Skip to content

Vacature voor pastoraal werker v/m. (1fte)

De sinds 2015 gefuseerde parochie Heilige Christoffel, bestaande uit de geloofsgemeenschappen Bakhuizen, Balk, Joure, Lemmer, Sint Nicolaasga/Sloten en Woudsend, gelegen in de Zuidwesthoek van Friesland binnen het bisdom Groningen-Leeuwarden is, in verband met de pensionering van de pastoraal werkster in oktober 2024, op zoek naar een spoedige invulling van de komende vacature van een

pastoraal werker v/m. (1fte)

Het huidige team bestaat uit een pastoor/moderator, mede-pastoor (1fte) en een pastoraal werkster (1fte). Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De parochie Heilige Christoffel staat aan het begin van een ‘traject van verandering’. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking van de Parochie Monitor en het opstellen van een Gebouwen Beleidsplan. Van de nieuwe collega wordt verwacht dat zij/hij actief meedenkt in het ontwikkelen en later ook uitwerken van hetgeen uit het ‘traject van verandering’ naar voren komt.

Wij zoeken een pastoraal werker (v/m) die vanuit de eigen persoonlijke Rooms-Katholieke levensovertuiging in teamverband vorm geeft aan het basispastoraat en het opbouwwerk in de parochie. Een kerkelijke zending door de bisschop van Groningen-Leeuwarden is een vereiste.

Wij vragen van de toekomstige collega:

  • een voltooide Katholieke Theologische opleiding, erkend door de bisschop van Groningen-Leeuwarden
  • een levensstaat en persoonlijke geloofsovertuiging die in overeenstemming is met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk
  • bij voorkeur de bereidheid te wonen in de parochie
  • in bezit van rijbewijs B
  • feeling met alle vormen van pastoraat

Wij kunnen bieden:

  • de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers afhankelijk van kennis en ervaring
  • het verstrekken van een lease-auto behoort tot de mogelijkheden
  • het parochiebestuur is bereid te assisteren bij het zoeken naar woongelegenheid

Inlichtingen kunt u inwinnen bij mede-pastoor J.S. de Zwart, tel. 06-53625493.
E-mail: pastorjsdezwart@gmail.com

Sollicitaties kunt u, voor 1 juni 2024 richten aan vicaris-generaal P.H.H. Wellen, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen o.v.v. ‘vertrouwelijk’.


Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

17
mei

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Als er iemand diaconaal bezig was in de Middeleeuwen is het Elisabeth van Thüringen wel: een koningsdochter uit Hongarije. ...

Lees meer

16
mei

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

De website Vier.nu van de landelijke RK kerk presenteert een oproep om het Pinksterfeest te vieren in de eigen lokale (...

Lees meer