deel. Haar indruk in het kort.    

Netwerk van gebed

Gastheer pater Dinh Anh Nhue Ngyen is directeur van het centrum in Rome en secretaris-generaal van de Pauselijke Missionaire Unie. Hij begeleidt de kennismaking met de vier Pauselijke Missiewerken en hun secretarissen-generaal. Bij inleidingen en gesprekken over hedendaagse missie en charisma van de missiewerken komt telkens hetzelfde motto naar voren: ‘De Pauselijke Missiewerken zijn een netwerk van gebed. In alle missie-activiteiten moet het gebed leidend zijn.’ Dat onderscheidt de Pauselijke Missiewerken van andere instellingen voor goede doelen: een netwerk dat gelovigen en geloofsgemeenschappen over de hele wereld met elkaar verbindt.  

Missie in vele vormen

Er is een bezoek gebracht aan de basiliek Sint Paulus Buiten de Muren, waar de grote apostel en missionaris begraven ligt. Het gezamenlijk bidden van de geloofsbelijdenis bij zijn graf verbindt onze missie met de man die op zovele zendingsreizen het evangelie uitdroeg.

Het christelijk geloof is missionair, al hoef je niet altijd zoals Paulus daarvoor letterlijk op reis. Zoals de heilige Thérèse van Lisieux laat zien. Nooit verliet ze haar klooster, maar ze is toch erkend als patrones van de missie. Missie onder de mensen kent vele vormen met als kern het gebed.

Agaath Erich: ‘In Rome voelden we verbondenheid met het netwerk van gelovigen over de hele wereld, en met elkaar als Nederlandse Missio groep. Geïnspireerd en aangespoord door een enthousiaste en onvermoeibare pater Anh Nhue keerden we huiswaarts. Waar de taak wacht om samen met u vorm te geven aan de missie in Nederland.’’

Father Anh Nhue en Vincent
Pater Dinh Anh Nhue Ngyen, secretaris-generaal van de Pauselijke Missionaire Unie (rechts), met Vincent Goulmy, nationaal directeur Missio Nederland
PaulusBuitenDeMuren graf2
Bij het graf van Sint Paulus
Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juni

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar...

Lees meer

07
juni

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Deze lessenserie is een laagdrempelige kennismaking met wat geloof, bijbel en kerk voor je kan betekenen. Over levensvragen ...

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *