Skip to content

Save the date voor de Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

In 2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden. De Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart naar Rome. In oktober 2023 zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis, die gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kondigen.

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

Samen op pelgrimstocht

Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Tijdens de meivakantie van dat jaar wordt er vanuit katholiek Nederland een nationale bedevaart naar Rome aangeboden. Pelgrims uit alle bisdommen en katholieke maatschappelijke organisaties trekken dan samen naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus.

Op het programma staat een gezamenlijke viering in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken. Daarnaast heeft ieder bisdom ook eigen vieringen in een van de vele kerken in Rome. Op woensdag in die week staat deelname aan de algemene audiëntie van de paus gepland. Mogelijk vindt er ook een aparte ontmoeting van de Nederlandse pelgrims met de paus plaats.

jubeljaar 2025 xl

Pelgrims van hoop

Het internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: ‘Pelgrims van de hoop’. Voorafgaand wordt als voorbereiding op het Jubeljaar in 2024 een jaar van gebed gehouden. In de loop van het jaar zal daar op diverse manieren aandacht voor worden gevraagd. Wie aan de nationale bedevaart naar Rome wil deelnemen, kan nu alvast de datum in zijn agenda reserveren: 26 april tot en met 3 mei 2025.

Meer informatie volgt op rome2025.nl

Download de poster ‘Rome 2025’ in A3-formaat hier.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

17
mei

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Als er iemand diaconaal bezig was in de Middeleeuwen is het Elisabeth van Thüringen wel: een koningsdochter uit Hongarije. ...

Lees meer

16
mei

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

De website Vier.nu van de landelijke RK kerk presenteert een oproep om het Pinksterfeest te vieren in de eigen lokale (...

Lees meer