Skip to content

Uitnodiging aan alle parochies: 17 April: Space-for-Grace over nieuwe vormen van kerkzijn in de samenleving

Hierbij nodigen we alle katholieke vrijwilligers en pastorale beroepskrachten uit voor de bijeenkomst op woensdagmiddag 17 april in Assen over het vervolgtraject voor Space for Graceprojecten. Oud-deelnemers en belangstellenden zijn van harte welkom.

Thema van de middag: ‘Verbinding tussen kerk en samenleving’.

Na de eucharistieviering en lunch spreekt bisschop Ron van den Hout over ‘De deugd van authenticiteit’. Hij gaat in op de vraag hoe we als katholieke kerk een rol kunnen spelen in de samenleving als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen.
Wat betekent ‘ontvankelijkheid’ als het gaat om de toekomst van de ‘synodale en missionaire kerk’? En: hoe gaan we als gelovigen om met thema’s als zelfbeschikking en authenticiteit?

Pastoraal werker Liesbeth Minnema van de Sint Vitusparochie inLeeuwarden en omstreken vertelt hoe zij vanuit het Titus Brandsmahuis de verbinding legt tussen kerk en samenleving. Het Titus Brandsmahuis in Leeuwarden was een van de deelnemers van Space for Grace in 2022.

Aansluitend leidt theoloog Erik Borgman het onderling gesprek van aanwezigen rond de vraag: ‘Hoe kun je door authentiek over je geloof te spreken, een brug slaan tussen kerk en samenleving?

 Programma

12.30    Eucharistieviering in de Kerk Maria ten hemelopening
13.15    Lunch in het nabijgelegen Parochiehuis

14.00    Inleiding mgr. Ron van den Hout | Verbinding tussen kerk en samenleving

14.30    Pastoraal werker Liesbeth Minnema | Titus Brandsmahuis – verbinding in de praktijk

14.45    Erik Borgman | Gesprek in groepen over het thema

15.30    Terugkoppeling van groepsgesprekken

16.15    Afronding programma

16.30    Afsluiting

Aanmelding:   Uiterlijk 12 april via hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl. Voor dieetwensen lunch en andere vragen: bel/app Hermen van Dorp: 06 – 122 406 00.

 Locatie:  Kerk Maria ten Hemelopening/Parochiehuis, Dr. Nassaulaan 3b/c,  Assen

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

18
april

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

De sinds 2015 gefuseerde parochie Heilige Christoffel, bestaande uit de geloofsgemeenschappen Bakhuizen, Balk, Joure, Lemmer...

Lees meer

16
april

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Europese bisschoppen roepen op te stemmen bij verkiezingen voor Europees Parlement

Op 6 en 9 juni a.s. zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europe...

Lees meer