Skip to content

Ruim 550 vrijwilligers in het zonnetje bij 50-jarig jubileum

UTRECHT – 10 januari 2024
Vanwege haar 50-jarig reikte de oecumenische Actie Kerkbalans op 10 januari j.  erepenningen uit aan vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten voor geldinzameling voor de eigen kerk. Ruim 550 door hun eigen kerk voorgedragen vrijwilligers worden verrast met dit eerbetoon op startmomenten van Actie Kerkbalans deze en volgende week.

Actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van Nederland, georganiseerd door samenwerkende protestantse en katholieke kerkgenootschappen. Zonder de vrijwilligers geen Actie Kerkbalans. Een jaarlijkse campagne die in elke regio deur aan deur wordt uitgevoerd.

Drie bijzondere vrijwilligers

Woensdag 10 januari jl. werden drie erepenningen bij een landelijke persmoment uitgereikt in de Mattheüskerk te Utrecht. Aan de heer Ad Sosef, mevrouw Ineke Schenk en de heer Rook Belder. Zij zetten zich niet alleen regionaal maar ook landelijk in voor Actie Kerkbalans. Een reactie van de heer Ad Sosef: “Kerkbalans doe ik graag, het is mijn missiewerk. Bisdom Rotterdam kent zoveel parochies en ik ken ze allemaal! In die periode ben ik geen avond thuis. Wat je doet voor Actie Kerkbalans, doe je voor de kerk van morgen en volgende generaties. Prachtig!”

Na het landelijk persmoment bezocht het campagneteam van Actie Kerkbalans  drie kerken elders in het land, waar aan 22 vrijwilligers de erepenning werd overhandigd. Zoals Ton Hoegee die 50 jaar vrijwilliger is van de PKN-kerk in Leerdam. In de Onze Lieve Vrouwe Parochie van Boxmeer kreeg de heer Dijkstra de erepenning van bisschop Gerard de Korte, omdat hij al tientallen jaren vrijwilligers van Actie Kerkbalans aanstuurt en de giften registreert. In de Protestantse Gemeente Nieuwland in Westmaas kregen ruim 20 vrijwilligers de erepenning, ook omdat zij vele jaren – sommigen bijna veertig jaar – de Actie Kerkbalans dragen. Overige erepenningen worden door kerkelijke gemeentes en parochies uitgereikt bij de lokale aftrap van Actie Kerkbalans.

Omzien naar elkaar

Bij de landelijk aftrap in Utrecht ging hoogleraar J.L.W.M. Meijs, van de Erasmus School of Management, in op betekenis van vrijwilligerswerk. Het landelijk aantal kerkvrijwilligers vertaalde hij naar 28.000 fte’s onbetaald werk. Het type vrijwilliger is door de jaren heen is veranderd. Van jarenlange trouwe inzet naar meer tijdelijk of projectmatige inzet. Maar  de totale omvang van vrijwilligersbereidheid is nog steeds groot in Nederland volgens prof. Meijs. Andere tijden vragen wel om andere organisatie, vergeleken met 20 jaar geleden.

Ook dominee T. Verhoeven (classispredikant Utrecht) en bisschop J. van den Hende (bisschop van Rotterdam) stonden stil bij de rol van vrijwilligers, die niet alleen financieel maar ook praktisch verantwoordelijkheid nemen voor het voortbestaan van kerken. Ds. Verhoeven typeerde de kerk als familie en de omvang van het vrijwilligersnetwerk: “Je wordt geroepen, je mag dienen. Hier in Utrecht zijn per wijk zo’n 50 lopers voor Actie Kerkbalans. Een solidaire club mensen die graag hun tijd hieraan besteden.”

Mgr. J.H.J. van de Hende blikte terug op zijn kindertijd met de herinnering aan de geur van stapels nieuw drukwerk in de gang van het ouderlijk huis als Actie Kerkbalans, 50 jaar geleden, weer aanstaande was. Hij sprak over de kerk als netwerk met de persoonlijke inzet van zoveel vrijwilligers: “Eigenlijk raak je nooit uitgepraat over vrijwilligerswerk. Steeds gaat het om de capaciteit, talenten en gaven van zoveel mensen van verschillende generaties. Zonder die mentaliteit is Kerkbalans niet denkbaar. De actie is zowel start en als voortzetting van het kerkelijk leven.”

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De landelijke Actie Kerkbalans 2024 is 10 januari gestart onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Deelnemende kerkgenootschappen zijn: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk Nederland, de Oudkatholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente.

Kijk hier de livestream van de persconferentie terug: https://youtu.be/GCMqVei_bWg

Contact: Anna Kruse, woordvoerder Actie Kerkbalans, E  a.kruse@rkk.nl   M 06-10 29 62 67


Toelichting Drie landelijke ‘erevrijwilligers’ van Actie Kerkbalans

20240110 121729 Ad Sosef Rook Belder Ineke Schenk 1


De heer R. (Rook) Belder is 50 jaar betrokken bij de Actie Kerkbalans voor de Protestantse Kerk Nederland.  Rook Belder (24 mei 1945 in Westmaas) trad in 1965 in dienst bij de Vereniging van Kerkvoogdijen van de Hervormde Kerk – voorloper van de huidige VKB Kerkrentmeesters – tot zijn pensionering in 2010. Daarna bleef hij als vrijwilliger actief. Hij raakte bij de hele jubileumperiode van 50 jaar Actie Kerkbalans betrokken en stond aan de wieg van de grootste fondsenwervingscampagne van Nederland. Dhr. Belder zorgde voor facilitering van het wervingsproces in PKN-gemeenten met feeling voor PR en vakkennis op het gebied van drukwerk. Jarenlang was hij een drijvende kracht voor doorontwikkeling van de Actie Kerkbalans in de Interkerkelijke Commissie Geldwerving(ICG) en de Raad voor Plaatselijke Geldwerving (RPG). Tot op de dag van vandaag assisteert hij de lokale Actie Kerkbalans in zijn eigen protestantse gemeente.

Mevrouw I. (Ineke) Schenk vertegenwoordigde jarenlang de Oud-Katholieke Kerk in ICG, het landelijk bestuur van Actie Kerkbalans. In de Oud-Katholieke Kerk zette zij vanuit het landelijk bureau vanaf 2010 de Actie Kerkbalans op de kaart. Ze vroeg ondermeer aandacht voor de Actie Kerkbalans als vicevoorzitter van een synode van de OKK. Een opmerkelijk rekenvoorbeeld over de gemiddelde kerkelijke bijdrage van OKK-leden op de synode maakte indruk door haar conclusie dat alle kerkleden vermoedelijk op bijstandsniveau leefden… Een hilarische en serieus bedoelde oproep voor deelname aan de Actie Kerkbalans.  

De heer A. (Ad) Sosef is een verbindende en energieke wervelwind in de Rooms-Katholieke kerk van het bisdom Rotterdam. Mindere betrokkenheid van kerkleden in het bisdom weet hij om te buigen naar verantwoordelijkheid nemen voor de kerk. Zijn enthousiasme richt zich op de verbinding van kerkbalans, ledenadministratie en financiële administratie. Kerkbalans is onlosmakelijk verbonden met goede data: wie benader je en hoe? Koppeling van  het kerkelijk ledenbestand aan financiële administratie geeft goede inzichten. Werk dat hij al meer dan 10 jaar doet voor het bisdom, waardoor de opbrengst van Actie Kerkbalans op peil blijft.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer