Skip to content

Reactie Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van Fiducia supplicans

De verklaring van het Dicasterie voor de Geloofsleer Fiducia supplicans van 18 december jongstleden, heeft het belang van begeleiding in de Kerk benadrukt van personen die in een homoseksuele relatie leven en van gescheiden personen die opnieuw een getrouwd leven leiden. Omdat onze Kerk een verwelkomende Kerk is, onderstrepen de Nederlandse bisschoppen, met paus Franciscus, het pastorale belang van nabijheid en begeleiding.

De bisschoppenconferentie stelt vast dat het Dicasterie voor de Geloofsleer in zijn verklaring Fiducia supplicans overeenkomstig de Heilige Schrift en de Traditie van de Kerk vasthoudt dat een huwelijk alleen mogelijk is tussen man en vrouw en onontbindbaar is en dat irreguliere verhoudingen van welke aard ook op intrinsieke morele bezwaren stuiten.

De Nederlandse bisschoppen wensen niemand de steun en kracht van God te onthouden. Het is mogelijk een gebed uit te spreken over afzonderlijke gelovigen die in een irreguliere verhouding leven. Wat men in het gebed vraagt en op welke wijze men bidt, zijn daarbij van belang. Bij iemand die in een irreguliere of homoseksuele relatie leeft, kan de gewijde ambtsdrager buiten het kader van een huwelijksviering of een gebedsviering een eenvoudig gebed uitspreken. In dit gebed kan God onder aanroeping van zijn Geest om kracht en bijstand worden gevraagd, opdat hij/zij Gods wil met zijn/haar leven verstaat en verder kan groeien.

Daarmee wordt in de gekozen bewoordingen duidelijk dat het niet om een inzegening of bevestiging van een irreguliere relatie gaat en wordt tevens verwarring vermeden met een huwelijk dat volgens de Katholieke Kerk alleen tussen een man en vrouw gesloten kan worden.

Op deze wijze kan het gebed de kracht geven om tot God te naderen en te leven in overeenstemming met zijn bedoelingen met de schepping van man en vrouw en van het huwelijk.

Download the English translation of this article: 2024.01.16 Dutch bishops regarding to Fiducia supplicans

Afbeelding: Pixabay.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juni

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

Inschrijving landelijke bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025 geopend

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar...

Lees meer

07
juni

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Waarom je katholiek wilt worden…  Werkboek  ‘In 40 stappen katholiek’ voor  tieners en (jong)volwassenen

Deze lessenserie is een laagdrempelige kennismaking met wat geloof, bijbel en kerk voor je kan betekenen. Over levensvragen ...

Lees meer